دکتر هادی پورشافعی

دکتر هادی پورشافعی دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر هادی پورشافعی

Dr. Hadi Pourshafei

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 2
2 ادراک از ساختار سازمانی و نقش آن در پیش بینی سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
3 ارائه و تبیین الگوی آموزشوپرورش استاندارد (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 4، شماره: 38
4 استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بیرجند سال تحصیلی ۹۲-۹۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 4
5 اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد بخشی نظریه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
6 الگوی جاری توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی استان خراسان جنوبی: رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
7 الگوی فرهنگ سازمانی سازمان های آموزشی(EOCM) (مورد مطالعه آموزش و پرورش شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
8 Considering the Role of Culture and Organizational Voices on ‎Teachers’ Professional Ethics (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 1، شماره: 2
9 Developing the Moral Codes of Teachers in Islam: Synthesis Research Based on the Roberts’s Model (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی اختلاف وضعیت موجود و مطلوب رعایت اخلاق حرفه ای اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 25، شماره: 0
11 بررسی تجارب والدین درگیر در آموزش کودکان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 27
12 بررسی تعاملات حاکم بین والدین و معلم در فضای شبکه شاد: قوم نگاری مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 32
13 بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 19
14 بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
15 بررسی فرهنگ یادگیری با رویکرد تبادل دانش در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 5
16 بررسی مولفه های موثر بر رشد حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
17 بررسی نقش واسطه ای خوش بینی علمی دانش آموزان در رابطه بین خوش بینی علمی مدرسه و خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 3
18 بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه و دوزبانه و جنسیت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 2
19 بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 1
20 بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدریس تعاملی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 3
21 پیش بینی اضطراب وجودی با عملکرد شغلی، با توجه به نقش میانجیگری استرس شغلی (مورد مطالعه: معلمان متوسطه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 2، شماره: 21
22 پیش بینی سازگاری دانش آموزان بر اساس فرهنگ مدرسه ای: نقش میانجی کیفیت زندگی در مدرسه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 51
23 تاثیر آموزش به روش پرسش دوجانبه بر خود کارآمدی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 31
24 تاثیر آموزش یادگیری مغز محور بر اضطراب و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه هفتم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 4
25 تبیین روش های شخصی سازی فرآیند یاددهی- یادگیری در سیره تربیتی امام رضا(ع): رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 2
26 تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 9، شماره: 33
27 تبیین مولفه های تربیت اخلاقی دانشجو معلمان براساس اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
28 تحلیل رابطه بین رهبری اصیل و سایش اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی وفاداری سازمانی (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه) (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
29 تحلیل رابطه خودکارآمدی و نشاط کاری با نقش میانجی امیدواری در معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 3
30 تدوین سناریوهای توسعه حرفه ای معلمان بر اساس اصول آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
31 رابطه آگاهی تغذیه ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 3
32 رابطه الگوهای فرزندپروری و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه اول The relationship between parenting patterns and educational vitality in Junior high School students (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 4
33 رابطه بین توسعه حرفه ای و اخلاق حرفه ای با توجه به نقش میانجی میزان بکارگیری اصول آموزش بزرگسالان در معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
34 رابطه خوش بینی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی گری امید به آینده دانش آموزان پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
35 رابطه مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی، با توجه به میانجیگری چابکی سازمانیِ کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 13، شماره: 4
36 رابطه معنای زندگی با سلامت عمومی کارکنان دانشگاه بیرجند در سال ۹۰-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 18، شماره: 1
37 رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با خوش بینی و مهارت ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1398، شماره: 11
38 رفتار اخلاقی معلمان درفرایند ارزشیابی ازآموخته های دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی به شیوه الکترونیکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی دوره: 4، شماره: 8
39 رویکردهای آموزش استیم : مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 7، شماره: 26
40 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
41 شناسایی مولفه های فرهنگ یادگیری دانش آموزان دوره اول ابتدایی: رویکردی قوم نگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
42 شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های آموزش و پرورش استاندارد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
43 طراحی و اعتبار یابی پرسش نامه فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش (EOCQ)(مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 1
44 طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش با رویکرد جانشین پروری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 64
45 کیفیت زندگی کاری و تبیین نقش پیش بینی کننده مولفه های آن با توانمندسازی روان شناختی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 1
46 مشکلات اجرای آموزش تلفیقی STEM: مطالعه مروری نظامند (سیستماتیک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای در آموزش دوره: 1، شماره: 1
47 مولفه ها و شاخص های منتورینگ همتا برای توسعه حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 4، شماره: 3
48 مولفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 58
49 نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی دانش آموزان رشته های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قاین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 4
50 نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 10، شماره: 1
51 نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی زنان شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 13، شماره: 2
52 نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 3
53 نقش سرمایه روان شناختی در رفتار نوآورانه، با میانجی گری نشاط کاری معلمان ابتدایی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
54 نقش فرهنگ و سلامت سازمانی بر اخلاق حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
55 نقش مدیریت کوانتومی در بهره وری نیروی انسانی با توجه به میانجی اشتیاق شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
56 نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 36
57 نقش هوش معنوی و اخلاق حرفه ای بر تعلل ورزی شغلی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
58 وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی خانواده های تک فرزند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
2 آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
3 آگاهی واج شناختی (کاربردهایی برای بهبود نارساخوانی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
4 آموزش خوش بینی (پیامدها، روش ها و را هکارها) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
5 آموزش کارآفرینی در آموزش عالی (ضرورت و چالش ها) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
6 اجرای برنامه درسی با رویکرد نظریه اعتماد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 اخلاق اداری و نقش رهبران سازمانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
8 اخلاق حرفه ای در آموزش عالی (موانع و راهکارها) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
9 اخلاق حرفه ای و دلالت های آن در آموزش مدرسه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
10 اخلاق حرفه ای و کاربردهای آن در سازمان و مدیریت سازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
11 اخلاق سیاسی حاکمان در نهج البلاغه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
12 ار زیابی ویژ گی های روان سنجی پرسشنامه هیجان های آموزشی دانشجویان در شرایط موفقیت و شکست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
13 ارتقای خلاقیت در درس انشای دانش آموزان(با رویکرد اقدام پژوهی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
14 ارتقای کیفیت در مدارس با رویکرد مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
15 ارزیابی پذیرش سامانه مدیریت دانش در دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
16 از آموزش به توسعه حرفه ای رویکردی در تحول برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
17 استرس شغلی، نتایج وپیامدها با نگرش ویژه به شغل معلمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
18 اضطراب امتحان (بررسی علل ،راهکارها،درمان) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
19 انگیزش شغلی بر اساس مدل هاکمن - اولدهام و رابطه آن با صلاحیتهای حرفهای معلمان دوره ابتدایی شهر هیرمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
20 انگیزش شغلی بر اساس مدل هاکمن- اولدهام و رابطه آن با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر هیرمند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
21 Organizational spirituality and teachers’ stress (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
22 بررسی اثرات استفاده از شبکه های اجتماعی برسلامت جسمانی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر خوسف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
23 بررسی اثرات استفاده از شبکه های اجتماعی برهویت دینی دانش آموزان مقطع متوسطه(دوره دوم) شهر خوسف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
24 بررسی خودپنداره تحصیلی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین انگیزش پیشرفت با تعللورزیتحصیلی در دانشآموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
25 بررسی رابطه ابعاد دینداری و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 بررسی رابطه ارتباطات سازمانی اثربخش و کارآیی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای پیام نور استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 بررسی رابطه خودکارآمدی و کارایی تدریس معلمان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
28 بررسی رابطه خوشبینی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
29 بررسی رابطه شیوه های مقابله با اضطراب در دانش آموزان دارای مشکلات حرکتی مدارس عادی و خاص شهرستان قاینات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
30 بررسی رابطه عزت نفس و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ابتدایی با و بدون اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی
31 بررسی رابطه ی روان شناسی مثبت نگر(امید) با دین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
32 بررسی رابطهی ابعاد دینداری با خوشبینی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
33 بررسی روشهای تربیتی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
34 بررسی شیوه های فرزندپروری منطقه مدار؛ سهل انگارانه؛ سختگیرانه در بین دانش آموزان عادی و تیزهوش شهر بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
35 بررسی علاق اجتماعی در بین دانش اموزان نوجوان عادی و تیزهوش شهر بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
36 بررسی نقش فناوری های آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری (مزایا و چالش ها) (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
37 بررسی نقش مدارس هوشمند در فرایند یاددهی و یادگیری (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
38 بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
39 بررسی همدلی با دیگران؛ دلگرمی؛ برابری در برابر کهتری و تکلیف مسئولیت پذیری بیندانش آموزان نوجوان عادی وتیزهوش شهر بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
40 برنامه درسی روئیدنی؛پاسخی به چگونگی بومی سازی موفق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
41 پویایی های سازمانی و آموزش سازمانی با رویکرد سازمان های یادگیرنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
42 پیش بینی اضطراب وجودی با عملکرد شغلی، با توجه به نقش میانجیگری استرس شغلی (مورد مطالعه: معلمان متوسطه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
43 تاب آوری تحصیلی (ماهیت، پیشایندها و کاربردها) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
44 تاثیر آموزش فراشناختی حل مسئله، بربهبود اختلال یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
45 تاثیر آموزش مهارت مدیریت خشم بر سلامت روان دانش آموزان دوره راهنمایی (مطالعه موردی: مرکز استعداد های درخشان شهر قاین) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
46 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
47 تاثیر آموزش مهارت های خودکنترلی بررفتار سازشی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
48 تاثیرآموزش فاوا در درس شیمی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر پایه دوم تجربی متوسطه دوم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
49 تاثیرآموزش فاوا در درس شیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم تجربی متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
50 تاثیرآموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در درس شیمی پایه دوم تجربی دانش آموزان متوسطه دوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
51 تأثیر محیط طبیعی و اقلیم بر رفتار از دیدگاه قرآن، نهج البلاغه و دانشمندان مسلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
52 تبیین رابطه جو اخلاقی وتعهد سازمانی کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
53 تبیین روشهای تدریس با رویکرد قصه و قصه گویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
54 تبیین عوامل شخصیتی بر کارآفرینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
55 تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
56 تبیین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش درسازمان های آموزشی فرصت یاتهدید؟ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
57 تبیین فلسفی جهانی شدن و برنامه ی درسی بارویکرد پست مدرنیسم (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
58 تبیین مدل تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر عملکردشغلی با توجه به نقش خلاقیت هیجانی درکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
59 تبیین مدل تأثیر ویژگیهایشخصیتی بر عملکردشغلی با توجه به نقش خلاقیت هیجانیدر کارکنان کمیته امدادامامخمینی(ره)خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
60 تبیین مدیریت دانش با رویکرد اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
61 تبیین نقش تیوری ذهن در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
62 تبیین نقش ذهن آگاهی کاربردهایی برای مشاوره گروهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
63 تبیین نقش عملکرد شغلی کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
64 تبیین نقش فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
65 تبیین نقش مدیران و ناظران آموزشی دررشد صلاحیت های حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
66 تحلیل و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای آموزش مجازی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
67 تحلیلی بر تعارضات والد-فرزند و کاربرد های تربیتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
68 تحلیلی بر نقش کارتیمی در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
69 تحول برنامه های درسی در بستر مشارکت معلمان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
70 تحول در برنامه های درسی با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
71 تحول درمدیریت کسب و کاربارویکرد سبک های تصمیم گیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
72 تعلل ورزی (ماهیت و راهکارها) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
73 تعلیم و تربیت اسلامی با نگاهی به دیدگاه شهید مطهری (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
74 تغییر در برنامه درسی ونقش عامل تغییر با نگاهی به ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
75 تقوای سیاسی و پیامدهای آن در اندیشه امام علی (ع) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
76 تقویت مهارت روخوانی دانش آموز دوره آموزش ابتدایی در کلاس درس (یک مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تربیتی بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
77 توانمندسازی در آموزش و پرورش (رویکردها، فرایند و موانع) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
78 توانمندسازی منابع انسانی در سازمان (مدلها و الگوهای آن) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
79 توسعه حرفه ای در نظام آموزشی با رویکرد نقش مدیران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
80 توسعه منابع انسانی با رویکرد توانمند سازی روانشناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
81 توسعه نظام یادگیری الکترونیکی ضرورت، عوامل و راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
82 جایگاه آموزش در تربیت شهروندی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
83 جایگاه تعلق سازمانی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
84 جایگاه توسعه حرفه ای معلمان ؛ کاربردهایی در آموزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
85 جهانی شدن، بومی ماندن وبرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
86 جهانی شدن،بومی ماندن و برنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
87 جهت گیری تحول در برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
88 چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
89 چشم انداز آموزش سازمانی در پرورش شایستگی های منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
90 خلاقیت و نوآوری در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
91 خودناتوان سازی تحصیلی (علل، پیامدها و راهکارها) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
92 خوش بینی علمی معلم (ماهیت و کاربرده) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
93 دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه دانش آفرین؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
94 درس پژوهی، رویکردی نوین در بهبود تدریس (ماهیت، چالشها و راهکارها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
95 درماندگی آموخته شده (ماهیت و کاربردها) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
96 رابطه اخلاق حرفه ای و مدیریت سبز در مدیران و کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهربیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
97 رابطه جهت گیری دینی با روحیه شغلی معلمان مقطع ابتدایی بیرجند (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
98 رابطه روحیه شغلی با عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی بیرجند (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
99 رابطه شبکه تلویزیونی پویا با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بیرجند سال تحصیلی 92-93) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
100 رابطه معنی داری زندگی، خوشبینی و تاب آوری با رضایت شغلی در معلمان شهر لامرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
101 رابطه هوش معنوی با روحیه کاری و عملکرد شغلی دبیران دوره متوسطه شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
102 روش های ایجاد کارآفرینی در علوم انسانی با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
103 روش های تدریس خلاقانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
104 رویکرد ارتباط گرایی و دلالت های آن در مدیریت دانش شخصی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
105 رویکرد خلاق ساختاری بستر تحولات برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
106 رهبری اخلاقی در سازمان ها نگاهی به نقش مدیران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
107 رهبری اخلاقی و دلالت های آن در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
108 ساختار سازمانی ؛ عامل بهبود و ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
109 سازمان های آموزشی در پرتو مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
110 سبکهای تصمیمگیری مدیران و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها در مدارس متوسطه شهربیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
111 سرزندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
112 سرمایه روان شناختی پیامد و دلالت های آن در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
113 سند تحول بنیادین نظام آموزشی وچالش های آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
114 شناسایی عوامل توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
115 شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
116 شهروندی و مهرت های زندگی،رسالت مدارس متوسطه (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
117 شیوههای فرزند پروری در خانواده و کاربرد های آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
118 صلاحیت دیجیتال معلمان، مفاهیم و چارچوب ها: مروری بر مطالعات انجام شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
119 ضرورت کارآفرینی در عصر حاضر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
120 ضرورت نوآوری سازمانی؛ عوامل و موانع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
121 عوامل رتبه بندی حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
122 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
123 عوامل مؤثر بر توسعه و موفقیت مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
124 فاوا و کاربردهای آن در آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
125 فاوا و یادگیری مسایل و راهکارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
126 فرهنگ آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
127 کارآ فرینی سازمانی (نگاهی به نقش مدیران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان
128 کارآفرینی سازمانی الزامات و نقش مدیران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
129 کارآفرینی و مدیریت با رویکرد به ویژگی های کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
130 کارآفرینی و ویژگی های کلاس درس کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
131 کارورزی در دانشگاه فرهنگیان (فرصت ها، چالش ها)؛ مطالعه موردی پردیس امام سجاد بیرجند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
132 کنکاشی پیرامون تبیین توانمندیهای آیندهپژوهی مدیران بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبکهای رهبری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
133 کیفیت زندگی کاری و نقش پیشبینی کننده آن در تبیین سلامت روان کارکنان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
134 کیفیتگرایی در آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
135 گذر از آموزش ضمن خدمت به توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
136 گفتمان تعاملی فرهنگ و برنامه درسی: نگاهی به نقش آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
137 مبانی اصول و روشهای تربیت در اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
138 مدیریت تعارض و ارتقای خلاقیت و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
139 مدیریت دانش تبیین مدیریت منابع انسانی با رویکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
140 مدیریت دانش در نظام آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
141 مدیریت دانش درفرایند یادگیری الزامات و ضرورت ها درراستای جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
142 مدیریت دانش،جهانی شدن و برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
143 مدیریت در مدارس کارآفرین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
144 مدیریت کارآفرینی در آموزشگاه های حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
145 مدیریت کوانتومی و کاربرد آن در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
146 مدیریت منابع انسانی سبز، ماهیت و کارکردهای آن در سازمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
147 مروری بر تربیت و مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
148 مروری بر نامیدن خودکار سریع و ناتوانی خواندن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
149 مشارکت والدین حلقه ای مهم در آموزش مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
150 مطالعات بین رشته ای با رویکرد اندیشه سیستمی (الزام ها و ضرورت ها) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
151 مطالعه پدیدارشناسانه ادراک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه مواجه دانشگاه با مسئله چندفرهنگی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
152 مطالعه مروری وضعیت مدیریت آموزشهای مجازی در آموزش عالی بر اساس مقالات منتشرشده در دوران کرونا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
153 مقایسه سبک زندگی اسلامی در کارمندان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
154 مقایسه محیط خانواده در نوجوانان کم توان ذهنی خفیف و عادی در شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
155 مقایسه محیط خانواده در نوجوانان کم توان ذهنی خفیف و عادی شهر بیرجند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
156 مقایسه مهارت نوشتاری دانش آموزان پایه ی دوم دبستانهای هوشمند و عادی شهر زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
157 نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکردهای توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
158 نظارت وراهنمایی آموزشی (چالش ها و راه کارها) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
159 نقد و بررسی مکتب ایده الیسم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
160 نقش آموزش در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
161 نقش پیش بینی کننده مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
162 نقش درس پژوهی درتوانمندسازی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
163 نقش ذهن آگاهی و کاربردهای آموزشی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
164 نقش راهبردهای فراشناختی در فرآیند روش های نوین آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
165 نقش رهبری توانمند ساز در بهبود عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
166 نقش سواد رسانه ای در تربیت شهروند مشارکت جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
167 نقش کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی با میانجیگری فرسودگی شغلی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
168 نقش محیط مدرسه بر رفتارهای پرخطر و استعداد به اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه ( مورد مطالعه: شهر زاهدان ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
169 نقش و جایگاه اهمال کاری تحصیلی و پیامدهای آن در آموزش (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
170 نگاهی بر آینده پژوهی و تاثیر آن بر آموزش عالی و مدارس آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
171 نگاهی به مبانی تعلیم تربیت انواع آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
172 وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
173 واکاوی و تحلیل آموزش مبتنی بر دیالوگ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
174 واکاوی و تحلیل مبانی ضروری برای برنامه ریزی آموزشی و درسی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
175 هوش هیجانی: اهمیت و رویکردها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
176 هویت حرفه ای معلم : روایتهای یک دانشجو معلم (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
177 یادگیری سیار در آموزش عالی اهمیت و چشم انداز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
178 یادگیری سیار: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
179 یادگیری مادام العمر ضرورتی برای معلمان، نقش تسهیلگر مدیریت دانش (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
180 یادگیری معکوس و دلالت های آن در عناصر برنامه درسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری