آزیتا بلالی اسکویی

 آزیتا بلالی اسکویی هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آزیتا بلالی اسکویی

Azita Balali oskoii

هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل تفسیری باغ در نگاره ی باغچه های درگزین مطراقچی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
2 روان بخشی (ادراک) فضاهای طبیعی در محیط انسان ساخت (آرامش بخشی فضاهای سبز طبیعی) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
3 نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط دوره: 2، شماره: 1
4 واکاوی تاریخی اصول راهبردی ساختار شهرهای ابواب البر ایلخانی با رویکرد نمایانگرهای طراحی شهری کارمونا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرمانشهر در عرصه دین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 ارزیابی معیارهای مکانی مجتمع فرهنگی و هنری منطقه 22تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
4 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
5 اهمیت حضور بانوان در فضاهای شهری راهکارهایی برای افزایش آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
6 اهمیت و نور در میزان شفافیت در مساجد اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 بازشناسی نگرش های اسلامی، عرفانی و شرقی مفهوم طبیعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
8 بررسی تاثیر طراحی مرکز تجاری تفریحی در شهر تبریز بر صنعت گردشگری و توریسم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی تاثیر مولفه های شخصی افراد بر میزان رضایتمندی از محیط مسکونی در جغرافیای ایران (نمونه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
10 بررسی تحلیلی هندسه مدارس ایرانی در دوره ایلخانی تا قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
11 بررسی حس تعلق در محله شتربان شهرتبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 بررسی مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد در ارتقای کیفیت محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
13 بررسی منظر باغ بهشت در متن قرآن و تطبیق آن با باغ ایرانی با تاکید بر سوره آل عمران (مطالعه موردی عنصر آب در باغ) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
14 بررسی نقش ابعاد کالبدی در ایجاد حس تعلق به محلات (نمونه موردی: محله شتربان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
15 بررسی نقش حمایت اجتماعی در سلامت سالمندان و ارایه ی راهکارهای طراحی برای دست یابی به این نوع حمایت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
16 بررسی نقش طبیعت بر فراهم سازی شهرهای سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
17 تاثیر نما بر ارزش های تاریخی، فرهنگی یک شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
18 تحلیل هندسه خانه های تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
19 توجه به الگوی مشارکتی، راهبرد مسکن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
20 توجه به الگوی مشارکتی، راهبرد مسکن اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
21 خواستگاه رفتار قلمرو پایی در بستر فرهنگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 رویکرد آینده پژوهی و روش تحلیل لایه ای علت ها در شهرسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
23 سازه های غشایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 سازه های غشایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 شفافیت؛ مظهر خلوص و کمال در معماری مسلمانان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
26 شناخت پدیده ی سالمندی و مسایل آن و ارایه ی راه کارهای طراحی برای کاهش این مسایل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
27 طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
28 فضای آرامش بخش در خانه بررسی مولفه های محیطی تاثیر گذار برای بهبود کیفیت خانه (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
29 کرج، باغ شهر ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
30 گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
31 گرافیک محیطی در مجتمع های تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
32 گلخانه بررسی های خورشیدی و راهکارهای بهبود عملکرد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
33 معرفت روحانی و راز گره های هندسی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
34 معماری طبیعت گرا در اشعار و نوشته های سهراب سپهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 مقایسه تطبیقی پوشش سقف سه تیمچه ی بازار تهران نمونه موردی: تیمچه ی حاجب الدوله ، تیمچه ی مهدیه ، تیمچه ی حاج ملاعلی کنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
36 مقایسه تطبیقی نمود آرامش بخشی طبیعت در معماری معاصر شرق و غرب (بررسی آثار آندو و رایت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
37 ناخودآگاه جمعی و پهنه های زمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 نقش انرژی خورشیدی در توسعه پایدار بخش مسکن با بررسی موردی گرمایش خورشیدی ایستا (جذب مستقیم و فضای خورشیدی) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
39 نقش حامیان و بانیان در معماری دوره ی تیموری (به صورت خاص نقش امیر علیشیر نوایی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
40 نقش معماری منظر در طراحی محیطی برای کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
41 نقش میزان درآمد ساکنان محله در طراحی مجتمع تجاری تفریحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
42 نقش وقف در پیدایش ابواب البر غازانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران