پروفسور محمدمحسن مشکسار

پروفسور محمدمحسن مشکسار دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.

پروفسور محمدمحسن مشکسار

Prof. MohammadMohsen Moshksar

دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز تغییر شکل های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 2، شماره: 5
2 بررسی اثرات ذرات تقویت کننده اکسیدآهن(Fe۳O۴) بر رفتار مکانیکی و مغناطیسی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال تجمعی نورد (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی اثرات ذرات دی سیلیساید مولیبدن(MoSi۲) بر رفتار مکانیکی و الکتریکی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 4، شماره: 0
4 بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 4، شماره: 12
5 بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی ماده ی مرکب لایه ای Cu/Ni/Fe₃O₄ تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 2
6 بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 2، شماره: 6
7 بررسی رفتار تغییر شکل توام لایه در کامپوزیت چندلایه مس - نقره تولید شده به روش نورد اتصالی تجمعی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی رفتار ساختاری، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت لایه ای مس تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی(ARB) (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی ریزساختار و مقاومت فرسایشی کامپوزیت های زمینه Al-Ti تقویت شده بوسیله ذرات SiC و Al2O3 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 5
10 تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اکستروژن معکوس داغ آلیاژ Al۶۰۶۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 8، شماره: 30
11 تاثیر هم زمان ذرات Mg و SiC بر روی خواص کششی ماده ی مرکب هیبریدی Al-Mg-SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 1
12 مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی Al-۱% Vol Mg-۱% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فرآیند اکستروژن شعاعی - مستقیم با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 آنالیز فرآیند اکستروژن شعاعی - مستقیم با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
3 آنالیز فرایند کشش لوله با ماندرل سیال برای تولید لولههای جداره نازک ظریف به روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 ایجاد تغییر شکل بسیار شدید توسط روش پرس کاری شیاری محدود شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
5 بررسی اثر شکل قالب اکستروژن گرم برای تولید لوله بدون درز آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
6 بررسی تاثیر درصد افزودنی الیاف پلی پروپیلن بر رفتار خمشی بتن های پاشیده شده (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 بررسی تاثیر شعاع و انحنای لبه سنبه و قالب برروی حد شکل دهی ورق، نیروی اعمال و بهینه سایز در فرایند کشش عمیق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
8 بررسی تاثیر میزان پودر Mg بررفتارسایشی کامپوزیت های نانوساختارAl-Mg تولید شده به روش نورداتصالی تجمعی ARB (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 بررسی تأثیر تغییر ضخامت مس بر روی خواص تریبولوژیکی و ساختاری آلومینیوم – مس ، با اندازه لایه های نانو تولید شده به روش نورد اتصال تجمعی (ARB) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تغییرات اندازه دانه در روش پر سکاری شیاری محدود شده با استفاده از اشعه ی ایکس (X-ray) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی خواص کامپوزیت نانوساختارAl-3%vol Mg تولید شده توسط فرآینداتصال نوردتجمعی ARB (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
12 بررسی خواص مکانیکی مس خالص قبل و بعد از انجام فرآیند اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
13 بررسی خواص مکانیکی و مشخصات سایشی نانو کامپوزیت چند لایه Al/Cu تولید شده به روش اتصال نوردی انباشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ایCu/Ni/Fe3O4 تولیدشده به روش اتصال نوردتجمعی ARB (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
15 بررسی رفتار تریبو لوژیکی والکتریکی وساختاری کامپوزیت چند لایه ای مس -نقره با اندازه لایه های نانو تولید شده به روش نورد اتصال تجمعی (ARB) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی رفتار تغییر فرم توام لایه های مس و نقره د رکامپوزیت چند لایه مس نقره نانو ساختار تولید شده به روش نورد اتصالی تجمعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی رفتار سایشی کامپوزیت لایه با ساختار نانوتولید شده به روش نورد اتصالی تجمعی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
18 بررسی رفتار شکل پذیری ورق دو جنسی فولاد کم کربن/ تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش جوشکاری انفجاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
19 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی قطعات نانو ساختار آلومینیومی تولید شده توسط فرایند اسکتروژن شعاعی - مستقیم بعنوان یک روش تغییر شکل شدید (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
20 بررسی سیالیت فلزات دراکستروژن مستقیم بااستفاده ازماده مدل سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 بررسی عیب حفره زایی در فرآیند اکستروژن معکوس با استفاده از شبیه (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 بررسی فرآیند اکستروژن معکوس آلومینیوم به روش المانهای محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 بررسی فرآیند فورج اکستروژن معکوس درتولید قطعات توخالی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 بررسی قابلیت ماشینکاری فولاد میکروآلیاژ فورج پذیر 30MnVS6 درمقایسه با فولاد کوئنچ- تمپر AISI 1045 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
25 بررسی نیروی برش در فرآیند ماشین کاری دو بعدی آلیاژ آلومینیوم 6061T6 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
26 بررسی و مقایسه مقاومتبه سایشکامپوزیتمس‐کاربید سیلیسیم تولیدی به دو روشزینتر‐ فورجینگو تفجوشی در فرآیند متالورژی پودر (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
27 بهینه سازی پارامترهای موثر درعملیات زینتر- فورجینگ قطعات مسی تولید شده به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر این عملیات دربهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی قطعات حاصل (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 پیش بینی مقاومت برشی نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح با مقطع متغیر توسط شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 تاثیر هندسه قالب فرآیند اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار برخواص مکانیکی مس خالص تولید شده با این روش (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
30 تأثیر شعاع قالب و سرعت سنبه در اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 توسط شبیه سازی FEM (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
31 تحلیل اجزای محدود میله های انتقال بار در آزمایش پیچش با نرخ کرنش دینامیکی (میله های هاپکینسون) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
32 تولید آلومینیوم خالص تجارتی با ساختار نانو به روش اسکتروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAE) (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
33 تولید پودر نانو کریستال NiAl به روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی رفتار چگالش پودر حاصل در حین تف جوشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 تولید پودر نانوکریستال NiAl به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی رفتار چگالش پودرحاصل درحین تف جوشی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 تولید کامپوزیت مس - کاربیدسیلیسم به روش اتصال نوردی تجمعی وبررسی خواص ریزسختی مقاومت به سایش ومقاومت الکتریکی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
36 تولید نانوکامپوزیت آلومینیوم - آلومینا با استفاده از آسیاب سایشی در محیط تر و بررسی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
37 رتبه بندی عوامل ایجاد تعارض از دیدگاه مدیران با رویکرد DANP (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
38 رفتار تغییر شکل و خواص مکانیکی الومینیم خالص تجارتی تولید شده به روش اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار ECAE (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
39 شبیه سازی اجزای محدود فشردن پودرهای فلزی توسط فرآیند اکستروژن مستقیم در دمای اتاق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
40 شبیه سازی فرایند اکستروژن لوله های فولادی زن گنزن و بررسی تاثیر پارامترهای ورودی تعریف شده بر روی نیروی اکستروژن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
41 شبیه سازی و تحلیل شکل دهی ورقها و پوسته ها به کمک جت سیال تحت عنوان مسائل برهم کنش سیال - سازه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
42 طراحی کالیبر به روش بال پروانهای برای تولید نبشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
43 کرنش پلاستیک بزرگ آلومینیوم 6061 آنیل محلولی شده تحت فرآیند ماشین کاری دوبعدی و شبیه سازی آن به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
44 مطالعه تاثیر کایراالیتی بر پارامتر های ساختاری نانو لوله های کربنی تک جداره کایرال با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران