حسن زیاری

 حسن زیاری استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

حسن زیاری

Hasan Ziari

استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Prioritization Model for the Immunization of Accident Prone Using Multi-criteria Decision Methods and Fuzzy Hierarchy Algorithm (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
2 اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 6
3 اثر پلیمرSBS برخواص قیر و درجه کارایی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 3
4 ارایه مدل آزمایشگاهی تأثیر چرخه حرارت دهی و مدت زمان گرمایش قیر بر نتایج آزمایش نفوذ، نقطه نرمی و شاخص نفوذ (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 27، شماره: 71
5 ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
6 ارایه مدل پیشبینی پتانسیل شیارشدگی آسفالت با استفاده از پارامترهای خروجی متراکمکننده ژیراتوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
7 ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی تنش برشی و شیب تراکم ژیراتوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
8 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
9 ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاح شده با بنتونیت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
10 ارزیابی عملکرد مخروط های آسفالتی اصلاح شده با الیاف شیشه و بازالت (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 48، شماره: 92
11 ارزیابی مقاومت خستگی بتن آسفالتی اصلاح شده با نانو سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
12 The Effect of Carbon Nano-tube on the Fatigue Life of Asphalt Mixtures (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
13 Using the Statistical Analysis of Carbon Nano-tubes Dispersion in Bitumen Employing MINITAB Software (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی خاکستر بادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای اصلاح شده پلیمری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
15 بررسی اصول روش های مختلف طرح اختلاط آسفالت به منظور اطمینان از اجرای مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 23، شماره: 67
16 بررسی پدیده پیرشدگی در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
17 بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
18 بررسی تأثیر سیمان و آهک بر حساسیت رطوبتی مخلوط های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 73
19 بررسی خواص ویسکو الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
20 تأثیر افزودنی بنتونیت بر خصوصیات قیر و پارامترهای مارشال (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 72
21 تأثیر دانه بندی مصالح بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 81
22 تأثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوطهای بازیافتی سردبا امولسیون قیر پلیمری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
23 تعیین تنش برشی در متراکم کننده ژیراتوری (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 25، شماره: 69
24 عملکرد ژئوگریدهای کربنی در بهبود خستگی و کاهش کرنش های کششی روسازی های انعطاف پذیر بر اساس مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
25 قابلیت رادار نفوذی زمین در شناخت خرابی ناشی از رطوبت در لایه های مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
26 محاسبه خسارت محورهای فوق سنگین درراه هابراساس عملکردعمرروسازی های انعطاف پذیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
27 مقایسه فنی و اقتصادی روسازی مرکب با روسازی انعطاف پذیر رایج در ایران (مطالعه موردی آزادراه قزوین- زنجان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اصطکاک بین لایه ای در کاهش عمرروسازیهای انعطاف پذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 اثر دما بر مقاومت لغزشی رویه های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
3 ارائه مدلی جهت رتبه بندی پروژه های راهسازی با دو رویکرد هزینه دوره عمر و مدیریت ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارایه مدل آزمایشگاهی شاخص نفوذبرحسب ویسکوزیته برای قیرهای مورداستفاده درراهسازی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارایه مدل ارزیابی و اولویت بندی اصلاح مقاطع حادثه خیز بر اساس شاخص جامع ایمنی بابکارگیری روشهای فازی AHP-GIS و AHP (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 ارتباط درصد فضایی خالی با عریانشدگی در عمق مخلوط های آسفالتی (مطالعه موردی منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
7 ارزیابی آزمایشگاهی پیرشدگی در مخلوط های بتن آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با استفاده از پودر لاستیک به شیوه اختلاط تر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
9 ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر رفتار مخلوط های آسفالتی با دانه بندی استخوانی (SMA) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارزیابی اقتصادی برقی کردن خطوط ریلی (مطالعه موردی: محور بافق-بندرعباس) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 ارزیابی رفتار خستگی و شیارشدگی قیرهای اصلاح شده پلیمری (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
12 ارزیابی مالی-اقتصادی برقی کردن خطوط ریلی ( مطالعه موردی محوربافق-بندعباس ) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
13 ارزیابی مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از افزودنی پودر لاستیک به شیوه اختلاط تر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
14 ارزیابی نقش آهک و پلیمر SBS در بهبود خصوصیات آسفالت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 ارزیابی نمونه های آسفالتی حاوی پودر لاستیک مرطوب با استفاده از آزمایش خزش دینامیکی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
16 ارزیابی نمونه های آسفالتی حاوی پودر لاستیک مرطوب با استفاده از آزمایش خستگی کششی غیرمستقیم (قطری) (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
17 استفاده از تست مارشال جهت تعیین مدول ارتجاعی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 استفاده از روش خرابی محیطهای پیوسته مواد ویسکوالاستیک برای تخمین عمر خستگی قیر اصلاح شده با پلیمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
19 امکان سنجی استفاده از مصالح خرده آسفالت بازیافتی((RAP در رویه های بتنی با رویکردتوسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
20 امکان سنجی استفاده از مصالح زاید و بازیافتی در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
21 امکان سنجی استفاده از نخالههای ساختمانی به عنوان سنگ دانه در ساخت مخلوطهای آسفالتی گرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
22 امکان سنجی فنی و اجرایی لایه های آسفالتی ضخیم و مقایسه آن با لایه های آسفالتی متداول در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 The effect of microwave heating on the yield and quality of soy hull pectin (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
24 The Effects of Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) Polymers on the Improvement of Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt (HMA) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
25 بررسی آزمایشگاهی اثر پودر لاستیک به عنوان سنگدانه در مخلوط آسفالت گرم (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
26 بررسی آزمایشگاهی شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی لاستیکی حاوی مصالح خرده آسفالتی RAP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی اثر پارامترهای مختلف در مرحله استخراج پکتین از سبوس گندم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
28 بررسی استفاده از روغن گیاهی بازیافتی به عنوان جوانساز در مخلوط های آسفالتی بازیافتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
29 بررسی استفاده از مواد و مصالح غیر مرسوم در روسازی راه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
30 بررسی استفاده از نخاله های ساختمانی به عنوان سنگ دانه در ساخت بتن آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
31 بررسی اصول روش های مختلف طرح اختلاط آسفالت به منظور اطمینان از اجرای مناسب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی تاثیر پیش پوشش سنگدانههای آسفالت با امولسیون بر پارامترهای مارشال و میزان قیر بهینه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
33 بررسی تاثیر دانه بندی و درصد قیر بر مشخصات فنی آسفالت متخلخل (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
34 بررسی تاثیر درجه‌حرارت در میزان شیارافتادگی روسازیها بر اساس‌کرنش تجمعی قائم نمونه‌های‌آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی تاثیر سرعت حرکت وسایل نقلیه بر خرابی های روسازی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگا ه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
37 بررسی تاثیر نوع دانهبندی روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرمHMA (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 بررسی تأثیر افزودنیهای معدنی بر خواص عملکردی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
39 بررسی دوام مخلوط های آسفالتی با مصالح سیلیسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
40 بررسی رفتار رئولوژیکی قیر حاوی افزودنی نانوتکنولوژی زایکوترم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
41 بررسی رفتار رئولوژیکی قیر حاوی افزودنی نیمه گرم ساسوبیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
42 بررسی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی نیمه گرم حاوی زایکوترم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 بررسی علل بروز جداشدگی در مراحل مختلف تهی? آسفالت گرم و روش های کاهش آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی علل وقوع ترکهای انقباضی روسازی در شرایط جوی کویری و پیشنهاد روش بهینه مرمت آن (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
45 بررسی عملکرد ژئوگرید های کربنی در افزایش عمر خستگی و کاهش کرنشهای کششی روسازیهای انعطاف پذیر و مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
46 بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی مسلح شده با شبکه فلزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی عوامل موثر در مقدار تنش برشی وارد به اندود سطحی به کمک آنالیز المان محدود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
48 بررسی میزان تغییرات دمایی هوا در شبانه روز جهت تحلیل روسازی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
49 بررسی و ارزیابی تاثیر پوزولان طبیعی پومیس خاش و دوده سیلیس بر خواص بتن ژئوپلیمر بر پایه سرباره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
50 بکارگیری روشهای نوین پخش و تراکم جهت اجرای لایه های آسفالتی ضخیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
51 پیش بینی عملکرد پلهای فولادی و بتنی با روسازی عرشه آسفالتی به منظور مدیریت تعمیر و نگهداری (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
52 پیش بینی نتایج آزمایش تعیین درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی در مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 پیش بینی نتایج آزمایش تعیین وزن مخصوص واقعی مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
54 تاثیر استفاده گسترده از نانو مواد اصلاح کننده آسفالت بر کاهش هزینه های نگهداری راه و بهبود کیفیت روسازی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
55 تاثیر پارامترهای دما سطح تنش بر پتانسیل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی SMA اصلاح شده با افزودنی های پلیمری الاستومر ترموپلاستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
56 تاثیر قیمت سوخت بر ارزیابی اقتصادی برقی کردن راه آهن (مطالعه موردی: محور بافق- بندرعباس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
57 تاثیردانه بندی برسختی مخلوطهای آسفالت ماستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
58 تحلیل داده های دستگاه FWD در اندازه گیری ضخامت روکش آسفالتی و مقایسة آن با آیین نامة روسازی آسفالتی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی
59 تخمین سریع ضریب الاستیسیته بستر با استفاده از افت و خیز دستگاه FWD (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
60 تخمین سریع ضریب الاستیسیته بستر با استفاده از افت وخیز دستگاه FWD (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 تعیین پارامتر چسبندگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از تست مقاومت کششی غیر مستقیم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
62 تعیین تاثیر قیمت سوخت بر چگونگی توزیع سهم حمل ونقل کالا بین مدهای جاده ای و ریلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
63 تعیین خسارت محورهای سنگین بر روسازیهای آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
64 تعیین درصد فضای خالی به کمک دستگاه رادار نفوذی به زمین در خرابی های ناشی از رطوبت در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
65 تلفیق روکش دوره ای راه با پروژه های افزایش ایمنی (انتخاب نوع بهسازی راه) (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
66 توسعه پایدار حمل و نقل در بستر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
67 توسعه مدل رگرسیون تخمین دمای روسازی آسفالتی با استفاده از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 تهیه طرح های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و ارائه الگو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
69 راهکارهای کاهش تصادفات عابر پیاده یادداشت پژوهشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
70 راهکارهای موثر بر کاهش زمان پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی پروژه های شهرداری شمشک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
71 سیستم بازرسی و ارزیابی ایمنی اجراء تونل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
72 شناخت و بررسی دهکده حمل و نقل کالا (پایانه چندوجهی کالا) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
73 فن آوری های نوین در تولید آسفالت گرم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
74 کاربرد آزمایش کشش غیر مستقیم در ارزیابی شاخص عریان شدگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با آهک هیدراته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 کاهش اثر مخرب رطوبت بر مصالح آبدوست آسفالت (دریافت مقاله) نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی
76 کاهش عمر روسازیهای انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاکبستر (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
77 مدل سازی ترافیکی اثر تصادفات واقع در تونل های شهری بر خصوصیات ترافیک محدوده تاثیر مطالعه موردی؛ تونل نیایش تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
78 مدل سازی تولید سفر شغلی با استفاده از ساختار مدل های انتخاب فردی و مقایسه آن با مدلهای دارای ساختار روند گرای خطی همفزون و ناهمفزون و تعیین مدل برتر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
79 مدیریت تقاضا در حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
80 مروری بر اثر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی بر ترک خوردگی مخلوط-های آسفالتی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
81 مطالعه مورد-شاهد از سلسله مطالعات اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
82 معرفی انواع اصلاح کننده های قیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
83 معرفی مدل های مختلف خستگی در تعیین عمر روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
84 معرفی و بررسی خصوصیات آسفالت متخلخل و چگونگی تعیین حداقل ضخامت آن با توجه به شدت بارندگی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
85 معرفی و مقایسه روشهای نگهداری و ترمیم لایه‌ سطحی راه اندود با دانه‌های یکسان (Chip Seal) و اندود ذره‌ای (Microsurfacing) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
86 ملاحظات سیاسی، امنیتی و دفاعی در توسعهی زیرساختهای حملونقل ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
87 ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و جایگاه آن در توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
88 میدانها در ایران اصلاح هندسی برای ایمنی بیشتر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
89 نقش آهک هیدراته در بهبود دوام مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
90 نقش اصول سه گانع « مهندسی ٬ آموزش و مقررات»در کاهش مشکلات ترافیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران