ظهراب اداوی

 ظهراب اداوی عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر

ظهراب اداوی

Zohrab Adavi

عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مصرف کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و دم روباهی (Setaria italica L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 4
2 بررسی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه دو گونه ارزن تحت سطوح مختلف آبیاری و کاربرد باکتری های محرک رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
3 تاثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
2 اثر همزیستی میکوریزایی بر جذب عناصر غذایی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی در سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
3 اقتصاد مقاومتی با تاکید بر کشاورزی پایدار و گیاهان بومی و دارویی در شهرستان فریدونشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
4 Crisis management in agricultural scope with trend of passive defense; case study: Fereydoonshahr township (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 Effects and Outcomes Strategic assessment of climate change on urban regions Environment in developing country (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
6 بررسی اثر اعماق مختلف شخم در عملیات راتونینگ نسبت به سیستم بدون راتونینگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
7 بررسی اثر تیمار اسیدجیبرلیک و برداشتن پوسته در شرایط سرمای مرطوب بر شکستن خواب بذور کلوس kelussia odoratissima Mozaff منطقه فریدونشهر (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
8 بررسی اثرات بخش کشاورزی ومنابع طبیعی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی (شهرستان فریدونشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
9 بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد غده سیب زمینی به عنوان راهکاری جهت تخفیف اثرات منفی تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
10 بررسی تحمل به شوری ارقام چمن آفریقایی (Cynodon spp) در شرایط اقلیمی اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
11 بررسی حفاظت برون زیستگاهی گیاه دارویی در حال انقراض کلوس ( Kelussia odoratissima M.) با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی روشهای زراعی برای حداکثرسازی منفعت ناشی از افزایش غلظت دیاکسید-کربن در سیستمهای کشت آبی برنج آسیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
13 بررسی نقش دامداری های صنعتی در تولید متان و راهکارهای کاهش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
14 تأثیر میزان کود نیتروژن بر فاکتورهای کمی نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
15 رویکردهای بین المللی به حفاظت زیستی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
16 ژن های مؤثر برای مقاومت به تنش خشکی در گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
17 گیاهان دارویی : گیاهانی برای دیروز، امروز، فردا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
18 مدیریت بحران در بخش کشاورزی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهرستان فریدونشهر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 مدیریت و برنامهریزی بحران در بخش کشاورزی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهرستان فریدونشهر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 نقش گیاهان دارویی در تغذیه دام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
21 واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در برنج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی