محمد پرنیانپور

 محمد پرنیانپور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

محمد پرنیانپور

Mohammad Parnia pour

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از مفهوم سینرجی های عضلانی جهت تخمین گشتاورهای وارد بر مفصل شانه با استفاده از سطح فعالیت عضلات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 بارهای اعمالی بر ناحیه لومبار ستون فقرات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 بررسی آسیبهای وارد شده به سر و قفسه سینه سرنشین مجهز به کمربند ایمنی در تصادفات از جلو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 بررسی اثر تغییر سطح مقطع و استحکام عضلات کمر بر محدودة ایمن فعالیتهای بدنی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
5 بررسی تاثیر فشار داخل شکمی و جهت عضلات کمر بر پایداری ستون فقرات با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 بررسی توانایی مدل های ساده عضلانی ستون فقرات ناحیه کمر در ایجاد شرایط تعادل و پایداری همزمان به ازاء بارهای خارجی وارده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 بررسی ناپایداری ناشی از آسیب رباط ضربدری قدامی در ٢٠ درجه خمیدگی زانو با استفاده از یک مدل سه بعدی مفصل زانو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 بررسی یک مدل دو درجه آزادی برای سنجش میزان پایداری کمر (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
9 پیشبینی رفتار آرایش عضلات ستون فقرات بر اساس مدلسازی سیستم اعصاب مرکزی با استفاده از تئوری کنترل بهینه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
10 تخمین قدرت عضلانی بیشینه در وضعیت های مختلف بدن در ناحیه کمر (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
11 توسعه مدل دو بعدی مفصل زانوی انسان به منظور بررسی اثر پارگی ACL روی نیروی عضلات و نیروهای مفصلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 توسعه یک مدل لینک - سگمنت دینامیک از بدن انسان با استفاده از تصاویر شبکه ای سه بعدی برای تحلیل حرکتهای افراد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
13 تولید مسیر حرکتی مفاصل توسط مولدهای الگوی مرکزی در انجام حرکات فلکسیون اکستنسیون کمر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
14 شبیه سازی تعادل و پایداری دینامیکی ستون فقرات در حرکات سه بعدی تنه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 طراحی وساخت دستگاه توانسنجی برای مفصل زانو (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
16 طراحی، مدلسازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه کمکی جهت راه رفتن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
17 مدل سازی دو بعدی دینامیکی مفصل زانوی انسان جهت بررسی تغییر نیروی عضلات و نیروهای مفصلی در اثر تغییر سرعت حرکت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک