عباس شیخ الاسلامی

 عباس شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

عباس شیخ الاسلامی

Abas Sheykholeslami

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تکرار و تعدد جرم در جرایم مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
3 تحلیل بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه های اجتماعی: نمونه پژوهی تانگو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 22
4 تعهدات نهادهای حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم بررسی مقایسه ای تجربه های بین المللی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 1
5 مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی حمایت از حق دسترسی آزادانه کودکان به رسانه های جمعی در ایران وانگلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
2 بررسی فقهی و حقوقی رشد جزایی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
3 پیشگیری ازقاچاق مشروبات الکلی با تمرکز برشهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
4 حق بر فراموش شدن از منظر بزهکاری نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
5 مبانی و شرایط اعطای نهاد نیمه آزادی در نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی