عباس شیخ الاسلامی

 عباس شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

عباس شیخ الاسلامی

Abas Sheykholeslami

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.