دکتر آرش آذری

دکتر آرش آذری دانشگاه رازی

دکتر آرش آذری

Dr. Arash Azari

دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرپذیری سیاست های حمایتی کشاورزی بر تولید برنج در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 15
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی در دوره‌های آتی، مطالعه موردی: دشت چمچمال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
3 ارزیابی اثرات احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و کشاورزی بر بهبود روند کیفی و آلودگی رودخانه دز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 98
4 ارزیابی وضعیت شاخص های پایداری منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان ماهیدشت) (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 3، شماره: 2
5 اولویت بندی سیل خیزی واحدهای هیدرولوژیک مطالعه موردی: حوضه آبریز پل شاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
6 Investigating the capabilities of the NSGA-II multi-objective algorithm in automatic calibration of the WEAP model for simulating Jareh Dam and network system (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 1
7 Prediction of groundwater level fluctuation using methods based on machine learning and numerical model (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 1
8 The simulation of flood hydrograph under uncertain conditions of rainfall extreme values in different return periods: A case study on Gharesoo basin (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 1
9 برآورد تغذیه و تبادل جریان بین رودخانه و آبخوان بر اساس مدل متصل شده آب سطحی- آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
10 برآورد دمای سطحی در اراضی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سلیمانشاه) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 1
11 برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده های سند ملی آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
12 بررسی تاثیر سناریوهای آبیاری بر تغییرات مکانی- زمانی بهره وری مصرف آب سویا با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
13 بررسی خودپالایی بازه کوهستانی رودخانه عباس‎آباد همدان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 4
14 بررسی خودپالایی و مدل سازی تغییرات نیتروژن و فسفر در طول رودخانه دز (بازه سد دز تا پل بند قیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
15 بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیک در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز بیان ژن در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 3، شماره: 2
17 بهره برداری بهینه از سامانه های منابع آب با استفاده از الگوریتم چند هدفه MOPSO (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
18 بهره برداری بهینه منابع آب در زمان واقعی بر اساس الگوریتم NSGA-II و ماشین های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: سد گاوشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
19 بهینه سازی تخصیص آب از سد قشلاق در رویکرد برنامه ریزی خطی با قیود احتمالاتی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
20 بهینه سازی چند هدفه شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی PESA-II و SPEA-II (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
21 پیش بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت صحنه با استفاده از تحلیل سری-های زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 2، شماره: 1
22 پیش‌بینی سیل با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و مدل بارش-رواناب در مناطق فاقد آمار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
23 تاثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
24 تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 1
25 تحلیل میزان مصرف آب و انرژی و اثرات محیط زیستی تولید محصولات کشاورزی در دشت میاندربند استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
26 توان سنجی باد برای توسعه پایدار انرژی در استان همدان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 2
27 روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike۱۱ و ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: رودخانه سیمره) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
28 شبیه سازی آلودگی در رودخانه های پر شیب کوهستانی با استفاده از مدل QUAL۲KW. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 1
29 شبیه سازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بهره برداری تلفیقی (مطالعه موردی: دشت دز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
30 شبیه سازی و تعیین ضرایب هیدرودینامیکی و بیلان آبخوان با مدل ریاضی Modflow (مطالعه موردی: دشت کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 4
31 کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در تعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح برای پیش بینی روند رسوب گذاری در مخزن سد دز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 3
32 مدل سازی آب زیرزمینی به منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیکی در آبخوان آزاد (مطالعه موردی: دشت کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
33 مدیریت ریسک محصول جو دیم بر اساس الگوی بیمه درآمدی در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
34 مقایسه عملکرد الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات در واسنجی روش تجربی کاهش سطح بر اساس نتایج هیدروگرافی مخزن سد دز (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اعمال سیاست های مدیریتی بر تامین نیازهای کشاورزی وزیست محیطی(مطالعه موردی:سدهای حوضه گاماسیاب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی تراکم شبکه های باران سنجی در غرب ایران (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی رواناب تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی در حوضه پل شاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
4 ارزیابی رویکردهای مدیریتی دربهره برداری سیستمی منابع آب در حوضه آبریز گاماسیاب (مطالعه موردی:سدهای کبوتر لانه وجامیشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
5 ارزیابی عملکرد ماشین بردار پشتیبان در روندیابی هیدروگراف سیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
6 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون در ایستگاه هیدرومتری اهواز به منظور کاربرد در سیستم های آبیاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی مذل LARS-WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو مطالعه موردی: حوضه دینور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 استخراج منحنی فرمان بهینه بهره برداری از مخزن در شرایط استوکاستیک (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار
9 استفاده از شبیه سازWEAP به منظور ارزیابی تامین نیازهای کشاورزی وزیست محیطی مطالعه موردی: سدهای حوضه گاماسیاب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
10 استفاده از مدل هاى باکس جنکینز در پیش بینى نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت صحنه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 امکان سنجی احداث بند جهت تامین آب مورد نیاز کشاورزی مطالعه موردی: اراضی آب میشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 امکانسنجی مناطق مستعد کشت درختان میوه با استفاده از تکنیک‌های GIS (مطالعه موردی منطقه چلو اندیکا) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 برآورد رسوب حوضه با استفاده از مدل اصلاح شده PSIAC و مقایسه آن با آورداندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
14 برآورد رسوب حوضه های آبریز بالادست سد کرخه به روش MPSIAC به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
15 بررسی اثر پارامترهای اقلیمی در تغییرات مساحت دریاچه بختگان و طشک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر های دما بارش در دوره آتی با استفاده از مدل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی الگوی بیمه درآمدی محصول سیب زمینی در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
18 بررسی روش های آبیاری قطره ای (تیپ) و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی در کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 بهره برداری سیستمی منابع آب در حوضه سد جره تحت سناریوهای مدیریتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
21 پتانسیل یابی انرژی باد و کاربرد آن در مکان یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
22 پهنه بندی رودخانه کرخه از نظر قدرت خود پالایی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 پیش بینی توزیع رسوب و اصلاح منحنی حجم- سطح-ارتفاع(سد چم گردلان ایلام) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
24 پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد مارون با استفاده از مدل فصلی ضربی SARIMA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
25 پیش بینی مقادیر دما و بارش در سالهای آینده تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت میاندربند) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
26 تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش در دوره ی آتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو و سناریو های انتشار گاز گلخانه ای( مطالعه موردی:دشت چمچمال ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
27 تحلیل عدم قطعیت هیدروگراف جریان ورودی (مطالعه موردی: رودخانه سیمره) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 تولید سری های مصنوعی جریان رودخانه بالارود با مدل های پارامتریک و غیر پارامتریک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 روندیابی هیدرولیکی جریان با استفاده از مدل عددی Mike11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
30 شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبخیز قره سو استان کرمانشاه با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS و HEC-HMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
31 شبیه سازی سیستمی منابع آب در حوضه گاماسیاب وبررسی تامین نیازهای زیست محیطی وتغییرات حجم آب زیرزمینی در طول دوره بهره برداری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
32 شبیه سازی مدیریت منابع و مصارف آب با استفاده از مدل ویپ (مطالعه موردی: سدهای قشلاق و جامیشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
33 شبیهسازی سیستمی بهرهبرداری منابع آب در حوضه آبریز گاوهرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 کاربرد روشهای کریگر، دیکن و روش هیدروگراف مصنوعی SCS در تخمین دبی اوج سیلاب حوضه آبخیز برناج کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
35 کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی: حوضه دینور-استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
36 مدیریت برداشت منابع آب زیرزمینی دشت لور اندیمشک با استفاده از مدل مفهومی MODFLOW (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 مدیریت ریسک محصول گندم آبی در شرایط عدم قطعیت بر اساس الگوی بیمه درآمدی مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
38 مدیریت کیفیت و آلودگی رودخانه در شرایط بهره برداری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی (بازه سد دز تا بند قیر) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 مدیریت یکپارچه بهره برداری از منابع آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در حوضه مارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
40 مطالعه رفتار هیدرولوژیک زیرحوضه های دینه ور کرمانشاه در تولید سیلاب حداکثر با توجه به خصوصیات زئومرفولوژی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
41 مقایسه روش های آبیاری جویچه ای و قطره ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 واسنجی مدل SWAT در برآورد رواناب در حوزه آبخیز دینور کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک