دکتر احمد به پژوه

دکتر احمد به پژوه استاد دانشگاه تهران

دکتر احمد به پژوه

Dr. Ahmad Beh-Pajooh

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 23
2 اثر بخشی برنامه مهارت آموزی حرفه ای بر کارآمدی دانش آموزان کم توان ذهنی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران مدارس اسثتنایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 3، شماره: 12
3 اثربخشی آموزش برنامه امیدبخشی بر ارتقای سلامت روانی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‎آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
4 اثربخشی آموزش خودنظارتی توجه بر عملکرد تحصیلی و توجه در دانش آموزان با مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 4
5 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه های سازگاری اجتماعی دختران نوجوان تک والدی با مشکلات هیجانی و رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
6 اثربخشی برنامه های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
7 اثربخشی تقویت تفکیکی رفتارهای ناهمساز در کاهش رفتارهای بیش فعالی دانش آموزان کم توانی هوشی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 2
8 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه های بالینی کودکان با اختلال رفتاری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 1
9 بررسی محتوای کتاب های درسی مهارت های اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 4
10 پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه شناسی علم (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
11 پیش بینی نشانه های سلامت روانی بر اساس تاب آوری و خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم توانی ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 91 - 1٬390 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 6
12 تاب آوری در خواهران و برادران کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 1، شماره: 1
13 تاثیر آموزش شوخ طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 1
14 ثربخشی برنامه آموزش مفاهیم پایه ریاضی بر پیشرفت ریاضی نوآموزان با عملکرد پایین در مهارت حافظه فعال و مهارت های پیش ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 5
15 رابطه تحرک و جهت یابی با استفاده از عصای سفید با سلامت روانی و خصلت های شخصیتی در افراد با آسیب بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 2
16 ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 16
17 شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه ریزی درسی مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 1
18 شناسایی نقش عوامل تنش زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
19 طراحی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثربخشی آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه-بیش- فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
20 مشاوره با والدین خردسالان پرخاشگر یک رهیافت درمانی تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 8، شماره: 31
21 مقایسه افسردگی و اضطراب دانش آموزان با آسیب بینایی در موقعیت های آموزشی روزانه و شبانه روزی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 3
22 مقایسه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی مبتلا و غیرمبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 2
23 نامه به سردبیر: دویست و پنجاه اصطلاح رایج در روان‎شناسی کودکان استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 1
24 نیازسنجی آموزشی و حمایت اجتماعی مادران دارای کودکان با نشانگان داون به منظور طراحی برنامه ای جامع برای آموزش مادران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 2
25 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان بازخورد عصبی برکارکردهای اجرایی دانش آموزان با نارسایی توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
2 اثربخشی روش یکپارچگی حسی در کاهش رفتارهای قالبی کودکان در خود مانده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 جهانی شدن؛ چگونه یکپارچگی خانوادهها را تهدید میکند؟ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 رابطه ابعاد جهت گیری هدفی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی مدارس استعدادهای درخشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
5 رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
6 نیازسنجی آموزشی و حمایت اجتماعی والدین دارای فرزند اتیستیک (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه