نیما احتشامی

 نیما احتشامی عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری

نیما احتشامی

Nima Ehteshami

عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.