حسن کیان

 حسن کیان رئیس آژانس بین المللی استعدادیابی ، پدر استعداد یابی کودکان و نوجوانان ایران

حسن کیان

Hasan Kian

رئیس آژانس بین المللی استعدادیابی ، پدر استعداد یابی کودکان و نوجوانان ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.