دکتر عصمت بابایی

دکتر عصمت بابایی استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی

دکتر عصمت بابایی

Dr. Esmat Babai

استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical Appraisal of University EAP programs in Iran: Revisiting the Status of EAP Textbooks and Instruction (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 2، شماره: 1
2 A Narrative Study of In-service EAP Teachers’ Cognition on Language Teacher Role Identities (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 2
3 A Social Semiotic Analysis of International Inflight Magazines as a Tourism Discourse: A Cross-cultural Study (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 4
4 A Social Semiotic Analysis of Social Actors in English-Learning Software Applications (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 3
5 A Visual Analysis of English Language Textbooks: Celebrities’ Role as Cultural Figures (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 24
6 Are Scientists Objective An Investigation of Appraisal Resources in English Popular Science Articles (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 1
7 ارزشیابی صلاحیت حرفه ای مدرسین زبان انگلیسی سطح بزرگسال در بخش خصوصی آموزش زبان ایران (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 2
8 ارزیابی انتقادی دوره های زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در ایران: تحلیل محتوایی اسناد زبانی و دیدگاه های متخصصان و برنامه ریزان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
9 Developing a Questionnaire for Assessing Iranian EFL Teachers’ Critical Cultural Awareness (CCA) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 2
10 EAP Teacher Cognition: A Qualitative Study of Iranian In-Service EAP Teachers' Cognitions (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 1، شماره: 2
11 Evaluation of EAP Programs in Iran: Document Analysis and Expert ‎Perspectives (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
12 Exploring Cultural Schemas in Foreign Language Education Policy (FLEP) Documents of Iran (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
13 Exploring Iranian EAP Teachers’ Pedagogic Content Knowledge and Teaching Practices, and Students’ Beliefs about EAP Teachers’ Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
14 Mainstream ELT curriculum implementation in Iran: A micro analysis perspective (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
15 Mapping Past, Current and Future TEFL Research Trends in Iran: A Synthetic Review of Topics and Paradigms in Three Decades (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 4
16 Motivational and Textual Factors and Affordances in Iranian EFL Learners' Reading: Using Semi-Structured Reflections Written During Reflective Learning Process (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 5، شماره: 1
17 Relative Clause Attachment Ambiguity Resolution in L۱-Persian Learners of L۲ English: The Effects of Semantic Priming and Proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
18 Revisiting the dichotomy between qualitative and quantitative research: Mixed-method designs in applied linguistics (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
19 Stance in English Research Articles: Two Disciplines of the Same Science (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
20 The Dynamic Assessment of Reading Comprehension: An Exploration of EFL Teacher’s Perception and Practice (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
21 The Role of Semantic Priming in Relative Clause Attachment Ambiguity Resolution in Persian (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 1
22 Tracing Metadiscursive Stance over Time and Across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
23 Visual Representation of Social Actors in ELT Nursery Rhymes (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 4
24 Why IELTS Candidates Score Low in Writing: Investigating the Effects of Test Design and Scoring Criteria on Test-Takers’ Grades in IELTS and World Englishes Essay Writing Tests (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 12، شماره: 2
25 بررسی دیدگاههای استادان رشتۀ آموزش زبان انگلیسی ایران نسبت به پژوهش:مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 6، شماره: 2
26 بررسی نگرش مدرسان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان در مورد اهمیت و کاربرد ارزیابی پویا (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 4
27 محتوای آموزشی دوره های آموزش زبان با اهداف خاص کانون زبان ایران: ارزیابی سطوح کلان، میانی، و خرد (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 EFL Learners’ Identity Transition Styles in an Iranian Context: Identity Status and the National Identity of Iranian EFL Students; A Study of Identity Paradigm in the Context (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ