دکتر عصمت بابایی

دکتر عصمت بابایی Kharazmi University, Iran

دکتر عصمت بابایی

Dr. Esmat Babaii

Kharazmi University, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical Appraisal of University EAP programs in Iran: Revisiting the Status of EAP Textbooks and Instruction (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 2، شماره: 1
2 A Narrative Study of In-service EAP Teachers’ Cognition on Language Teacher Role Identities (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 2
3 A Social Semiotic Analysis of International Inflight Magazines as a Tourism Discourse: A Cross-cultural Study (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 4
4 A Social Semiotic Analysis of Social Actors in English-Learning Software Applications (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 3
5 A Visual Analysis of English Language Textbooks: Celebrities’ Role as Cultural Figures (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 24
6 Are Scientists Objective An Investigation of Appraisal Resources in English Popular Science Articles (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 1
7 ارزشیابی صلاحیت حرفه ای مدرسین زبان انگلیسی سطح بزرگسال در بخش خصوصی آموزش زبان ایران (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 2
8 ارزیابی انتقادی دوره های زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در ایران: تحلیل محتوایی اسناد زبانی و دیدگاه های متخصصان و برنامه ریزان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
9 Developing a Questionnaire for Assessing Iranian EFL Teachers’ Critical Cultural Awareness (CCA) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 2
10 EAP Teacher Cognition: A Qualitative Study of Iranian In-Service EAP Teachers' Cognitions (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 1، شماره: 2
11 Evaluation of EAP Programs in Iran: Document Analysis and Expert ‎Perspectives (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
12 Exploring Cultural Schemas in Foreign Language Education Policy (FLEP) Documents of Iran (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
13 Exploring Iranian EAP Teachers’ Pedagogic Content Knowledge and Teaching Practices, and Students’ Beliefs about EAP Teachers’ Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
14 Mainstream ELT curriculum implementation in Iran: A micro analysis perspective (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
15 Mapping Past, Current and Future TEFL Research Trends in Iran: A Synthetic Review of Topics and Paradigms in Three Decades (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 4
16 Motivational and Textual Factors and Affordances in Iranian EFL Learners' Reading: Using Semi-Structured Reflections Written During Reflective Learning Process (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 5، شماره: 1
17 Relative Clause Attachment Ambiguity Resolution in L۱-Persian Learners of L۲ English: The Effects of Semantic Priming and Proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
18 Revisiting the dichotomy between qualitative and quantitative research: Mixed-method designs in applied linguistics (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
19 Stance in English Research Articles: Two Disciplines of the Same Science (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
20 The Dynamic Assessment of Reading Comprehension: An Exploration of EFL Teacher’s Perception and Practice (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
21 The Role of Semantic Priming in Relative Clause Attachment Ambiguity Resolution in Persian (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 1
22 Tracing Metadiscursive Stance over Time and Across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
23 Visual Representation of Social Actors in ELT Nursery Rhymes (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 4
24 Why IELTS Candidates Score Low in Writing: Investigating the Effects of Test Design and Scoring Criteria on Test-Takers’ Grades in IELTS and World Englishes Essay Writing Tests (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 12، شماره: 2
25 بررسی دیدگاههای استادان رشتۀ آموزش زبان انگلیسی ایران نسبت به پژوهش:مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 6، شماره: 2
26 بررسی نگرش مدرسان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان در مورد اهمیت و کاربرد ارزیابی پویا (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 4
27 محتوای آموزشی دوره های آموزش زبان با اهداف خاص کانون زبان ایران: ارزیابی سطوح کلان، میانی، و خرد (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 2