حسن خادمی زارع

 حسن خادمی زارع عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

حسن خادمی زارع

Hasan Khademi Zare

عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی و اولویت بندی چالش های شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
2 شناسایی و دسته بندی چالش های شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS ؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 44
3 مسیله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با پنجره زمانی فازی، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
4 ارائه یک مدل ریاضی و روش ابتکاری جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با وسایل نقلیه متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
5 استفاده ازمساله خریداردوره گردظرفیت داربرای تعیین اندازه انباشته اقتصادی چنددوره ای و حل آن باالگوریتم تکامل تفاضلی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
6 Re-configuration of the Relief Network Considering Uncertain Demand and Link Failure in an Earthquake: A Multi-stage Stochastic Programming (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 6
7 VMI-type Supply Chains: a Brief Review (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
8 پیشبینی درجه کیفیت موکت با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی دوره: 2، شماره: 3
9 توسعه یک مدل اقتصادی با هدف موازه هزینه- زمان پروژه های صنعتی و تجاری یک سازمان بر اساس تکنیک ارزش افزوده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 2
10 شناسایی و دسته بندی چالش های شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS ؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 47
11 مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش انرژی، فرصتی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
2 اجرای استراتژی های سازمانی با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک عمومی حل مساله و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 ارائه الگوریتم تبادل جفتی اصلاح شده درمساله زمان بندی ماشین های موازی یکسان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه رویکردی ترکیبی براساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی ( مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
5 ارائه مدلی برای ارزیابی خبرگی سیستم های خبره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه یک الگو برای تجزیه و ترکیب مسائل برنامه ریزی تولید چند مرحله ای – چند محصولی و چند پریودی با محدودیت ظرفیت تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
7 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای توسعه سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز مدیریت منابع انسانی جهت دستیابی به اهداف برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
8 ارائه یک الگوریتم برای تخصیص منابع موازی غیرمشابه و زمانبندی فعالیت ها با زمان آماده سازی وابسته به توالی به همراه مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 ارائه یک مدل تلفیقی به منظور پیش بینی پیک بار و برقراری تعادل عرضه وتقاضای انرژی الکتریکی با اهداف چند گانه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارائه یک مدل جدید برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با وسایل نقلیه متفاوت: مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 ارائه یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه بودجه با روش ترکیبی AHP-LPدر شرکت توزیع برق استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
12 ارایه مدل تخفیف کلی کنترل موجودی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
13 ارایه مدل یکپارچه و روش ترکیبی برای حل مساله مکانیابی ومسیریابی موجودی چند سطحی توسط فروشنده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
14 ارایه یک الگوریتم حل دقیق مبتنی بر بهینه سازی استوار برای مسیله انتخاب سبد محصول در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
15 ارایه یک چارچوب جامع به منظور مدیریت بهینه مخزن سد زاینده رود مبتنی بر هوش مصنوعی بهینه سازی تکاملی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
16 ارزیابی شهرهای استان یزد جهت استفاده از خودروهای هیبریدی (انرژی خورشیدی برقی) با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
17 ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از تلفیق روش AHP, شبکه های عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 استفاده از داده کاوی برای تعیین استراتژیهای بازاریابی سیستم فروش اینترنتی بلیط قطار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
19 امکان سنجی و مکانیابی سیستم های RFID در حمل و نقل زمینی کامیونهای یخچال دارمورد مطالعه: شرکت ساحل دشت سپاهان، بستنی آبان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
20 انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها بر اساس داده های پانل باهدف بودجه ریزی ( دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
21 اندازه گیری میزان کارایی طرح استقرار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تحلیل پوششی داده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
22 اولویت بندی استراتژی های نگهداری و تعمیرات به کمک توابع قابلیت اطمینان و تصمیم گیری فازی: با مطالعه موردی در صنعت سیمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 اولویت بندی استفاده از خودروهای هیبریدی (خورشیدی برقی) در شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان های مشتری محور با کاربرد : Fuzzy- QFD تلفن همراه در مخابرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 اولویت بندی تاثیر 7M بر بهبود عملکرد با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 اولویت بندی معیارهای مؤثر بر خستگی انسان به کمک تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
27 Environmental Risk Assessment of Combined cycle power plant system using fuzzy Hybrid multi-criteria decision making (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
28 بررسی تاثیر مدیریت استعداد و مولفههای آن بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه: هتل داد شهریزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
29 بررسی رابطه بین ابعادعدالت سازمانی وعوامل موثربربهره وری کارکنان براساس مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
30 بررسی و اولویت بندی محصولات با هدف مدیریت درآمد و هزینه بااستفاده از فرایند تحلیل شبکه ای مبتنی برداده های رگرسیونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
31 بکارگیری تکنیکهای داده کاوی در انتخاب محرکهای هزینه در هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
32 بهبود مدل تحلیل پوششی داده ها به کمک طراحی واحد ایده آل جهت ارزیابی و رتبه بندی گروه های مهندسی صنایع در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 بهبود مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها ویکور برای ارزیابی عملکرد مدیریت شعب پست بانک در استانهای کشور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
34 بهبود و اجرای روش تحلیل پوششی داده ها برای خوشه بندی و تعیین میزان اعتبار مشتریان در بانکها و موسسه های مالی و اعتباری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 بهره وری و اولویت بندی پیمانکاران با روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی شرکت سایپالجستیک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
36 بهینه یابی تنظیم پارامترهای فرآیند تولید با هدف کاهش هزینه تولید افزایش کیفیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
37 بیشینه سازی ارزش فعلی جریان نقدی در زمان بندی پروژه با منابع محدود انقطاع پذیر و فعالیت های چند حالت با قابلیت افراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
38 تحقیق مشتری مداری در تلفن همراه اول با کاربرد AHP-QFD و متغیرهای فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد مالی سازمان با روش دیمتل مطالعه موردی: هتل های منتخب استان یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 تحلیل و رتبه بندی ارتباط مؤلفه های یادگیری سازمانی بر عوامل بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش معادلاتساختاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 تخصیص اقتصادی هزینه سربار به روش رگرسیون چند متغیره (MR) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
42 تعیین اندازه سفارش اقتصادی چند پریودی چند محصولی با تقاضای فازی و در نظرگرفتن اندازه کالا و تخفیف در هزینه های حمل و نقل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 تلفیق روش فرآیند تحلیل شبکه ای و دیمتل فازی برای تجزیه و تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد مالی هتل به وسیله رگرسیون خطی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 تلفیق مدل رگرسیون و ANP برای الویت بندی دلایل تاخیر پروژه های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
45 توسعه تحلیل پوششی داده ها به منظور رتبه بندی مشتریان اعتباری بانک ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
46 توسعه مدل AHP به منظور ارزیابی عملکرد پویا با لحاظ کردن پنجره زمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
47 توسعه مدل برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن بازیافت محصولات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
48 توسعه نمودارهای کنترل کیفی فازی با هدف کشف روند تغییرات و جلوگیری از افزایش انحرافات فرآیند (مطالعه موردی: شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
49 توسعه ی الگوریتم دیجکسترا برای حل مسائل k کوتاهترین مسیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
50 توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای زمانبندی تولید نرم افزار در شرایط فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
51 توسعه یک مدل برنامه ریزی تولید چند محصولی، چند دوره ای و چند مرحله ای بر اساس درجه تکمیل محصول هر مرحله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
52 توسعه یک مدل ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی سبد محصول با در نظر گرفتن معیارهای مختلف ریسک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
53 رابطه بین عدالت سازمانی و عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان بر اساس الگوریتم معادلات ساختاری مطالعه موردی: کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
54 رتبه بندی عوامل موثربربهره وری نیروی انسانی بااستفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: کمیته امدادامام خمینی (ره)استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
55 رتبه بندی معیارهای بیمارستان توسط تحلیل سلسله مراتبی فازی با در نظر گرفتن معیارهای سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
56 رتبه بندی مولفه های یادگیری سازمانی از طریق عوامل بهره وری منابع انسانی بکمک معادلات ساختاری و فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
57 رویکرد فازی در مسئله زمانبندی پرستاران با در نظر گرفتن خستگی انسان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
58 زمانبندی گروهی ماشینهای موازی غیر وابسته با زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
59 شناسایی و ارزیابی روشهای مطرح جهت بهبود بهره وری انرژی در پالایشگاه گاز سرخون با استفاده از تکنیک 1 AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
60 شناسایی و اولویت بندی اقدامات بیمارستان برای تامین انتظارات بیماران بخش بستری از پزشکان به وسیله تلفیق مدل QFD و رگرسیون (IIEC 2017) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 شناسایی و تعیین محرک هزینه در روش ABC با استفاده از نتایج آنالیز فاکتور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
62 طراحی الگویی جدید جهت ارزیابی کارایی نسبی فرآیندهای شبکه ای سری در حالت عدم اطمینان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 طراحی معماری نظام مدیریت دانش برای دانشکده های مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
64 عارضه یابی در فرایند پیاده سازی مدیریت استعداد در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل داد شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
65 کاربرد Fuzzy-ANP در انتخاب شیوه مناسب حمل و نقل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
66 مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی فازی ، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
67 مسیری یابی وسایل نقلیه چند قراردادی و چند محصولی همراه با انعطاف پذیری در تعیین انبار پایانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
68 مطالعه و تحلیل محیط استراتژیک در بخش کشاورزی براساس منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
69 نقش ارگونومی در بهبود کیفیت و بهره وری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
70 یک الگوریتم ترکیبی برای تخمین زمان و هزینه پروژه های تولید نرم افزار در شرایط فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
71 یکپارچه سازی مسئله مسیر یابی چند پریودی وسایل نقلیه و انتخاب اقتصادی مشتریان با هدفبرنامه ریزی فروش و حداقل نمودن مجموع هزینه های توزیع و تخفیف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
72 یکپارچه سازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و انتخاب اقتصای مشتریان با هدف ماکزیمم سازی سود حاصل از فروش و کاهش هزینه های توزیع (مطالعه موردی: شرکت کاله) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت