دکتر تقی پورنامداریان

دکتر تقی پورنامداریان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر تقی پورنامداریان

Dr. Taghi Pournamdarian

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تصدیر» و نقد آرای بدیعیان درباره آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
2 آینه؛ جنگ ابزاری ناشناخته در آوردگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 5، شماره: 1
3 اقتضای حال، زبان رمزی و تاویل شعر عرفانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 3
4 انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 6، شماره: 1
5 انواع ادبی در شعر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 2، شماره: 3
6 بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 54
7 بازتاب ریالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 64
8 بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در سینما (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی تصحیح عبهرالعاشقین (کربن- معین) از نگاه بایستههای تصحیح (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
10 بررسی دلایل تغییر گرایش‌های نقد رتوریکی کتاب مقدس از سبک‌شناسی تا مطالعات میان‌رشته‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی روایت شناختی روح العاشقین شاه شجاع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی و تاویل چند نماد در شعر معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیاتروزبهان بقلی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 58
14 بلاغت مخاطب و گفتگوی با متن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 1، شماره: 1
15 بی نظمی زمانی در منظومه خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 6، شماره: 2
16 تاثیر گزینش ادبی در سبک با تاکید بر دیدگاه پاول سیمپسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 1
17 تاملی در زبان قصاید اخوان ثالث (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 2، شماره: 1
18 تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان شناسی نقش گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 67
19 تحلیل تاثیر تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در تصویر سازی شاملوبا رویکرد تحلیلی بینامتنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 6، شماره: 11
20 تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر رویکرد ساختارگرایانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 6
21 تحلیل سبکی روضه الکتاب با تکیه بر مقایسه تحیات و دعوت نامه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 2
22 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
23 تحلیل معرفت شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 12، شماره: 23
24 تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 2
25 تصحیح چند بیت از دیوان منوچهری (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
26 تقابل‎های همجوار؛ عنصری بلاغی و معنیساز در مثنوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 6، شماره: 1
27 جایگاه قدسی شعر مولوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 2
28 جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 15، شماره: 1
29 چرا نیما را شاعر آی آدم ها می نامند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 55
30 حافظ و خلاف عادت در صورت و معنی غزل (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 73
31 حسام الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطه حسام الدین چلبی و تاثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 10، شماره: 2
32 خواب و رویا در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 4
33 خیام از نگاهی دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 1، شماره: 1
34 درآمدی بر مهم‌ترین معانی اصطلاح رتوریک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 1
35 درک گام به گام فرایند ادراک در مکاشفه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 4
36 دگردیسی نمادها در شعر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
37 زبان نظامی گنجوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 244
38 سرچشمه های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
39 سیمرغ و جبرئیل (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 23، شماره: 3
40 شرح ابیاتی از دیوان شمس بر اساس مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 3، شماره: 1
41 شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 1
42 صنایع بدیعی در «شعر نو» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 1، شماره: 1
43 عالم مثل افلاطون، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالم دل مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 5، شماره: 9
44 گزاره های زبانی و ادبیت کلام (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 7، شماره: 27
45 مرزشکنی خیال و خبر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 12، شماره: 46
46 معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تاویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 1
47 معرفی روش های مبتنی بر خطابه باستان در نقد رتوریکی کتاب مقدس و بررسی چالش های به کارگیری آنها در مطالعات نامه به عبرانیان (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 2، شماره: 1
48 معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 15، شماره: 1
49 مقایسه تحلیلی مبدا و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوف، کشف المحجوب) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 7، شماره: 1
50 مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیربا رویکرد روایت شناسی ساختگرا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 2
51 نگاهی دیگر به جناس (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 3، شماره: 1
52 واسازی ساختار مرحله آغازین داستان آفرینش براساس نقش دوگانه ها (تطبیق متون قرآن، تورات، بندهش و گزیده های زادسپرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 4
53 واقعه مندی و انواع واقعه در اشعار آزاد نیما (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
54 واکاوی تحول معنایی نمادین سیمرغ درادب فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 76، شماره: 247
55 هرمنوتیک جدید و تعیین معیارهایی در تاویل شعر معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 3، شماره: 4