احمد استادباقر

 احمد استادباقر عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور

احمد استادباقر

Ahmad Ostadbagher

عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.