دکتر بهزاد بهزادنیا

دکتر بهزاد بهزادنیا استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دکتر بهزاد بهزادنیا

Dr. Behzad Behzadnia

استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محیط حامی-نیاز بر عملکرد ورزشی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
2 ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تیوری خود- مختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 3
3 ارتباط بین نیازهای پایه ای روان شناختی و شاخص های بهزیستی (فضیلت گرا و لذت گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی– حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
4 Hip-Hop Dancing and Eudaimonic Well-Being in Female Students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تداخل شناختی با اثر میانجیگری کمال گرایی، ذهن آگاهی و جنسیت (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
6 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دختر نخبه علمی ایران در فعالیت های ورزشی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
7 پیش بینی نیازهای روان شناختی و بهزیستی دانشجویان ورزشکار: بر اساس نقش مربیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 16
8 تاثیر تمرینات طناب زنی با و بدون موسیقی بر تعادل ایستا و پویای کودکان ۱۲-۱۰ سال (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 1
9 رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 8
10 رابطه ی بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی ورزشکاران رشته های تیمی در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
11 محیط حامی- خودمختاری، محیط کنترل کننده، انگیزش، و میل به ادامه ورزش در نوجوانان: مطالعه نظریه خودمختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
12 مقایسه تأثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه،عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 2
13 مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین تصویربدنی وتاب آوری دانش آموزان دختر متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 بررسی ارتباط بین رفتارهای مربی و شاخصهای بهزیستی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
3 بررسی تاثیر ذهن اگاهی ورزشکاران بر روی تداخل شناختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 تاثیر استرس بر فعالیت های روزمره دانشجویان در دوران کرونا (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
5 رابطه سابقه بازی های دیجیتال با انگیزش و میل به ادامه فعالیت بدنی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 رابطه ی سابقه ی فعالیت ورزشی با دلبستگی مکانی در شرکت کنندگان ورزشهای همگانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
7 رابطه ی سابقه ی فعالیت ورزشی با سلامت روان در شرکت کنندگان ورزش هایهمگانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
8 رابطه ی سبک شناختی با سلامت روان در شرکت کنندگان ورزش های همگانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
9 کیفیت زندگی دانشجویان فعال دانشگاه تبریز در دوران پاندمی کووید-۱۹ بیشتر از افراد غیرفعال است (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی