امیر رحیمی

 امیر رحیمی معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

امیر رحیمی

Amir Rahimi

معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Enhancement in energy and exergy efficiency of a solar receiver using suspended alumina nanparticles (nanofluid) as heat transfer fluid (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری ذرات دوره: 1، شماره: 2
2 A Novel ApproacA for Cluster Self-Optimization Using Big Data Analytics (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 7، شماره: 1
3 An Exact Algorithm for the Mode Identity Project Scheduling Problem (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 10
4 آموزش مهندسی شیمی معایب راهکارها و اولویت ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 8
5 اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
6 اولویت های اساسی در تغییر ساختار آموزش مهندسی شیمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 21
7 Eight weeks resistance training reduces interlukin-17 in women with multiple sclerosis (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 2، شماره: 4
8 Experimental Study on Eggplant Drying by an Indirect Solar Dryer and Open Sun Drying (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران دوره: 3، شماره: 4
9 Resistance training improves depression in female patients with multiple sclerosis (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 3، شماره: 2
10 Resistance training improves hormonal related fatigue and physical fitness in female patients with multiple sclerosis (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
12 تاثیر کاربرد کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.) رقم لاتی تیا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 1
13 تعیین بستر کشت مناسب در روش شناور برای بهبود قابلیت جوانه زنی و تولید نشاء در توتون Nicotiana tabacum L. رقم کوکر 34 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
14 تعیین بستر کشت مناسب در روش شناور برای بهبود قابلیت جوانهزنی و تولید نشاء در توتونNicotiana tabacum L رقم کوکر 347 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
15 لزوم بازنگری برنامه های آموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی متناسب با نیازهای صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 28
16 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی تاثیر انتقال جرم و حرارت بر راندمان جداسازی ذرات جامد در شوینده های ونتوری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 7
17 مدلسازی ریاضی جذب دی متیل فرم آمید و اکریلونیتریل در برج های جذب آکنده در واحد اکریلیک 1 شرکت پلی اکریل ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 6، شماره: 1
18 مدلسازی ریاضی حذف دی اکسید کربن در یک شوینده و توری و مطالعه پارامتریک تأثیر تبخیر/معیان قطرات و سرمایش ناشی از تبخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 37
19 نگرشی به آموزش مهندسی شیمی با توجه به فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 7
20 واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Mathematical Model for Moving–Bed Reactors with Multiple Chemical Reactions (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 A Model for Tyre Pyrolysis in Spouted Bed Reactors (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 A REVIEW ON THERMAL DESALINATION PROCESSES (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
4 a short review on spouted beds hydrodynamcis (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
5 A simple one-dimensional model for investigation of heat and mass transfer effects on removal efficiency of particulate matters in a Venturi scrubber (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
6 آنالیز بیوانفورماتیکی ژنIGF-1در پنج گونه دام اهلی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 اتصال ترادف نشانه زیر واحد کوچک آنزیم روبیسکو به هورمون رشد انسانی به منظور هدفمندسازی آن به درون کلروپلاستها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
8 اثر تیمار دمایی سرمای خشک و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و قند محلول آویشن باغی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
10 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر وزن تر و خشک و جذب عناصر غذایی پر مصرف مرزنجوش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 اثر عناصر کم مصرف به همراه هیومیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) در شرایط اکولوژیکی ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی بر فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، فلاونوئید کل، شاخص کلروفیل و درصد عناصر غذایی گل مکزیکی (Agastache foeniculum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
13 اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
14 اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید و کیتوسان بر برخی صفات مورفولوژیکی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
15 اثر هیومیک اسید بر خواص آنتی اکسیدانی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) در شرایط اکولوژیک ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 اثرات بیوچار روی حفاظت خاک و رشدگیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
17 ارائه مدل سینتیکی واکنش CO2 با Ca(OH)2 در حضور SO2 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 ارائه یک مدل ریاضی جامع جهت پیش بینی عملکرد یک بیوفیلتر مورد استفاده در حذف آلاینده های گازی و مطالعه پارمتریک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
19 ارزیابی پوزلان های جدیددرساختاربتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی فنلی و فلاونوئیدی اندام های هوایی و زمینی (.Silybummmarianum L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
21 ارزیابی ماندگاری هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر پیاز (.Allium cepa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
22 اندازه گیری فعالیت جمع آوری رادیکال های سوپراکسید و نیتریک اکسید در برگ های مختلف گیاه دارویی مرزنجوش (. Origanum vulgare L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
23 اندازه گیری کارایی و تعیین بازده به مقیاس شرکت های تولید رزین در ایران براساس فرآیند تولید دو مرحله ای با داده های فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
24 اندازه گیری کارایی و تعیین بازده به مقیاس فرآیند دو مرحله ای با داده های فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
25 اندازهیابی بهینه محدودکنندههای جریان خطا در شبکه توزیع هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
26 Dredged Material Applications – A Case Study on Shahid Rajaee Port Complex (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
27 Effect of Inclusive Angle on Thermal Performance of V-Corrugated Plate Solar Air Heaters; Experimental Study (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 Exergy Analysis of a Domestic Refrigerator with R134a (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 Experimental Optimization of Sodium Sulfide Production by H2S Reactive Absorption via Genetic Algorithm (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
30 EXPERIMENTAL STUDY AND MATHEMATICAL MODELING OF FIGS DRYING IN A FIXED-BED DRYER (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
31 Experimental Study of SO2 Removal by Seawater in a Packed-bed Tower (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 Experimental Study on Utilization of Organic Waste Ash (OWA) and Wood Ash (WA) in Concrete (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
33 FUNDAMENTAL OF CRYPTOGRAPHY UP TO RSA (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
34 In Silico comparison of Several Prokaryotic and Eukaryotic Signal Peptides for Secretory Production of Recombinant Human Endostatin in E. coli (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
35 Mathematical Modeling and Simulation of Fluorination Reaction of Uranium Dioxide and Evaluation of Existing Gas-Solid Reaction Models (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
36 Medicinal plants marketing in Iran: challenges and opportunities (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
37 Modeling and Controlling an Off-Grid Hybrid PV-Battery system (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
38 Offshore geotechnical engineering sustainability in Southern Caspian (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
39 Optimization of Hydrogen Sulfide Reactive Absorption in Spray Column by Response Surface Methodology (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
40 Simulation of an Indirect Solar Cabinet Dryer by Computational Fluid Dynamics (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
41 The Seismic Interaction of Rubble Mound Breakwater and Pile in Numerical Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
42 Utilization of Wheat Stalk Ash in Concrete (An Experimental Study) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
43 بازده به مقیاس راست و چپ در فرآیند دومرحله ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
44 بازده به مقیاس فرآیند تولید دومرحله ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
45 بررسی آلودگی خاک به برخی فلزات سنگین (کادمیوم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی) بر ویژگی های فیتوشیمیایی گیاه مرزنجوش استانبولی ( Origanum vulgare spp. hirtum (link) Ietswaart ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
46 بررسی اثر اسانس آویشن باغی بر بازداری از رشد رویشی قارچ عامل کپک خاکستری انگور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
47 بررسی اثر اسانس بادرنجبویه بر رشد رویشی Botrytis cinerea ، قارچ عامل کپک خاکستری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
48 بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات آنتی اکسیدانتی آویش دنایی (Thymus deanensis Celak) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
49 بررسی اثر کود زیستی فسفات بارور 2 بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی مارتیغال (.Sylibum Marianum L) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
50 بررسی بازار فروش گیاهان دارویی در منطقه سارال کردستان جهت بهبود توسعه اقتصادی روستاییان، به ویژه بانوان فعال در این عرصه (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
51 بررسی پارامترهای لرزه ای قاب فولادی مجهز به میراگر فلزی ورق مثلثی تسلیمی ( TADAS ) با در نظر گرفتن تاثیر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
52 بررسی پیشینه ی تاریخی مهاجرت ایرانیان به هند و تاثیر آن بر فرهنگ و هنر هندوستان بارویکرد به اوایل دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
53 بررسی تاثیر آموزش طرح کرامت در تحقق اهداف آموزش ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان بندرلنگه در سال تحصیلی 98-1397 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
54 بررسی تاثیر القای پلوئیدی بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه خشخاش ایرانی (papaver bracteatum lindl) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 بررسی تاثیر انبارداری تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف بر روی شاخص های جوانه زنی بذر پیاز (.Allum cepa L) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
56 بررسی تاثیر عناصر کم مصرف و مواد هومیکی بر روی خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
57 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر برخی خصوصیات کیفی گیاه داروئی آنیسون (.Pimpinella anisum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
58 بررسی تاثیرکاربرد کودهای بیولوژیک و اوره بر کیفیت علوفه ای گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
59 بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak) دیم تحت تاثیر منابع مختلف کودی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
60 بررسی توانایی شاخص تنش آبی گیاه در برآورد میزان عملکرد دانه و بهره وری آب ذرت دانه ای و ماش سیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
61 بررسی جذب عناصر آهن، روی و مس گیاه دارویی آویشن دنایی در کشت هیدروپونیک تحت تاثیر کودهای مصرفی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
62 بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاه دارویی بادرشبو (.Dracooephalum moldivica L) تحت تاثیر سیستم های مختلف کودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
63 بررسی خواص آنتی اکسیدانی زعفران جوقاسم جمع آوری شده از منطقه سولدوز، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
64 بررسی دقت مدل هسته واکنش نداده کوچک شونده در مدلسازی و شیه سازی تبدیل دی اکسید اورانیوم به هگزافلوئورید اورانیوم (دریافت مقاله) همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات
65 بررسی علل ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
66 بررسی عملکرد سیستم توربین بادی در برابر کمبود و بیشبود ولتاژ با استفاده از مدولاسیون پهنای پالس سینوسیPWM و مدولاسیون پهنای پالس فضایی برداری SVPWM (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
67 بررسی عملکرد و مقایسه ی انواع چیلرهای رایج و ارجحیت نسبی چیلرهای جذب سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
68 بررسی فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی در برگ های برداشت شده ازبخش های مختلف گیاه دارویی مرزنجوش (. Origanum vulgare L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
69 بررسی کارایی 10 شرکت شیمیایی با توجه به تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
70 بررسی کاشت زعفران (.Crocus sativus L) در شرایط آگروفارستی در شهرستان نقده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
71 بررسی محتوای کلروفیل و بیوماس در آویشن دنایی یک گونه اندمیک ایران در کشت هیدروپونیک متاثر از کودهای مصرفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
72 بررسی مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده ازخاکسترپسماندطبیعی به جای درصدی ازسیمان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
73 بررسی معماری شهری با رویکرد معماری اسلامی اول تا پنجم ه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
74 بررسی هنر معماری بین سده های اول تا سوم هجری قمری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
75 برنامه ریزی خطی چند هدفه برای بررسی کارایی و بازه به مقیاس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
76 بهبود تولید کدئین درکشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی (.Papaver bracteatum Lind L) از طریق تهییج با متیل جاسمونات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
77 بهبود عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه تحت تاثیر کودهای زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
78 بهبود کیفیت توان شبکه توزیع با استفاده از منابع پراکنده (DG) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
79 بهینه سازی شرایط عملیاتی ستون پرشده جذب سولفید هیدروژن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
80 پیشینه تاریخی یمن ازروی کارامدن معینیان تا تسلط حبشیان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
81 تاثیر اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum-L) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
82 تاثیر الیاف طبیعی بر مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده از خاکستر پسماند طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
83 تاثیر برخی از کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کمی گیاه داروئی و معطر آنیسون (.Pimpinella anisum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
84 تاثیر پذیری نتایج مدل های ریاضی مربوط به فرآیند نم زدایی از هوا از روابط تجربی مربوط به سطح موثر انتقال جرم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
85 تاثیر پرایمینگ و غلظت های مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد در گیاه مارتیغال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
86 تاثیر پرایمینگ هومیوپاتی بر بنیه و پارامترهای رشد بذر پیاز (.Allium cepa L) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
87 تاثیر پرایمینگ هومیوپاتی بر جوانه زنی بذر پیاز (.Allum cepa L) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
88 تاثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی خلر (.lathyrus sativusL) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
89 تاثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی گاودانه (.Vicia ervilia L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
90 تاثیر تیمارهای استریفیکاسیون و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
91 تاثیر زمان نگهداری قلمه زرشک زینتی در آب جهت ریشه دوانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
92 تاثیر عناصر کم مصرف بر خصوصیات آنتی اکسیدانی مرزنجوش در چین اول در شرایط اکولوژیکی ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
93 تاثیر قطع آبیاری بر برخی صفات موفولوژیکی گل مکزیکی (Agastache foeniculum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
94 تاثیر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات آنتی اکسیدانی مارتیغال (Silybum (marianum L. Gaertn (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
95 تاثیر کودهای زیستی برکیفیت علوفه ماریتیغال (Gaertn L. Silybum marianum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
96 تاثیر کودهای زیستی و آلی بر برخی صفات مورفولوژیک سیاهدانه در شرایط اکولوژیک ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
97 تاثیر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه در شرایط اکولوژیک ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
98 تاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و مواد هومیکی بر پرولین و قند محلول در گیاه دارویی مرزنجوش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
99 تاثیر منابع مختلف کودی بر درصد و عملکرد اسانس آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak) در شرایط دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
100 تاثیر نسبت نیترات به آمونیوم بر بیوماس و محتوای کلروفیل آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis Celak) در شرایط شور و غیر شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
101 تاثیر نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات بر خواص آنتی اکسیدانی گیاه دارویی بادرنجبویه در دو بستر پرلیت و پیت ماس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
102 تاثیر نسبت های مختلف اختلاط پرلیت با پیتماس بر خصوصیات رشدی و درصد اسانس بادرنجبویه (.Melissa Officinalis L) در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
103 تاثیر نسبت های مختلف اختلاط پرلیت با پیتماس بر رنگیزه های فتوسنتزی، قند محلول وغلظت عناصر بادرنجبویه (.Melissa Officinalis L) در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
104 تاثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم و شوری بر عملکرد تر، خشک و محتوای کلروفیل کل گیاه دارویی مرزنجوش بخارایی ((Origanum vulgare ssp. Gracile) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
105 تاثیر نوع آبیاری (کامل، تکمیلی و دیم) بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی ماریتیغال (silybum marianum L. Gaertn) در شرایط ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
106 تاثیر نوع بستر کشت بر جذب عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر در گیاه دارویی بادرنجبویه در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
107 تاثیر ورمیواش تلقیح شده میکروبی بر برخی عناصر غذایی در گیاه مرزنجوش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
108 تحلیل انرژی و اکسرژی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرآیندهای رطوبت زنی- رطوبت گیری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
109 تعیین نوع بازده به مقیاس راست و چپ در تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
110 تنوع زیستی جلبک های رده باسلاریوفیسه دراستخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهرگنبدکاووس شرق استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
111 تنوع زیستی جلبک های سبز رده کلروفیسه دراستخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهرگنبدکاووس شرق استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
112 ذخیره سازی انرژی خورشید و ردیابی حداکثر نقطه توان درسیستم فتوولتائیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
113 ذخیره سازی انرژی خورشید و ردیابی حداکثر نقطه توان درسیستم فتوولتائیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
114 روش های مبارزه با علف های هرز و کنترل آفات و بیماری ها در کشت ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
115 روشهای جدیددر بررسی پایایی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
116 شبیه سازی و بهینه سازی برج تقطیر استخراجی جداسازی آروماتیک ها در پتروشیمی نوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
117 طراحی ربات اسکارا 4 درجه آزادی واحد مونتاژ انعطاف پذیر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
118 طراحی، ساخت و مطالعه ازمایشگاهی یک دستگاه اب گرم کن خورشیدی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
119 کارایی و بازده به مقیاس در DEA شبکه ای بصورت تک هدفه و چندهدفه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
120 کارایی و بازده به مقیاس شرکتهای تولید رزین ایران براساس تحلیل پوششی داده شبکه ای بصورت چند هدفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
121 کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره linmap برای اولویت بندی مطلوب نتایج حاصل از تکنیک تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
122 کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی مقاومت مکانیکی ملات سبک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
123 کاربرد نانو در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
124 کاربردهاوارزیابی فنی اقتصادی انواع سامانه های سرمایش خورشیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
125 کاهش آلودگی خاکهای آلوده به برخی فلزات سنگین به روش گیاه پالایی در گیاه شبدر قرمز (Trifolium pretense) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
126 کنترل و مدل سازی یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک همراه با باتری متصل به بارهای مجزای از شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
127 کنترل و مدلسازی توربین بادی با استفاده از روش مدولاسیون فضای برداری با اتصال به ژنراتور القایی قفس سنجابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
128 کودهای ارگانیک، افزایش تولید و بهبود گیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
129 کوفه پایگاه شیعیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
130 محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان و نقش آن در سیاست های مدیریتی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
131 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر قارچ مایکوریزا بر رنگیزه های فتوسنتزی و قند محلول گیاه دارویی مرزنجوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
132 مدل سازی خشک شدن ریشه اکیناسه با استفاده از خشک کن مادون قرمز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
133 مدل سازی ریاضی جذب سطحی ترکیبات آلی فرار (VOCs) در بستر ثابت کربن فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
134 مدل سازی ریاضی فرآیند کک زدایی کاتالیست در راکتورهای واحد هیدروکراکر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
135 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی فرایند سوربکس: بررسی موردی واحد پارکس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
136 مدلسازی ریاضی سامانه چیلر جذب سطحی خورشیدی با شدت تابش متغیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
137 مدلسازی ریاضی عملکرد و تحلیل راندمان تولید الگوهای مختلف رطوبتزنی ورطوبتزدایی در یک آبشیرینکن (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند( نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
138 مدلسازی ریاضی و بررسی موردی پراکنش آلاینده های گازی خروجی از دودکشهای مراکز صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
139 مدلسازی ریاضی و شبیه سازی جذب غیر همدمای گاز CO2 در یک سیستم دارای جریان های برخوردی محوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
140 مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
141 مدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشک کن بستر ثابت گندم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
142 مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتریک پراکنش ترکیبات آلی فرار در درون خاک و توسعه یک نرم افزار کاربردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
143 مدلسازی ریاضی و مطالعهی پارامتریک عملکرد یک بیوفیلتر جهت حذف آلایندههای گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
144 مدلسازی ریاضی یک دستگاه اب گرم کن خورشیدی در شهر اصفهان و مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی با نتایج ازمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
145 مدیریت راهبردی برای استقرار بهره ور تسهیلات خدمات دهی دارایم حدودیت های ارائه خدم در شرایط اقتصاد مقاومت با در نظگیری چارچوب برنامه ریزی آرمانی چند هدفه برای مکانیابی تسهیلات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
146 مروری بر فیسالیس (.Physalis alkekengi L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
147 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرپذیری عملکرد یک سامانه آبگرمکن خورشیدی با جمع کننده سهموی خطی اززاویه شیب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
148 مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشک کن سینی دار خورشیدی در حالت استفاده ازمواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
149 مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشککن سینی دار خورشیدی در حالت استفاده ازمواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
150 مطالعه آزمایشگاهی ومدلسازی ریاضی فرایند جذب سطحی گاز اسیدهیدروفلوئوریدریک توسط قر ص های فلوئوریدسدیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
151 مطالعه برخی خصوصیات کمی و کیفی آویش دنایی (Thymus deanensis Celak) در شرایط گلخانه تحت تاثیر سیستم تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
152 مطالعه تجربی سینتیک فرآیند جذب واکنشی سولفید هیدروژن درمحلول سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
153 مطالعه تجربی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرآیندهای رطوبت زنی- رطوبت گیری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
154 مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرایندهای رطوبت زنی و رطوبت گیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
155 مطالعه جذب عناصر میکرو در گیاه دارویی بادرشبو (.Dracooephalum moldivica L) تحت سامانه های مختلف کودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
156 مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب فرآیند جداسازی ترکیبات آروماتیکی از نرمال پارافین ها برروی زئولیت 13X (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
157 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر نوسانات پالسی جریان هوا بر پدیده خشک شدن در یک بستر غلیانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
158 مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد دریافت کننده حرارتی استوانه ای ویژه ی تبادل حرارت دریک متمرکز کننده ی سهموی خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
159 مطالعه ی آزمایگشاهی خشک کردن موز در خشک کن خورشیدی غیر مستقیم (جابجایی اجباری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
160 مطالعه ی ازمایشگاهی خشک شدن لیموترش در یک خشک کن خورشیدی مستقیم جابجایی طبیعی و در نور مستقیم خورشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
161 مقایسه ی فعالیت پاد اکسایشی اسانس در دو گونه از تیره نعناعیان (Lamiaceae) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی