سید احسان افتخاری

 سید احسان افتخاری دانشگاه صنعتی بیرجند

سید احسان افتخاری

Seyedehsan Eftekhari

دانشگاه صنعتی بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.