دکتر محسن بهمنی

دکتر محسن بهمنی دانشیار مهندسی صنایع مبلمان  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر محسن بهمنی

Dr. Mohsen Bahmani

دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و مدل سازی خطرآفرینی درختان چنار با استفاده از معیارهای تشخیص خطرآفرینی و آنالیز مولفه اصلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
2 ارزیابی و مدل سازی شبکه عصبی درختان چنار خطرآفرین فضای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
3 امکان ساخته عایق های آکوستیکی دو لایه از نخل خرما (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
4 بررسی اثر دو نوع چسب MUF و UFبر روی خواص کاربردی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 2
5 بررسی تاثیر ارتفاع و ضخامت زبانه اتصال ساخته شده از گونه های راش و ممرز روی مقاومت خمشی اتصال کام وزبانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 1
6 بررسی ویژگی های بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه ی موردی؛ شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
7 پیش بینی نیروی انفصال اتصال با دوبل چوبی در تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با مدل ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 1
8 قابلیت جذب فلزات سنگین توسط برخی گونه های درختی و درختچه ای مورد استفاده در فضای سبز شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
9 کیفیت سنجی چوب نخل خرما در فاصله بین پوست تا مغز گرده بینه به روش آکوستیکی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 1
10 مطالعه ای بر ساختار بیومتری و مکانیکی دستجات آوندی درخت نخل (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 1
11 مقایسه پارامترهای سفتی دو نوع نخل خرما به روش غیر مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 1
12 ویژگی های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه ی موردی: جنگل های سنگده مازندران) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خواص بیومتری چوب بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
2 ارزیابی متغیرهای کمی و عیوب درختان کاج با روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 ارزیابی مقادیر عنصر سرب در برگ برخی از گونه های درختی فضای سبز شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی میزان خطر آفرینی و رابطهی بین قطر برابر سینه و ارتفاع درختان نارون حاشیه خیابان ها در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
5 امکان استفاده از ضایعات هرس باغات و جنگل کاری های شهری در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 اهمیت قارچ دارویی Ganoderma lucidum در اکوسیستم جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
7 برخی از آفات و عوامل تهدیدکننده جنگلهای زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 بررسی اثر ضد قارچی اسانس برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی سفید، قهوه ای و باختگی گونه چوبی راش (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
9 بررسی امکان خطر آفرینی درختان نارون Ulmus carpinifolia var. umbeliferaدرارتباط با پوسیدگی، مشکلات ریشه و تماس با خطوط برق خیابان سعدی شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی پتانسیل خطر آفرینی درختان نارون Ulmus carpinifolia var. umbelifera حاشیه خیابان های شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 بررسی خطر آفرینی درختان نارون Ulmus carpinifolia var. umbelifera حاشیه خیابان ها (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
12 بررسی ریخت شناسی الیاف چوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) جنگلهای زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
13 بررسی قابلیت فتوگرامتری زمینی در برآورد حجم تاج درختان تک پایه بلوط (مطالعه موردی: شهرستان دورود استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
14 بررسی مدیریت پایدار جنگل در راستای توسعه و پیشرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 بررسی مولفه های رویشی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل های منطقه سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
16 تغییرات دانسیته و خواص زیست سنجی چوب زالزالک Crataegus azarolus درجهات مختلف جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل های بازفت) (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
17 تغییرات شکل منحنی بازتاب طیفی گونه درختی زبان گنجشک در برخورد با آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
18 چالش های پیش روی توسعه پایدار جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 حفاظت طبیعی چوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
20 شناسایی و ارزیابی خطرآفرینی درختان چنار در خیابان عباس آباد اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 شناسایی و بررسی نقص های خطرآفرینی درختان زبان گنجسک خیابان سیدعلیخان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
22 شناسایی، ارزیابی و مدیریت درختان کاج خطرآفرین درخیابان سیدعلیخان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
23 کاربرد فراورده های طبیعی در حفاظت چوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
24 گیاه پالایی دو گونه ی درختی نارون چتری و سرو خمره ای نسبت به فلز سنگین سرب (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
25 مدیریت درختان خطرآفرین شهری (مطالعه موردی درختان کاج ایرانی حاشیه خیابان های شهری اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
26 مدیریت درختان خطرآفرین شهری مطالعه موردی درختان کاج ایرانی حاشیه خیابان های شهری اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
27 مقایسه اهمیت بررسی خطرات درختان نارون Ulmus carpinifolia var. Umbelifera) دربرنامه ریزی شهری دو خیابان سعدی و کاشانی شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
28 مقایسه ظرفیت میرایی نخل خرما و نویل با استفاده از تکنیک ارتعاش خمشی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
29 مولفه های رویشی در جنگل های منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
30 نقش برخی عوامل تاثیرگذار بر صنوبرکاران و تاثیر آنها در مزارع کشت صنوبر استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
31 ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پوست و چوب درخت بادام کوهی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی