دکتر داود ابراهیم پور

دکتر داود ابراهیم پور استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر داود ابراهیم پور

Dr. Davood Ebrahimpoor

استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق کار و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در میان کارکنان اداره های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 13، شماره: 46
2 بررسی تطبیقی اتوپیا در اندیشه های اجتماعی افلاطون، ابونصر فارابی و کارل مارکس (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی تفاوت نگرش دانشجویان شهری و روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به آسیب ها و مسائل اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 10
4 بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه ۴ آموزش و پرورش شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 10، شماره: 36
5 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان ۱۲-۱۸ سال مقیم مراکز تحت حضانت بهزیستی و کودکان و نوجوانان تحت حضانت اقوام (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 9، شماره: 32
6 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 9
7 بررسی رابطه سلامت اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 16
8 بررسی رابطه عوامل اجتماعی- اقتصادی با سلامت اجتماعی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 14
9 بررسی رابطه مصرف رسانه ای با جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 99
10 بررسی عوامل اجتماعی - فردی مرتبط با گرایش شهروندان مرد و زن تبریز به فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 44
11 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رضایت شهروندان شهر تبریز از رعایت حقوق شهروندی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 6، شماره: 21
12 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ نسبت به تفاوت ارزش های اجتماعی آنان با والدین در رابطه با خانواده و ازدواج (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 7، شماره: 25
13 تاثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه ای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 2
14 تبارشناسی هویت قومی ترک زبانان در دوره رضاشاه (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 42
15 تحلیل پیامدهای رفتارهای مخاطره آمیز در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (مورد مطالعه: دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 57
16 تحلیل مقایسه­ای اثرهای برنامه­های تلویزیون و کانال­های ماهواره­ای بر سرمایه اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
17 چالش های اجتماعی تجربه شده بیماران مبتلا به آچ آی وی: تحقیقی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 12، شماره: 2
18 رابطه دین داری با احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلا می واحد تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 39
19 رابطه سرمایه اجتماعی و دین داری با احساس ارتباط و پیوستگی با طبیعت نزد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 8، شماره: 26
20 رابطه کنش ارتباطی و سرمایه اجتماعی با گرایش به دروغگویی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 1
21 رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 11، شماره: 39
22 رسانه های جمعی، هویت یابی اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 15
23 عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به دروغ گویی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 92
24 عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی در بین زوج های مراجعه کننده به دادگاه خانواده مشگین شهر در سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 9
25 کیفیت گرایی کارکنان و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 5
26 مدل یابی ساختاری سلامت اجتماعی براساس نقش عوامل فردی، شغلی و سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
27 مقایسه میزان پایبندی زنان جوان دو قوم ترک و کرد به هویتهای ملی و قومی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 16، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تقویت احساس عزت نفس همگانی جمعی (غرور ملی) راهبردی موثر در سیاست های مدیریت تنوع قومی و فرهنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
2 تقویت احساس عزت نفس همگانی جمعی (غرور ملی) مؤلفه ای تأثیر گذار در سیاست های مدیریت تنوع قومی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
3 رابطه آشنایی با حقوق شهروندی و نگرش نسبت به میزان تحقق حق حاکمیت مردم در میان شهروندان تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 رابطه سرمایه اجتماعی با اخلاق کار در میان کارکنان اداره های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
5 رصد جریان های تاثیرگذار فرهنگی اجتماعی حاکم بر استان آذربایجان غربی - با استفاده از روش کیو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی