دکتر محمدحسین پایدار

دکتر محمدحسین پایدار دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.

دکتر محمدحسین پایدار

Dr. Mohamadhosein Paidar

دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al₃Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آماده سازی دوغاب های نانو کامپوزیتی آلومینا - کاربید سیلیسیوم با درصد فاز جامد بالا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
2 آماده سازی دوغابهای نانو کامپوزیتی آلومینا - کاربید سیلیسیوم با درصد فاز جامد بالا (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 انتخاب ترکیب اکسید منیزیم بهینه جهت پوشش دهی فولاد سیلیسیم دار هسته ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
4 ایجاد پوشش Ni-P به روش الکترو لس بر روی آلیاژ منیزیم AZ91D و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P-B4C به روش الکترولس بر روی آلیاژ منیزیم AZ91D و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
6 بررسی اثر افزودن آلومینیوم بر رسانایی الکتریکی ترکیب xAlx-0.25Cu0.75Ni2)0.1La0.9(Ndd+4O(x=0,0.05,0.1) به عنوان کاتد پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
7 بررسی اثر اندازه ذرات و افزودنی اکسید نیکل روی قابلیت سینترپذیری و خواص الکتریکی الکترولیت هادی پروتون BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
8 بررسی پارامترهای تفجوشی در تولید نانو کامپوزیت های دوتایی آلومینا - زیر کونیا به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
9 بررسی پارامترهای تفجوشی درتولید نانوکامپوزیت های دوتایی آلومینا - زیرکونیا بهروش ریخته گری دوغابی تحت فشار (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر چگالش پودر سرامیکی فلورید منیزیم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
11 بررسی تاثیر شرایط عملیات آسیاکاری سایشی بر خصوصیات و میکرو ساختار کامپوزیتهای (10%Vol)Al/SiCp تولید شده به روش زینتر – فورج (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
12 بررسی تاثیر فعالسازی مکانیکی برانحلال کنسانتره ایلمنیت در اسید سولفوریک (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
13 بررسی تاثیر نوع و میزان تخلخل زا بر استحکام مکانیکی و رسانایی الکتریکی لایه آند پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
14 بررسی تأثیر کار مکانیکی (آسیاکاری) بر احیاء کنسانتره ایلمنیت کهنوج در حالت جامد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی تغییرات مورفولوژی و تحول فازی نانوکامپوزیت BN.% wt 15-Al سنتز شده به روش آسیاکاری سیارهای و تفجوشی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
16 بررسی خواص خزشی ماده مرکب Al-10WT%Sic (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
17 بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری بدن ههای کامپوزیتی Al2O3-ZrO2 (3Y-TZP) تولید شده به روش ریخته گری ژله ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
18 بررسی خواص هیدروژنی آلیاژ تیتانیوم-فرووانادیم-نیکل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
19 بررسی رفتار چگالش اجزاء مختلف تک سل پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیت هادی پروتون، در راستای بهینه سازی فرآیند تولید (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
20 بررسی رفتار سایشی بوش های مورد استفاده در پمپ شناور (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
21 بررسی ریزساختاروخواص مکانیکی کامپوزیت سه تاییAl-Al2O3-SiCتولید شده به روش اتصال نوردتجمعی ARB (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
22 بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژله ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
23 بررسی کارایی عنصر پتاسیم به عنوان ماده افزودنی در ترکیب زیرکونات باریم با قابلیت هدایت یون پروتون (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
24 بررسی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرآیند فروشویی کنسانتره ی ایلمنیت فعال سازی شده در اسید هیدروکلریک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
25 بررسی و بهینه سازی پارامترهای موثر برفرآیند فروشویی کنسانتره ی ایلمنیت فعال سازی شده در اسید هیدروکلریک (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
26 بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی قطعات حاصله از نانو پودرهای کامپوزیتیAl/SiCp ، تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی با استفاده از دو نوع آسیای سایشی و گلوله ای ساده (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
27 بررسی و مقایسه مقاومتبه سایشکامپوزیتمس‐کاربید سیلیسیم تولیدی به دو روشزینتر‐ فورجینگو تفجوشی در فرآیند متالورژی پودر (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 بررسی و مقایسه میکروساختار لایه الکترولیت تهیه شده به دو روش پوشش دهی چرخشی و چاپ صفحه ای در پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
29 بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرایند تولید پودر نانوکامپوزیتی الومینا - زیرکونیا به روش سنتز احتراقی در محلول (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
30 بهینه سازی پارامترهای موثر درعملیات زینتر- فورجینگ قطعات مسی تولید شده به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر این عملیات دربهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی قطعات حاصل (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 پیل سوختی و انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
32 تاثیر زمان آسیاب کردن برخواص قطعات خام تولیدشده از آلومینا به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
33 تاثیر فعال سازی مکانیکی و حضور پودر آهن بر فروشویی کنسانتره ی ایلمنیت در اسید هیدروکلریک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 تاثیر فعال سازی مکانیکی وحضور پودرآهن برفروشویی کنسانتره ی ایلمنیت دراسید هیدروکلریک (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 تأثیر پرس کردن قطعات خام آلومینایی پس از عملیات ریخته گری دوغابی تحت فشار بر دانسیته و سختی نهایی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
36 تأثیر پرس کردن قطعات خام آلومینایی پس از عملیات ریخته گری دوغابی تحت فشار بر دانسیته و سختی نهایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
37 تولید براده‌های حاوی کرنش بسیار بزرگ با ابعاد کنترل شده‌برای فرآیند بعدی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
38 تولید پودر آلومینا با استفاده از روش سنتز احتراقی در محلول (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
39 تولید پودر نانو کریستال Fe-50at% Al به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات ساختاری آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
40 تولید پودر نانو کریستالی پروسکایتBaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δبه روش سنتز احتراقی در محلول و بررسی تأثیر پارامترسوخت بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
41 تولید پودر نانوکریستالی پروسکایت BaZr0.8Y0.2O3-δ به روش سنتز احتراقی درمحلول و بررسی تاثیر پارامترهای PH و دمای تکلیس برآن (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
42 تولید پودرنانوکریستال Fe-50at% Al به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات ساختاری آن (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
43 تولید قطعات خام با دانسیته بالا از دوغاب آلومینا (پایدارشده به روش الکترواستاتیک) بوسیله فیلتراسیون کم فشار (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
44 تولید کامپوزیت (SiC-Cu(p به روش الکتروفرمینگ بررسی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
45 تولید هسته های آلومینای آلفا ازنانو پودرگامای اولیه جهت بهبود شرایط چگالش در تولید قطعات آلومینایی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
46 تولیدنانوکریستال Al3zr با استفاده ازآلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
47 روش ماشین‌کاری دوبعدی برای ایجاد کرنش‌های بسیار بزرگ در فلزات (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
48 ساخت بررسی خصوصیات فوم های فولاد زنگ نزن با استفادهی همزمان از دو عامل فضاساز مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
49 ساخت بررسی خواص حسگرهای گاز اکسیژن صفحه ای پایه زیرکونیایی با مرجع درونی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
50 ساخت و بررسی خواص فوم آلومینیوم تولید شده به روش فرایند پودر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
51 سنتز ترکیبات کاتدی (La(x)Sr(1-x)Fe(x)Nb(1-x)O(3±δ (0.3≤x≤0.7 (La(x)Sr(1-x)Fe(0.9)Nb(0.1)O(3-δ)(X=0.5, 0.6, 0.7 بررسی هدایت الکتریکی خواص الکتروشیمیایی به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
52 سنتز و بررسی رسانایی الکتریکی ترکیب کاتدی Sr3Fe2O7-d به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
53 سنتز و بررسی رفتار چگالش ترکیب لایه الکترولیت پیل سوختی اکسیدجامد، برپایه اکسید سریم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
54 مقایسه مقاومت به خوردگی پوشش های Ni-P و Ni-P-B4C ایجاد شده به روش الکترولس بر روی آلیاژ منیزیم AZ91D (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
55 مقایسه مقاومت به خوردگی پوشش های Ni-W-P,Ni-P ، ایجاد شده به روش الکترولس برروی الیاژ منیزیم AZ91D (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران