دکتر سعید انواری

دکتر سعید انواری دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی

دکتر سعید انواری

Dr. saeed anvari

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی دو قول به ظاهر متناقض درباب حمل های اولی ذاتی و شایع صناعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 6، شماره: 24
2 بررسی ارتباط تعبیر خواب و تاویل آیات بر مبنای دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی تاثیر آرا رواقیان بر مکتب اشراقی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 13، شماره: 52
4 بررسی تعداد عناصر بسیط در حکمت مشاء و حکمت اشراقی سهروردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 61
5 بررسی دیدگاه های مختلف فلاسفه اسلامی در نقد و اصلاح نظریه ماده - صورت گرایی مشائیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 25، شماره: 65
6 بررسی شیوه استفاده ملاصدرا از منابع مختلف و تبیین های قابل طرح در مورد آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 16، شماره: 28
7 بررسی ناسازگاریآراء ملاصدرا در مبحث تشکیک در ماهیات (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
8 برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
9 تا چه اندازه نظریه شناخت سهروردی، نظریه ای سینوی است؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 14، شماره: 2
10 تفاوت هیات در حکمت اشراق با عرض در حکمت مشاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 9، شماره: 1
11 چرا معجزه راه مناسبی برای اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟ (با نگاهی به دیدگاه غزالی، ابن رشد و ملاصدرا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 21، شماره: 1
12 دره التاج قطب الدین شیرازی و منابع آن (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 32، شماره: 191
13 فر/ فره (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 14، شماره: 53
14 کتابشناسی: نگاهی به سیر تدوین تاریخ فلسفه‎های اسلامی در مغرب زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 7، شماره: 2
15 مقایسه دیدگاه تفتازانی و ابن سینا در مبحث وجود ذهنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 2
16 نحوه بیان ضرب های منتج قیاس در سنت منطقدانان قرون وسطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 12، شماره: 1
17 نظریه افلاک و تاثیر آن بر فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 11، شماره: 38
18 نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 9، شماره: 22
19 نگرش فلسفی علامه طباطبایی(ره) و استاد مطهری به دو قانون فیزیکی (قانون اول نیوتن و قانون بقای ماده و انرژی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 3، شماره: 5
20 هیاکل النور منظوم (الفیه الحکمه الالهیه علی مذهب الاشراقیین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 12، شماره: 1