اردشیر اروجی

 اردشیر اروجی پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

اردشیر اروجی

Ardeshir Orouji

پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.