داوود بهبودی

 داوود بهبودی استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

داوود بهبودی

Davod Behbodi

استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تمرکز کل برای بنگاه های برتر صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
2 ارزیابی شاخصهای کمی صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران مطالعه موردی استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
3 برآورد تابع مطلوبیت انتخاب تاکسی توسط کاربران: مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
4 برآورد منحنی کوزنتسی محیط زیست (EKC) در کشورهای صادر کننده نفت : با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
5 بررسی اثرات بازخوردی نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
6 بررسی رابطه مصرف انرژی و صادرات و واردات در کشورهای منتخب عضو اکو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
7 بررسی راهکارهای افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت در معادن سنگ تزئینی (مطالعه موردی: معدن مرمر چایپاره خوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 تاثیر شهرنشینی و صنعتی سازی بر تقاضای انرژی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
9 تحلیل علل تغییرات انتشار گاز دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل ایران براساس- روش تجزیه طی سالهای 1386_1373 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 رابطه بین مصرف انرژی و تولید هر کارگر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 رابطه بین نابرابری درآمد و محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 شناسایی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف برنج و اولویتبندی عوامل براساس تکنیکTopsis Fuzzy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
13 مدل‌سازی و شبیه‌سازی اثر ضربه شلاقی در زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای خودرگرسیونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
14 نظام تامین مالی و عرضه و تقاضای مسکن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
15 نوآوری، محرک اقتصاد پویا در اقتصاد نو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار