مسعود آقاجانی

 مسعود آقاجانی دانشگاه صنعت نفت اهواز

مسعود آقاجانی

Masoud Aghajani

دانشگاه صنعت نفت اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Solubility of Methane, Ethane, and Propane in Pure Water Using New Binary Interaction Parameters (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 4، شماره: 3
2 سنتز و شناسایی غشای نانوکامپوزیت پلی(اتر- b-آمید)برپایه چارچوب های ایمیدازولات زیولیتی عامل دارشده برای جداسازی گازهای کربن دی اکسید و متان (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adsorptive Desulfurization and Denitrogenation of Model Fuel (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 Arsenite Adsorption from Aqueous Solutions by Polyaniline/Polyvinyl Alcohol Composite (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
3 استفاده از روش بستر سیال شده جهت افزایش ضریب انتقال حرارت در سیکل تغلیظ اسید فسفریک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 امکان سنجی تزریق امتزاجی گاز دریکی ازمیادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
5 انتگراسیون حرارتی در فرایند تصفیه اتان واحد الفین بکمک آنالیز پینچ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
6 Comparison Mathematical Modeling,experimental and Eclipse results of the Process of Gravity Drainage in an Iranian Carbonate Reservoir (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
7 Dynamic Simulation of Para-xylene Separation Column of Bou-Ali Sina Petrochemical Company (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
8 Effect Of HNO₃ Treatment of Commercial Activated Carbon on Adsorptive Desulfurization of DBT and 4,6-DMDBT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
9 Effect of Mesoporosity on the Catalytic Performance of SAPO-31 in the n-Heptane Hydroconversion (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
10 Polyurethane Mixed Matrix Membrane for Separation of Carbone dioxide form Methane (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
11 Studying Effect of Oxidation on Arsenite Adsorption in Aqueous Solutions by Polyaniline/Polyvinyl Alcohol Composite (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر در بازیافت نفت از طریق فرآیند تزریق همزمان آب و گاز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
13 بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در یکی از مخازن شکافدارغرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
14 بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تزریق همزمان آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
15 بررسی دیوار 25 سانتی متری بدون شناژ با چینش کله و راسته و مقایسه آن با دیوار دارای شناژ افقی و قایم تحت بار انفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
16 بررسی رشد ترک در لوله های انتقال نفت و گاز تحت شرایط خوردگی خستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
17 بررسی عملکرد و تحلیل حساسیت فرآیىد استخراج توسط بخار هیدروکربىی در یک میدان نفت سىگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
18 بررسی فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن M.T.P. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
19 بررسی و تحلیل اثر پارامترهای عملیاتی بر راندمان جداسازی در برج جذب فرایند تصفیه اتان واحد الفین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
20 بررسی و مطالعه رسوب آسفالتین در اطراف یک چاه،طی فرآیند تزریق گاز دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
21 بررسی و مطالعه رسوب آسفالتین در اطراف یک چاه،طی فرآیند تزریق گاز نیتروژن در یکی از مخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
22 تاثیر شناژ بر روی دیوار بنایی تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
23 تاثیر شناژ بر روی دیوار بنایی تحت اثز بار انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
24 تحلیل توزیع بازدارنده های تشکیل هیدرات در واحد بازیابی گاز مایع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
25 تحلیل و بررسی مبدل های افزوده شده ناشی از آنالیز پینچ در فرایند تصفیه اتان واحد الفین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
26 چالش ها و مزایای تشکیل هیدرات گازی و روش های کنترل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
27 چگونگی طراحی مفهومی یک واحد جداسازی برای فرایندهای تبدیل گازی (GTL) و الفینی با بررسی یک مورد مرتبط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
28 حساسیت سنجی روی پارامترهای موثر در رسوب آسفالتین در اطراف یک چاه طی فرآیند تزریق گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
29 ساخت و بکارگیری نانو ذرات ZIF-8 عامل دار شده در غشای دو لایه شبکه آمیخته بر مبنای پلی اتر بلاک آمید به منظور جداسازی گازها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
30 ساخت و بکارگیری نانو ذراتZIF- 8 عامل دار شده در غشای دو لایه شبکه آمیخته برمبنای پلی اتر بلاک آمید به منظور جداسازی گازها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
31 سنتز؛ شناسایی و بررسی کارایی کاتالیستیه کاتالیزور مزوپوری حاوی MSU در فرایند هیدروکانورژن نرمال هپتان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
32 شبیه سازی پایای راکتور برای پیش بینی رفتار ریفرمر صنعتی در شرکت پتروشیمی فن آوران - ماهشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
33 شبیه سازی رشد ترک خستگی در لوله های X70 انتقال نفت و گاز با کمک نرم افزار انسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
34 شبیه سازی و بهینه سازی فرایند تصفیه اتان واحد الفین بکمک نرم افزار Aspen Hysys 8.8 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
35 مدلسازی رفتار رسوب آسفالتین طی فرآیند تزریق گاز نیتروژن در یکی از مخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
36 مدل‌سازی و ارزیابی تزریق پیوسته آب و متناوب آب - گاز متان و دی اکسید کربن به منظور افزایش بهره‌وری در یکی از مخازن شکافدار نفتی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
37 مدیریت دانش در پژوهش و فناوری پتروشیمی : راه پیموده شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
38 مروری بر روش های تثبیت نقطه شبنم گاز و نقطه حباب میعانات گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
39 مروری بر فرآیندهای صنعتی بازیابی گازمایع (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
40 مطالعه اثر الگوهای تزریقی بر فرآیند تزریق همزمان آب و گاز در یکی ازمخازن شکافدار غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
41 مطالعه اثر الگوی چاه های تزریق بر عملکرد فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در یکی ازمخازن شکافدار غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
42 مطالعه فرآیند های تزریق گاز ، تزریق آب و تزریق متناوب آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
43 مطالعه فرآیند های تزریق گاز ، تزریق آب و تزریق همزمان آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
44 مطالعه و ارزیابی روشهای ازدیاد برداشت تزریق آب داغ، تحریک دورهای با بخار و SAGD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
45 مقایسه انواع روش های تزریق همزمان آب و گاز(SWAG , SSWAG , MSWAG با فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
46 مقایسه دیوارهای 35 سانتی متری با پیوندکله و راسته با و بدون شناژ (قایم و افقی) تحت بار انفجار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی
47 مقایسه فرآیندهای تزریق متناوب آب و گاز و تزریق همزمان آب و گاز دریکی از مخازن شکافدار غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
48 نحوی عملکرد دیوار بنایی یک و نیم آجره با چیدمان بلوکی با و بدون شناژ (قایم و افقی) تحت بار انفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران