دکتر پرویز احدی

دکتر پرویز احدی استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دکتر پرویز احدی

Dr. Parviz Ahadi

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.