علی جعفریان

 علی جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

علی جعفریان

Ali Jafarian

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Numerical simulation of Al2O3–water nanofluid mixed convection in an inclined annulus (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 3، شماره: 2
2 مطالعه و بررسی تانک ته نشینی ثانویه مجهز به لاملا با استفاده از مدل فاز گسسته (DPM) (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی توانمندیهای گردشگری در توسعه نواحی پیرامونی شهرها و ارائه راهبردهای عملی: مطالعه موردی شهر چمستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
2 بررسی توانمندیهای گردشگری در توسعه نواحی پیرامونی شهرها و ارائه راهبردهای عملی: مطالعه موردی شهر چمستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
3 بررسی جریان حول هیدروفویل دو المانی به همراه اثر زمین با روش پانل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 بررسی کارایی سیستم اسمز معکوس درحذف نیترات از آب آشامیدنی و کشاورزی (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
5 شبیه سازی عددی انعقاد قطرات آبنمک در نفت خام در حضور میدان الکترواستاتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
6 شبیه سازی عددی جریان در ژنراتور هیدرودینامیک مغناطیسی و بررسی اثر آن بر تولید همزمان حرارت و توان الکتریکی در سیکل ترکیبی سه گانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
7 شبیه سازی فرایند واحد تغلیظ کننده پساب چند مرحلهای با تبخیرکننده فیلم ریزان عمودی (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
8 مطالعه تطبیقی اثر ضرایب انتقال حرارت در شبیه سازی حالت گذرای بویلر بازیاب حرارت تولید بخار (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 مقایسه و بررسی نتایج دینامیکی دو مدل حجم کنترلی و یک بعدی بویلر بازیاب حرارت تولید بخار (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 نمکزدایی آب دریا با استفاده از انرژی های نو: مدل سازی یک سیستم اسمز معکوس - فوتوولتائیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی