دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دکتر زهرا دیانتی دیلمی

Dr. Zahra Dianati Deilami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مبتنی بر هوش چندگانه در کلاس حسابداری ، بهبود عملکرد، انگیزه و مهارت دانشجویان؛ تجربه ای نوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
2 اثر ابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت بر روی سود عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 46
3 اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 1
4 اثر سوگیری شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابدارای بر دقت قضاوت آنها با توجه به رفتار هزینه و نحوه ارائه اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 4
5 ارائه الگوی ارزیابی چند شاخصه سرمایه فکری Presentation of Multi-indexed Intellectual Capital Assessment Model (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 49
6 ارائه مدل تبیین کننده چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
7 الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 3
8 Examining the Moderating Effect of Industry Competition on Relationship between Privatization, Financial Performance and Using of Management Accounting Tools in TSE (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 3
9 Internal Audit, Board of Directors and Financial Reporting Quality (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 8
10 Phenomenology of the accounting situation in Afghanistan (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 24
11 The Effect Of The Dark Triad Traits On Auditing Whistleblowing (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 28
12 بررسی امکان سنجی پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران؛ از منظر خبرگان دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 10، شماره: 3
14 بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 3
15 بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی حسابداری ایرانی در پایگاه اسکاپوس از ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ با رویکرد علم سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 2
16 بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهایحسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 51
17 بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تامین با ارزش شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی میزان آشنایی دانشجویان دکتری حسابداری با روش شناسی تحقیق در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 53
19 بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس) در پیش بینی وضعیت آتی شرکتها در تابلوهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 9
20 تاثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتماد آنها بر ابعاد مختلف کارت ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 28
21 رابطه رقابت بازار محصول و حق الزحمه ی حسابرس مستقل (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 27
22 غفلت از تیوری حسابداری: مقایسه تطبیقی مقالات حسابداریدر مجلات معتبر داخل و خارج از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
23 کاربست روش های نوین در آموزش حسابداری به صورت مجازی، تجربه ای نوین در دوران همه گیری کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 4
24 نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی، درک و عکس العمل دانشجویان حسابداری ایران درخصوص انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
2 ارتباط متقابل حسابداری و سرمایه داری واکاوی تاریخی دیدگاه سومبارت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
3 استفاده از مدل بینش، مدل بنفورد و مدل پیوتروسکی برای کشف تقلب های احتمالی در گزارشگری مالی: مطالعه موردی یک شرکت فرضی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
4 انعطاف پذیری منابع انسانی، رضایت شغلی و استرس شغلی در حسابداران و حسابرسان داخلی مطالعه موردی شرکت پالایش نفت لاوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
5 بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
6 بررسی تاثیر رضایت شغلى بر عملکرد حسابرسان داخلى (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
7 بررسی تاثیر محافظه کاری بر غیرعادی بودن اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 بررسی رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
9 بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصاد و عملکرد شرکت ، در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
10 بررسی ضرورت راه اندازی رشته حسابداری قضایی در دانشگاه ها و اولویت بندی دروس آن: دیدگاه خبرگان دانشگاهی و حرفه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
11 بررسی میزان استفاده از تکنولوژی بلاک چین در بین مدیران دولتی استان تهران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
12 بررسی نقش کیفیت اطلاعات مالی در تامین مالی از طریق استقراض بانکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
13 تاثیر شکاف مالکیتی بر حق الزحمه و نوع حسابرس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 تاثیرسرمایه فکری برمدیریت کیفیت جامع TQM شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
15 تدوین اولویت بندی راهبرد جهت بهینه سازی سود در صنعت چاپ با استفاده از SWOT و تصمیم گیری چند شاخصه فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
16 مقایسه و رتبه بندی نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارشات مالی: دیدگاه سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای ناظر بر گزارشگری مالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری