دکتر عبدالحسین خسروپناه

دکتر عبدالحسین خسروپناه استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

دکتر عبدالحسین خسروپناه

Dr. abdolhossein hossein khosro panah

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فلسفه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 19
2 آیا خط‏مشی‏گذاری عمومی، نیازمند یافتن محور مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی مسائل و خط‏مشی‏ها است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 1
3 ارائه راهبردهای تحول در حوزه آزاداندیشی مبتنی بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و آسیب شناسی وضعیت موجود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 69
4 ارزیابی و نقد نوآوری های شاه ولی الله دهلوی در حوزه خلافت و امامت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 91
5 از رئالیزم انتقادی تا علم دینی بررسی و نقد آرای عماد افروغ در باب علم دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
6 اسفار اربعه از منظر رفیعی قزوینی و جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
7 اسلامی سازی «اصل آزادی قراردادی» با تاکید بر مبانی قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 87
8 الگوی علم شناسی منطقی و هویت اجتماعی دانشهای مدون (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 15، شماره: 4
9 امامت باطنی در بصائرالدرجات و الارشاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 12، شماره: 1
10 امامت حضرت علی(ع) در سیره فاطمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 11، شماره: 1
11 Ethics in Freud’s Theory and Its Comparison With Ethics From the Perspective of Islam (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 9، شماره: 1
12 The Humanistic Turn in Contemporary Islamic Studies (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 1، شماره: 1
13 برآیند جایگزینی مبانی اسلامی در نظریه ی نظام جهانی والرشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی تاثیر مبانی عرفان اسلامی بر فرم و محتوای موسیقی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 1
15 بررسی تاثیر نوع جهان بینی (هستی شناختی) محمد شحرور در فهم قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 27، شماره: 95
16 بررسی تطبیقی مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 25
17 بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
18 بررسی صدور عبارت «ا لست اولی بکم من انفسکم» در خطبه غدیر از منابع اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 11، شماره: 1
19 بررسی فقهی قرارداد جعاله موازی و وکالتی در تعمیر خانه و احداث راه و ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 111
20 بررسی مبانی انسان شناختی علوم انسانی غربی و اقتضائات روش شناختی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 79
21 بررسی نسبت فطرت بشری با نظام تکنیکیبررسی نسبت فطرت بشری با نظام تکنیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 61
22 پدیدارشناسی تکفیر گرایی و ارزیابی امنیتی آن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 4، شماره: 14
23 پیشنهاد الگوی حکمی– اجتهادی برای مطالعات بین رشته ای علوم سلامت و متون اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 4، شماره: 1
24 تاریخچه معرفت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 5، شماره: 1
25 تاملی بر منش رهبری امام علی(ع) به استناد سیره حضرت در نهج البلاغه و تطبیق آن با مبانی فکری رهبری در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
26 تبیین مبانی انسان شناختی در قرآن کریم و کاربست آن در تحول علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 81
27 تبیین مفهوم مراقبت در متون اسلامی و تفاوت آن با مفهوم مراقبت در تئوری های مراقبتی پرستاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 9، شماره: 3
28 تبیین و تحلیل علم قدسی در سنت گرایی دکترنصر (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 67
29 تبیین و تحلیل ماهیت از منظر قیصری و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 13
30 تبیین و تحلیل نظریه اسلامی سازی معرفت از دیدگاه فاروقی و علوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 50
31 تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 71
32 تبیین و تحلیل نقش حس و تجربه در مراحل شناخت تصدیقی و قضیه ای در نگاه صدرالمتالهین ر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 21
33 تحلیل و ارزیابی اندیشه های شاه ولی الله دهلوی درباره نبوت پیامبر(ص) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
34 تحلیل و بررسی دیدگاه نقیب العطاس درباره اسلامی سازی علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 59
35 ترابط عقل و دین و تاثیر آن بر فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 23
36 جستاری در ساختار روش شناسی حکمت اسلامی با تاکید بر ساحت هستی شناختی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 22
37 چیستی حکمت در قرآن، روایات و فلسفه (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 28، شماره: 2
38 چیستی فلسفه علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 2
39 چیستی و گسترهٴ علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 2، شماره: 4
40 حقیقت یقین در حکمت و شریعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 6
41 خط‎مشی‎گذاری فرهنگی برخورد نظام با سکولاریسم نقاب‎دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 29
42 در تکاپوی یکپارچگی در نظام خطمشی گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط مشی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 1
43 درآمدی بر الگوی حکمی و اجتهادی علوم اجتماعی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
44 درآمدی بر جریان های فکری معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 27، شماره: 2
45 رابطه دین و اخلاق در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 1، شماره: 1
46 سازمان عادل (واکاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روایات) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
47 سنجش شناخت در محتوای موسیقی در نظام معرفت شناسی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 4، شماره: 15
48 طراحی الگوی جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
49 طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به استناد سیره پیامبر اسلام(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 17، شماره: 64
50 عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 2
51 علوم انسانی: چیستی، ساحتها و فرایندهای تحول در آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
52 فلسفه تربیت بدنی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 4
53 کاربست تحلیلی مبانی انسان شناختی قرآنی در نظریه قرار اجتماعی توماس هابز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 84
54 گستره و روش شناسی فقه الاجتماع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 101
55 ماهیت انسان در نظریه فروید و نقد آن از دیدگاه انسان شناختی امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 90
56 مبانی انسان شناختی نظام اقتصادی اسلام بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 3، شماره: 1
57 مبانی حکمی علم دینی از دیدگاه محمدنقیب العطاس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 34
58 مبانی فلسفی- حکمی صنعت (با تاکید بر آرای فلاسفه اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 20
59 مبانی و اصول حکمی ـ قرآنی انتظار از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه مهدوی دوره: 1، شماره: 1
60 مدگرایی به عنوان یکی از پیامدهای سبک زندگی غربی و آنتولوژی آن در اندیشه توریستین وبلن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی دوره: 2، شماره: 3
61 مقسم تصور و تصدیق از منظر معرفتشناسی نوصدرایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 46، شماره: 1
62 نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 36
63 نظریه اسلامی پیشرفت تربیتی بر اساس مبانی انسان شناختی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 37
64 نظریه اسلامی پیشرفت سیاسی بر اساس مبانی انسان شناختی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 86
65 نظریه دیده بانی روشی برای کشف علوم میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
66 نقد دیدگاه تفسیری محمد مجتهد شبستری (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
67 نقد روش شناسی تاریخ تفکر تشیع در کتاب مکتب در فرایند تکامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 67
68 نقد محتوایی احادیث ناظر به جنین شناسی، با تاکید بر مصداق شناسی ترابط علم و دین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 84
69 نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه امامیه و زیدیه بر دلایل برتری ائمه شیعه نسبت به پیامبران پیشین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 12، شماره: 3
70 نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت گری غیرذاتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 6، شماره: 23
71 نقش سازنده علوم عقلی دراثربخشی و کارآمدی تبلیغ دین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تبلیغ دینی دوره: 1، شماره: 2
72 واقع نمایی و ارزش معرفتی شناختهای ظنی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 49، شماره: 1
73 ویژگی های اخلاقی خواص جامعه اسلامی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 60
74 هدف گذاری رئالیستی تحقیقات اجتماعی با ملاحظه ارزش های اسلامی و زمینه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 32
75 هندسه علوم حدیث با تاکید بر تاسیس «فلسفه حدیث» به مثابه دانش نوین (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
76 یقین شناسی در عرفان ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رساله های علوم انسانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
2 بررسی نظریه انسان سازمانی مک گریگور با روش الگوی حِکمی- اجتهادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی