پروفسور کریم آذربایجانی

پروفسور کریم آذربایجانی دانشگاه اصفهان

پروفسور کریم آذربایجانی

Prof. karim azarbayejani

دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment and Analysis of Stock Market Integration Among the Countries of the D۸ Group (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 3، شماره: 2
2 آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 36
3 آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 70
4 آزمون همگرایی درآمدی درکشورهای دی هشت رهیافت های همگرایی سیگما، شاخصهای تایل وآزمون های ریشه واحددرداده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
5 اثر پویای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ردپای اکولوژیک در کشورهای درحال توسعه منتخب (رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 1
6 اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 3
7 اثر سیاست توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 0
8 اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 2
9 اثر نهادها بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 45
10 اثرات برون سپاری بین المللی و سرمایه با فناوری بالا بر بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب با فناوری بالای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
11 اثرات موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بر تجارت صنعتی ایران با استفاده از مدل تصحیح خطا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 1، شماره: 3
12 ارایه یک شاخص ترکیبی نوین به منظور رتبه بندیکشورهای در حال توسعه براساس رضایتمندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 7
13 ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده های تابلوئی پویا با روش GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
14 ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه سازی جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 1
15 ارزیابی اقتصادی تولید فولاد به روش کوره بلند و قوس الکتریکی با توجه به آزادسازی قیمت حامل های انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 8، شماره: 4
16 ارزیابی برنامه جامع نرم افزاری انتقال خون در میزان مردودی، بروز خطا و رضایتمندی اهداکنندگان خون اصفهان، سال ۱۳۸۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 5، شماره: 1
17 ارزیابی نظریه هکشر-اهلین- ونک (H-O-V) در گسترش روابط تجاری ایران با دامنه ای از شرکای تجاری خود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 2
18 انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
19 اندازه گیری درجه رقابت پذیری بین المللی صادرات بین شرکای تجاری منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
20 Iran`s Intra-Industry Trade Based on a Schumpeterian Factor Endowment Model (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 1
21 Testing Piketty’s Hypothesis in Analyzing Factors Affecting Income Inequality in Iran: Stock-Flow Consistent (SFC) Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 26، شماره: 3
22 برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل توابع تولید و روش گاردنر (مطالعه موردی ناحیه شمال خوزستان ( (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
23 برآورد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 1، شماره: 1
24 برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 1، شماره: 2
25 براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (۱۳۸۱-۱۳۴۶) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 3
26 بررسی آثار شوک تحریم ها برتوان رقابت پذیری صنایع با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات، رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 7، شماره: 24
27 بررسی آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 18، شماره: 3
28 بررسی اثر توسعه مالی بر سطح فقر: شواهدی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 11، شماره: 21
29 بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 3
30 بررسی پارامترها و کشش پذیری تقاضای فولاد کشور در دوره 1378-46 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 8
31 بررسی تاثیر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 61
32 بررسی جایگاه ایران در تجارت بین المللی: یک رهیافت شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 4
33 بررسی رابطه جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
34 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در چارچوب تابع تولید (با تاکید بر کارآفرینی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 3
35 بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی تولید خودروهای سواری: با تاکید بر نقش نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 77
36 بررسی عوامل موثر بر تراز تجاری ایران با شرکای عمده ی تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 4
37 بررسی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 2
38 تاثیر آزادسازی تجاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 18
39 تاثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه منا: درس هایی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 3
40 تاثیر ضریب بتا گرایش های فردی سهام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 2، شماره: 2
41 تأثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد دادههای تابلویی در کشورهای گروه دی هشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
42 تجارت درون صنعت ایران با چین نگاهی نو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 26
43 تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر تعداد گردشگران بین المللی وارد شده به ایران، با تاکید بر رشد اقتصادی و اشتغال (۱۳۹۶-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 4
44 تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 32
45 تحلیل بازار انرژی برق در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه SFE: مطالعه موردی منطقه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
46 تحلیل پویای تاثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 1
47 تحلیل پویای تقاضای نهاده ی انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
48 تحلیل تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط زیست و استفاده از انرژیهای پاک: مطالعه کشورهای منتخب درحالتوسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 4
49 تحلیل تاثیر عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور (2015-2000): آموزه‌ای برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 77
50 تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری های واقعی در شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 1
51 تحلیل تاثیر نوآوری و اندازه ی دولت بر تجارت درون صنعت در یک مدل مبتنی بر برخورداری عامل شومپیتری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 3
52 تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
53 تحلیل عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
54 تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 1، شماره: 1
55 تعیین مناسب ترین ترتیب تجاری منطقه ای برای اقتصاد ایران بر اساس شاخص های همگرایی و جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 13
56 تقاضای کل واردات و اجزای مخارج در ایران یک تحلیل اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 37
57 جهانی شدن , همگرایی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر رشد کشورهای حوزهء دریای خزر و جمهوری های قفقاز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 2
58 دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 69
59 رابطه میان بازار سرمایه، سپرده های بانکی و سفته بازی ارزی: با تاکید بر نقش نرخ بهره در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 87
60 رهیافت شبکه ی عصبی مصنوعی(ANN) و روش های هم جمعی ARDLو جوهانسون- جوسیلیوس درپیش بینی قیمت گوشت مرغ درایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
61 شبیه سازی رشد درون زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 3
62 صرفه های ناشی از مقیاس : تحلیلی از وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 2
63 عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 0
64 عوامل موثر بر بهره وری کارکنان بر اساس مدل Achieve(مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 7
65 عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 40
66 کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: تجربه ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 2
67 کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، نهاد دولت، ادیان و تاثیر آنها بر هم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 16، شماره: 32
68 محاسبه بهای تمام شده آب کشاورزی در شبکه‌های آبیاری با رویکرد روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز ناحیه شمال خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
69 مطالعه پتانسیل تجاری ایران از دیدگاه تجارت درون صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
70 مطالعه مقایسه ای انتظارات بیماران و پرستاران از خدمات پرستاری و مراقبت های پزشکی در بیمارستان آموزشی الزهرا(س) شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 9
71 مقایسه ی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی برای پیش بینی قیمت گوشت مرغ در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 32
72 نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضای نیروی کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارزیابی تأثیر شهرداری الکترونیکی بر کاهش هزینه های بوروکراسی مطالعه موردی: مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
3 ارزیابی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشتاکسونومی و تاپسیس و مقایسه آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
4 اندازهگیری و تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید در صنعت برق ایران( 1387-1373-) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
5 Survey of the competitiveness of Iran’s Petrochemical Industries in the Threshold of Joining WTO: selected company (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها
6 بحران مالی اخیر و یکپارچگی تجاری فولادی در آسیا ، با بکار گیری یک مدل جاذبه تجاری (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
7 بررسی برخی عوامل کلیدی در کاهش قیمت تمام شده محصولات پلی استردر شرکت پلی اکریل ایران (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
8 بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداریها(مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 بررسی تأثیر سلامتی و بهرهوری بر رشد و توسعهی اقتصادی( مطالعه موردی کشورهای منتخب منا ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 بررسی رابطه ی ریسک نامطلوب و ضریب P/E با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
11 بهینه یابی حمل و نقل گازوئیل از پالایشگاه ها و مبادی ورودی به انبارهای اصلی در سطح کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
12 پیش بینی روند مصرف انرژی در ایران و بررسی تاثیر آن بر میزان توسعه و اشتغال کشور : کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
13 تاثیر اقتصاد دیجیتالی بر کارآفرینی در اقتصاد ایران (مطالعه موردی: صنایع فولاد و پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
14 تاثیر نهادهای حاکمیتی بر تجارت کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
15 تاثیر نهادهای حاکمیتی بر صادرات و واردات کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
16 تأثیر متنوعسازی صادرات، توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی مورد کشورهای D8 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
17 تحلیل اثر صرفه های ناشی از مقیاس بر تجارت درون صنعت در ایران: مورد صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
18 تحلیل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) از عوامل مؤثر بر تراز تجاری ایران با شرکای عمده تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
19 تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
20 تعیین موانع توسعه صادرات صنعت نساجی ایران براساس مدل الماس ملی پورتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 تنظیم جیره غذایی بهینه بلدرچین ژاپنی، با رهیافت مدل برنامه ریزی خطی کلاسیک و فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
22 رابطه عزت نفس، تعلق سازمانی و ادراک از کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
23 عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در شعب بانک رفاه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی