دکتر محمدعلی اکبری

دکتر محمدعلی اکبری استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر محمدعلی اکبری

Dr. Mohamadali Akbari

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی و مواد درسی مدارس نوین عصر قاجار (مطالعه موردی: مدارس مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 14، شماره: 53
3 پروژه ملت سازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی تاریخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 5، شماره: 2
4 تاثیر برنامه عمرانی سوم (۱۳۴۶ ۱۳۴۱) در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 2
5 تأثیر برنامه‌نوسازی حکومت پهلوی دوّم بر کارکرد اقتصادی خانواده در مناطق شهری ایران(دهه‌های چهل و پنجاه شمسی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
6 تبارشناسی جریان های فرهنگی در ایران معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 1
7 جایگاه ایران در دکترین روسای جمهور آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه ۱۳۵۰) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 7، شماره: 1
8 جایگاه نفت ایران در منافع نفتی آمریکا در خاور میانه 1320-1330 (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 23
9 جنبش مشروطه خواهی ایرانیان؛ خیالی ناممکن یا برنامه ای ناتمام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 2
10 جنگل های جلگه ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 3
11 خوانش های نظری از بنیاد دولت پیشامشروطگی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 1، شماره: 1
12 رویکرد «معضله شناختی» به مسائل عصر میانه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 2
13 سیطره رمانس گونگی بر تاریخ نگاری؛ گزارش یک پژوهش تجربی در باب فرم زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 1
14 شناخت چیستی «جامعه» و طبقه بندی اجتماعی در پویش های فکری عصر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 24
15 مجلس شورای ملی و مسئله انتقال علوم و فنون جدید به ایران (عصر پهلوی اول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 2
16 ملی شدن صنعت نفت ایران در آیینه اسناد آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 8، شماره: 15
17 موقوفه اود(سده هجده تا بیست میلادی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 18
18 نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 4
19 وجوه کانونی ایرانیت در متون درسی عصر پهلوی اول (کتب تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 19
20 وضعیت آموزش زبان اقلیت های دینی در مدارس آن ها در عصر پهلوی دوم (۱۳۵۷-۱۳۲۰ه.ش) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 6، شماره: 11