دکتر سید مسعود کندومال

دکتر سید مسعود کندومال استادیار - دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر سید مسعود کندومال

Dr. seyed masoud kandomal

استادیار - دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.