دکتر مینو افشانی

دکتر مینو افشانی استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

دکتر مینو افشانی

استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.