دکتر سهیلا پیروزفر

دکتر سهیلا پیروزفر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سهیلا پیروزفر

Dr. Soheila Pirozfar

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابتلاء در قرآن و حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 31، شماره: 1
2 احادیث صعب مستعصب و چگونگی تعامل با آنها (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 44، شماره: 2
3 احادیث هشام بن سالم در کافی کلینی؛ مصادر و مآخذ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 27، شماره: 69
4 ارزیابی رجالیان درباره محمد بن بحر رهنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 8، شماره: 2
5 ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 79
6 اسباب نزول در گذر زمان (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 26، شماره: 4
7 اعتبارسنجی سندی و دلالی حدیث «یرجح مداد العلماء على دماءالشهداء» از منابع فریقین (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 15، شماره: 29
8 انگاره اقتدای حضرت عیسی (ع) به حضرت مهدی (ع) در منابع روایی شیعه (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 10، شماره: 1
9 بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 22
10 بررسی آیات مستثنیات سوره بقره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآن دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب فضل القرآن کافی و فضایل القرآن صحیح بخاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 20
12 بررسی روایات لعن «زراره بن اعین» با توجه به جریان های کلامی امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 20، شماره: 75
13 بررسی رویکرد تاریخی فاطمه مرنیسی به قرآن؛ مطالعه موردی آیه ۳۴ سوره نساء (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 29، شماره: 74
14 بررسی سندی و دلالی حدیث شرارکم عزابکم (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 11، شماره: 22
15 بررسی سندی و متنی حدیث «الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل» (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 6، شماره: 1
16 بررسی سندی و متنی روایات تسخین الماء فی الشمس (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 4
17 بررسی سندی و متنی روایت «مباهته» (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی مقایسه ای حسن ظن در متون دینی با خوش بینی در روان شناسی با تاکید بر صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 4
19 بررسی میزان تاثیر روایات سبب نزول در تفسیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 17، شماره: 63
20 بررسی نقش و تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
21 بررسی و تحلیل سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 16، شماره: 3
22 پژوهشی پیرامون ابوعبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 5، شماره: 12
23 تاثیر واقدی بر تفاسیر قرآن کریم: مطالعه موردی آیات مرتبط با غزوه احد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 25، شماره: 65
24 تحلیل انگاره «طی الارض» در روایات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 53، شماره: 1
25 تحلیل حقیقت عرش و مراد از حاملان آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 24، شماره: 91
26 تحلیل مضمون روایات لیس منی/ منا/ من شیعتنا (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 19، شماره: 4
27 تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «ولما ضرب ابن مریم مثلا» (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 20، شماره: 38
28 تحول معنایی واژهی «حکمت» در حوزههای مختلف اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 3، شماره: 7
29 جایگاه روایت در تفسیر تسنیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 4، شماره: 2
30 حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 39، شماره: 4
31 خاندان اشعری و تاثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 3، شماره: 1
32 درآمدی بر هستان شناسی قرآنی و تاثیر آن بر واژگان شناختی با تاکید بر مفهوم عمل صالح (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 2
33 درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی وحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 4، شماره: 10
34 رابطه استضعاف زنان و ورود آنان به بهشت؛ بررسی سندی و تحلیل متنی حدیثی در جوامع امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 14
35 راهکارهای تمیز مشترکات و توحید مختلفات (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 2
36 راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 43، شماره: 2
37 رمزگشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 7، شماره: 2
38 روایات اسباب نزول و مساله جاودانگی قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 41، شماره: 1
39 رهیافتی به فمینیسم اسلامی: خوانش دیدگاه سعدیه شیخ و پردازش فمینیستی او از آرا ابنعربی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 26، شماره: 68
40 سنجه های درستی آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
41 عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 12، شماره: 26
42 فرایند شکل گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
43 کاربرد اعتباردر تصحیح روایات کتاب الحجه کافی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 2
44 کوه در نهج البلاغه با نظری بر یافته های زمین شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 2، شماره: 7
45 گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ریشه شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 11، شماره: 25
46 گفتمان اصلاحگرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود مکتب نو معتزله (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 4
47 گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 1
48 مفهوم وحی در تفاسیر معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه های قرآنی دوره: 7، شماره: 14
49 منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 21
50 نحوه تعامل رسول خدا (ص) با منافقان مدینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 49، شماره: 1
51 نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه ۷۱ سوره مریم (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاویلات قرآنی دوره: 2، شماره: 3
52 نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تاکید بر آموزه های دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 22، شماره: 111
53 نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 30
54 نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 10، شماره: 22
55 نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه برداستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 1
56 واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی پژوهشی درباره حدیث اقروا القرآن بالحان العرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 82
57 واکاوی تعامل دو دانش اسباب نزول و مکی و مدنی * (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الاکلنگ واژه های سه گانه نقش آن در حفظ تعادل روانی با رویکرد تعادل میان دو قطب خودخواهی و ایثار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
2 پرسپکتیو معنای یک واژه با نگاهی به واژه درجه درقرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 روانی تاثیر فراشناختی الاکلنگ واژه های سه گانه در حفظ تعادل با نگاهی به نظریه شخصیت جرج کلی و تعادل در اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
4 رویکرد نوینی به معنا با نگاهی به استعاره مفهومی فکر و ابر معنا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
6 منطقه مشکک درپدیده چندمعنایی در زبان فارسی و زبان قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان