دکتر حسین اکبری فرد

دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر و رئیس گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دکتر حسین اکبری فرد

Dr. Hossien Akbari Fard

رئیس دانشگاه شهید باهنر و رئیس گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بهره وری بر رفتار نرخ ارز حقیقی با تاکید بر فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
2 اثر تکانه های درآمدی بر تراز تجاری در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 3
3 اثر شوک های بهره وری بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 11، شماره: 35
4 ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 1
5 بررسی اثر عوامل برون زای قیمت جهانی نفت بر تعدیل تراز خارجی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی اثر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رویکرد رگرسیون فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 17، شماره: 35
7 بررسی اثرات پویای تکانه های عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
8 بررسی تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 2
9 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی تاثیر نامتقارن ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 4
12 بررسی تاثیرسرکوب مالی بررشدموجودی سرمایه زیربخشهای کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
13 بررسی تاثیرنااطمینانی نرخ ارزبررشداقتصادی ایران بااستفاده ازشبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
14 بررسی رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 16
15 بررسی رابطه کارایی فنی تولیدکنندگان پسته با سطح زیرکشت (مطالعه موردی استان کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
17 بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 1
18 تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 1
19 تاثیر نامتقارن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 3
20 رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 2، شماره: 2
21 کاربرد الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای پول در ایران تا افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 4
22 کاربرد رگرسیون فازی برای بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 4
23 کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
24 مدلسازی عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شبتاب و الگوریتم فاخته (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه برچسب مدیریت مصرف آب در جهت بهینه سازی منابع آبی کشاورزی وکاربردهای اقتصادی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 امکان سنجی ایجاد راه تجاری ابریشمین (مطالعه موردی کشورهای حوزه نوروز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 انتخاب پرتفوی بهینه با استفاه در الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
4 برآورد سرریزهای تکنولوژی برای ایران و شرکای تجاری منتخب با رهیافت داده های تابلو یی (دریافت مقاله) هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
5 بررسی اثر بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و متوسط (SME) بر بهبود توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه جی ۷ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی
6 بررسی تاثیر آزادی سازی تجاری و بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت خارجی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه تکافل خرد در مناطق روستایی (مطالعه موردی:روستاهایشهرستان استهبان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی وضعیت بازار کار استان کرمان و پیش بینی دوره برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
9 تأثیر تعدیلات مالکیت مدیریتی و تغییرات آن بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 فاکتورهای موثر در اجرای به موقع پروژه جمع آوری و تحلیل شاخصهای بهره وری: مورد استان کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
11 مدل سازی ریشه های مالی اقتصادی و ساختاری تورم در ایران با روش معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی PLS-SEM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار