طه رزم آرا

 طه رزم آرا دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.

طه رزم آرا

Taha RazAra

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بانوان پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
2 رابطه استرس شغلی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
3 رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
4 رابطه پیاده سازی مدیریت دانش و بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
5 فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل موثربرپیدایش، گسترش وراه های کنترل آن(مورد مطالعه:ادارات ورزش وجوانان استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
6 مسوولیت مدنی ورزشکاران در حین عملیات ورزشی از دیدگاه فقها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش های مؤثر بازاریابی ورزشی از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 بررسی توان هوازی، شاخص های پیکر سنجی ( WHR ، BMI ، BF%,WC ) و سوخت و سازی عوامل خطرزای قلبی عروقی مردان غیر ورزشکار شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
3 بررسی توان هوازی، شاخص های پیکر سنجی WHR)، BMI،(BF%,WC و سوخت وسازی عوامل خطرزای قلبی- عروقی مردان غیر ورزشکار شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
4 بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی وعلل آسیب زا در دانش آموزان کشتی گیر پسر کانون های ورزشی آموزش و پرورش استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
5 بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی وعلل آسیب زا در دانش آموزان کشتی گیرپسر کانون های ورزشی آموزش وپرورش استان کردستان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
6 فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل مؤثر بر پیدایش، گسترش وراه های کنترل آن(مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی