سوگند تورانی

 سوگند تورانی دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

سوگند تورانی

Soogand Tourani

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مدیریت تخلیه و توزیع مصدومین بلایا در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار در واحدهای آزمایشگاهی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با عضلانی و بهره وری نیروی انسانی - اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
3 ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل بیمارستان های شهر تهران و تاثیر آن ها بر جذب گردشگران پزشکی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی
4 الزامات برنامه ریزی ترخیص موثر از دیدگاه متخصصان نظام سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
5 تدوین مدل بومی کاهش آسیب در برابر زلزله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 چالش های برنامه موثر ترخیص بیمارستانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
7 طراحی الگوی توسعه مراکز کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
8 علل بروز خطاهای دارویی در پرستاران و استراتژی های کاهش آن (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری
9 مداخلات سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه شهر و تاثیرات آن ها بر پیامدهای سلامت: یک مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت