علیرضا مسعودی فر

 علیرضا مسعودی فر معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی

علیرضا مسعودی فر

Alireza Masoudifar

معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.