مهدی خلیلی

 مهدی خلیلی دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

مهدی خلیلی

Mehdi Khalili

دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Secure Localization Method in Wireless Sensor Network (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 1، شماره: 3
2 An Improved FFCM Based Segmentation Method for Dermoscopic Images (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
3 Classification of the Pigmented Skin lesions in Dermoscopic Images by Shape Features Extraction (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 15
4 Improved Chaotic Systems based Watermarking Scheme Using Logistic and Arnold’s Cat Map (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
5 Improvement of the mechanism of congestion avoidance in mobile networks (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 2، شماره: 2
6 تاملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 35
7 تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 32
8 رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 4
9 مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison of data mining methods for diagnosis and prognosis of heart disease (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
2 A Model Driven Architecture (MDA) Based algorithm for Service- Oriented ETL process in Data warehouse (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
3 A New Logistic Algorithm Contrasts TransactionsDeadlock By Using Mamdani Controller (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
4 A New Method to Enhance the Efficiency of peer-to-peer Vehicular Nteworks (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
5 A Robust Image Watermarking Scheme Based on Discrete Wavelet Transforms (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
6 A secure localization method in wireless sensor network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
7 An Effective Algorithm to Diagnose Bipolar Disorder in Different Neural Networks Structures (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
8 An Effective Scheme to Diagnose Schizophrenia using Artificial Neural Networks Structures and SVM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
9 An Efficient Algorithm Based on DWT2-SVM to Diagnose Malaria (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
10 An Efficient Algorithm on Based GLCM-PNN to Diagnose Malaria (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
11 An efficient modeling algorithm for intrusion detection systems using C5.0 and Bayesian Network structures (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
12 An Suggested method to University Courses Presentation Based on Cart Algorithm to Pun Universities (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
13 Analytical review of security in open source software platforms (Case Study: Linux) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
14 اثرات واترمارکینگ صوت و تصویر بر سیگنال صوتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
15 اجزا محدود فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تحلیل خرپا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
16 ارائه روشی برای اولویت بندی تصمیم گیری و مدیریت استراتژیک با استفاده از رویکرد منطق فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
17 ارائه یک حمله جدید تحت عنوان حمله ترکیبی کلیک در شبکه های VANET (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
18 ارائه یک مدل دسترسی برای داده ها جهت کاهش چالش های امنیتی در محاسبات ابری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
19 ارائه یک مدل دسترسی برای داده ها جهت کاهش چالش های امنیتی در محاسبات ابری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
20 ارایه الگوریتم ترکیبی نهان نگاری مقاوم کور سیگنال صوت در صوت مبتنی بر تبدیل DCT-DWT-SVD (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
21 ارایه الگوریتم ترکیبی واترمارکینگ مقاوم کور تصویر در صوت مبتنی بر تبدیل DCT-DWT-SVD (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
22 ارایه الگوریتم نهان نگاری صوت مقاوم مبتنی بر تبدیل موجک گسسته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
23 ارایه الگویی جهت افزایش بهره وری و کیفیت در برنامه ریزی استراتژی تولید با رویکرد بسط عملکرد کیفی (QFD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
24 ارایه مدلی تنئوری به منظور محاسبه منحنی مسیر جت سوخت در جریان هوای عرضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
25 ارایه یک الگو به کمک ترکیب ابزارهای مدل سازی و الگوریتم های بهینه سازی جهت کنترل موثر و افزایش بهره وری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
26 ارایه یک الگوی جامع برای تعیین میزان الزامات مشتریان تحت شرایط فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
27 ارایه یک چارچوب تجربی برای زبان مدل سازی سیستم SymML در طراحی سامانه های فرماندهی و کنترل توسعه محور به منظور انسجام مولفه های زیرساختی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
28 ارزیابی روش های به کار گرفته شده در موتورهای جستجو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
29 ارزیابی نقش دانه بندی و جنس فیلر در خرابی لایه آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 افزایش ظرفیت کانال در شبکه رادیو شناختی به وسیله الگوریتم غیر محدب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی
31 الگوریتمی برای بهینه سازی مصرف انرژی مبتنی بر ارتباطات تعاونی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)
32 انتخاب مدلی بهینه از شبکه عصبی برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
33 انواع پروتکل های MAC در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 اولویت بندی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی با به کارگیری FAHP و QFD در موسسات مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
35 Comparison of the accuracy of effort estimation methods (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
36 Consideration of Cloud Computing and Its Security Issues (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
37 Designing a neural network for the diagnosis of major depressive disorder (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
38 Development a clinical decision support system for the diagnosis, prediction and management of chronic renal failure (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
39 Improved Robust Threshold-Based Correlation Watermarkingin DCT Domain (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
40 Increasing energy efficiency through maximizing channel capacity with a minimum power allocation in the Femtocell network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
41 Network Training System For Persons With Visual Disabilities (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
42 The source code size estimation metrics for object oriented systems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
43 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر در ایجاد قیرزدگی رویه­های آسفالتی در مناطق گرمسیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 بررسی ارتباطات تعاونی بین گره ها در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
45 بررسی افزایش ذخیره سازی موبایل در محاسبه ابر و سرویس دهی در ابرها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
46 بررسی الگوریتم امضای دیجیتال DSA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
47 بررسی تأثیرتغییرات تعدادکاربران درشبکه های نوری پسیو فیبری (دریافت مقاله) دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
48 بررسی ترکیب واحد های دانشجو جهت ارائه درس توسط مدیرگروه با استفاده از قانون انجمنی (GRI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند
49 بررسی ترکیب واحد های دانشجو جهت ارائه درس توسط مدیرگروه با استفاده از قوانین انجمنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
50 بررسی تطبیقی و ارزیابی متدولوژی های مهندسی نرم افزارمبتنی بر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
51 بررسی چالشها و راهبردهای برون سپاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
52 بررسی رابطه بین هوش چندگانه گاردنر و تیپ شخصیتی مدیران با فرسودگی شغلی آنان در مدارس شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
53 بررسی رابطه مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (E-CRM) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
54 بررسی رفتار میکرو رزوناتورها در یک محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
55 بررسی روش های بازشناسی متون فارسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
56 بررسی روش های مکان یابی در شبکه های حسگربیسیم به کمک تکنیک های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهشهای نظری و کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
57 بررسی روش های مکان یابی در شبکه های حسگربیسیم به کمک تکنیک های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
58 بررسی شیوه های ارزیابی معماری نرم افزار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران
59 بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی روکشها در مناطق گرمسیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 بررسی کاربردهای شبکه عصبی در پردازش گفتار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
61 بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
62 بررسی کلاسترینگ سلسله مراتبی درمدارک و اسناد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
63 بررسی مدلهای قابلیت اطمینان در طراحی نرم افزار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
64 بررسی مزایا و چالش های محاسبه ابری در شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
65 بررسی و ارایه راهکارهای امنیتی در رایانش ابری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
66 بررسی و تحلیل تشابه میان سوره های قرآن کریم با استفاده از الگوریتم هایخوشه بندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
67 بکارگیری روشهای نوین پخش و تراکم جهت اجرای لایه های آسفالتی ضخیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
68 بهبود عملکرد موتورهای جستجو به کمک هوش جمعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
69 بهره گیری از تکنیک های خوشه بندی داده کاو محور جهت افزایش تشخیص نفوذ در سیستم های اطلاعاتی ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
70 بهینه سازی مدل برآورد تلاش COCOMO با بهره گیری ازآنالیزنقطه کارکرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
71 بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ارتباطات تعاونی تحت نرخ خطای بسته مشخص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
72 تا ثیر استفاده از روش مدیریت روسازی P.M.S در انتخاب اقتصادی ترین استراتژی ،تعیین زمان بهینه ترمیم و نگهداری و کمترین هزینه روکش آسفالت، (مطالعه موردی محور اهواز – اندیمشک ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
73 تاثیر اقتصادی انجام آزمایشات ژئوتکنیکی به ویژه سرعت موج برشی بر هزینه ی ساخت سازه های بتنی وفولادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
74 تأثیر منطق فازی مبتنی بر علوم شناختی در طراحی ربات های با احساس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
75 تحلیل مراحل تزریق سپر اتومبیل بوسیله نرم افزار Mold Flow (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
76 تحلیل و بررسی عامل های هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
77 تدوین مدل چند سطحی برای کشف کلاهبرداری در پرداختهای الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
78 تدوین نرم افزار پردازش سیگنال گفتار با هدف ایجاد ابزار کمک آموزشی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در عصر تکنولوژی و ارتباطات
79 تشخیص اختلال دوقطبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
80 تشخیص بیماری مالاریا در خون با تابع موجک و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
81 تشخیص و آنالیز خط سیر، سرعت و شتاب اشیاء متحرک ترافیکی با قطعه بندی فازی اشیاء متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
82 توسعه یک مدل دو هدفه مکانیابی- مسیریابی با در نظر گرفتن تقاضای غیر قطعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
83 چالش های تحلیل نرم افزار هوش تجاری در زمینه ی دیتای حجیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
84 حفظ حریم خصوصی و امنیت در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
85 حکمرانی داده؛ ضرورتی برای مواجهه با تحولات پیش روی صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه
86 داده کاوی در پزشکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار
87 راهکار ها و چالش های امنیتی در پردازش ابری در راستای توسعه خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
88 راهکارهایی برای توسعه سریع برنامه های کاربردی موبایل به صورت آگاه به زمینه،بررسی موردی اندروید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
89 روشی نوین برای مکانیابی کارخانه سیمان با استفاده ازANFIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
90 شناسایی معماری و جغرافیایی منطقه قائمشهر (نمونه موردی برج آرامگاهی زرین نوای قائمشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
91 شناسایی و ارزیابی روشهای مدیریت کلید در شبکه حسگر بیسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
92 ضرورت تست نرم افزارها و شیوه های تست نرم افزارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
93 طراحی نرم افزار بر مبنای شبکه عصبی در تشخیص اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
94 طراحی نرم افزار تشخیص اختلال دو قطبی در افراد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
95 طراحی یک سیستم خبره برآورد فروش محصولات براساس منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
96 طرحی کارا جهت تخصیص منابع در محیط محاسبات ابری به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
97 عقیده کاوی و تحلیل عقاید در نظرسنجیهای مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
98 قطعه بندی خودکار تصاویر درماتوسکوپی ضایعات رنگدانه ای پوست با استفاده ازتبدیل ویولت گسسته (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
99 کاربرد تکنیک های MCDM برای اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر فاز خلاقیت در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
100 کاربرد رایانش ابری در سیستم آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی
101 کاربردهای هوش مصنوعی وتاثیر آن بر افزایش ضریب نفوذ بیمه (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه
102 گورخمره اشکانی در قلعه تپه ناصر آباد کجور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
103 ماشینکاری ارتعاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
104 محاسبه قابلیت اطمینان نرم افزار با رویکرد مدل های مبتنی بر معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
105 مدل سازی و بهینه سازی استحکام تسلیم جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر اساس داده های تجربی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
106 مروری بر الگوریتمهای پاسخ به پرس و جوهای وب معنایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
107 مروری بر امنیت در رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
108 مروری بر تشخیص و درمان دیابت با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
109 مروری بر چالش های همکاری و ماندگاری توسعه دهندگان تازه وارد به پروژه های نرم افزاری کدباز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
110 مروری بر رایانش ابری و بررسی چالش های امنیتی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر
111 مسائل مربوط به امنیت داده در محاسبات ابری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
112 مقایسه چند پروتکل مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
113 مقایسه روش های شناسایی جوامع دارای علاقمندی مشترک در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
114 مقایسه کاربردی سیستم های خبره در سطوح مختلف علمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
115 مهندسی ارزش با رویکرد برنامه ریزی تولید مبتنی بر مدیریت ریسک در مدیریت مصرف انرژی برق در صنایع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
116 نقش بازیهای رایانه ای در افزایش هزینه های اقتصادی خانواده و جنگ نرم علیه فرهنگ اسلامی و انقلابی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
117 نگرانی های امنیتی در طبقه بندی داده ها برای دستیابی به امنیت در محاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
118 نهان نگاری در ویدیو با استفاده از روش های دامنه فرکانسی ویولت گسسته و تجزیه مقادیر منفرد و بهینه سازی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
119 نهان نگاری ویدیومبتنی بر هرم لاپلاس وبانک فیلتردوگانه درحوزه فرکانس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
120 واترمارکینگ تبدیل کسینوسی گسسته مقاوم مبتنی بر ارتباط بلوکهای مجاور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
121 واترمارکینگ مقاوم مبتنی بر تجزیه مقادیر منفرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
122 وب معنایی و راهکارهای تبدیل پایگاه داده های رابطه ای به ساختارهای سازگار با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
123 هوشمندسازی انتخاب واحد دانشجو با تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات