دکتر حسین آقاجانی

دکتر حسین آقاجانی دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت

دکتر حسین آقاجانی

Dr. Hossein Aghajani

دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایجاد پوشش سرامیکی اکسی نیترید تیتانیوم بر روی فلزات جهت کاربرد در پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 1، شماره: 61
2 ایجاد پوشش کامپوزیتی YSZ/Al بر روی سوپرآلیاژ اینکولوی 825 به روش رسوب دهی الکتروفورتیک (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 12، شماره: 4
3 Corrosion and mechanical behavior evaluation of in-situ synthesized Cu-TiB۲ nanocomposite (دریافت مقاله) فصلنامه سنتز و تفجوشی دوره: 1، شماره: 2
4 Electrochemical evaluation of the hydroxyapatite coating synthesized on the AZ۹۱ by electrophoretic deposition route (دریافت مقاله) فصلنامه سنتز و تفجوشی دوره: 1، شماره: 2
5 Electrophoretic deposition and corrosion behavior study of aluminum coating on AZ91D substrate (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری ذرات دوره: 3، شماره: 4
6 Kinetics analysis of electrophoretic deposition using small signal and large signal modeling, Case study: Nano-Mullite suspension (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 4، شماره: 4
7 Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering of Equiatomic AlCoCrFeMnNi High Entropy Alloy (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 10، شماره: 1
8 Parametric Optimization of Electro Spark Microwelding of Aluminum Clad Steel (RESEARCH NOTE) (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 7
9 STUDY ON CORROSION PROPERTIES OF PLASMA NITRIDED PURE ALUMINIUM (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 4
10 Thermodynamically study of phase formation of Ni-Ti-Si nanocomposites produced by self-propagating high-temperature synthesis method (دریافت مقاله) فصلنامه سنتز و تفجوشی دوره: 1، شماره: 4
11 Wear behavior of self-propagating high-temperature synthesized Cu-TiO۲ nanocomposites (دریافت مقاله) فصلنامه سنتز و تفجوشی دوره: 1، شماره: 3
12 Wear Properties of Al/MoS۲ Nanocomposite Coatings Created by Electro Spark Deposition on the Surface of Ti-۶Al-۴V Alloy (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 3
13 بررسی اتلاف حرارتی پوشش سد حرارتی نانو ساختار ساخته شده به روش EPD (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر سینتیک رسوب دهی پوشش SiC اعمال شده به روش CVD بر روی کامپوزیت کربن - کربن (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی تاثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال ها در فولاد کم کربن (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 34، شماره: 1
16 بررسی تاثیر دما و زمان نیتروژن دهی پلاسمایی بر خواص و مورفولوژی سطح فولاد ابزار گرم کار H۱۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 22، شماره: 1
17 بررسی روش های کاهش رسوبات نامحلول در اینداکتور ماشین ذوب‎‫‎ریز چدن نشکن (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی ریزساختار و ترکیب آلیاژ ریختگی منیزیم- نقره- سریم- زیرکونیم (QE۲۲‎) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 3، شماره: 4
19 بررسی شکست لایه های سمنتیت درنیتروژن دهی پلاسمایی فولادCK۴۵ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 4
20 پوشش دهی نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC) بر روی کامپوزیت کربن کربن به روش رسوب دهی الکتروفورتیک (EPD) (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 10، شماره: 3
21 تاثیر اندازه ی دانه بر عمق نفوذ نیتروژن در ساختارهایی از فولاد با اندازه ی دانه متفاوت CK45 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 2
22 تاثیر عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی بر روی پوشش کروم اعمال شده بر روی سازه فضایی جهت جلوگیری از جوش سرد (دریافت مقاله) نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی دوره: 1، شماره: 1
23 ریخته‎‫‎گری نیمه جامد رئوکست آلیاژ استحکام بالای Al-۵Cu-۱Ag‎ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 1، شماره: 3
24 ساختارهای دو بعدی مکسین: مروری تحلیلی بر روش های سنتز و کاربردها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 24، شماره: 3
25 سنتز β- سیالون با استفاده از نیتروژن دهی آلومینوترمیک آندالوزیت (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 5، شماره: 4
26 مروری بر مواد با قابلیت جذب و ذخیره‌سازی هیدروژن (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
27 مطالعه رفتار سایشی پوشش های اعمال شده بر روی تیتانیوم به روش های آبکاری الکتریکی و نیتروژن دهی پلاسمایی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایجاد پوشش سرامیکی مولایت بر روی آلیاژ اینکونل به روش الکتروفورتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
2 Characterization of WC–Co coating deposited on Al bronze by electrospark deposition (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
3 Enhancing the Mechanical Properties of Copper with WC Coating through Electro-Spark Deposition (ESD) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 Experimental determination of the effect time on the formation of different phases in Cu-Based Thermo-Electrics (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 FeNiCrAlCoMn High Entropy Alloy Coating Prepared on Ti6Al4V by ESD (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 Improvements to the sintering behavior of yttria-stabilized zirconia coating by addition of Aluminum (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶
7 Method of surface preparation of NiTi by electropolishing (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
8 Possibility of Applying Chromium Coat on Aluminium without Interlayer and its Corrosion Behaviour (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
9 Simulation of Friction Stir Processing of Aluminum Alloys using Artificial Neuron Network System (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران
10 Synthesis of Al-Ti-B Master Alloy by SHS Method and Investigation of the Effect of Master Alloy Produced on Grain Size and Hardness of Aluminum Alloy (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران
11 Thermite Welding of Aluminum Conductor by Addition of Copper (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم
12 بررسی اثر آنتی اکسیدان های مختلف بر میزان خوردگی نسوز مورد استفاده در شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
13 بررسی اثر پارامترهای دما زمان و ترکیب گاز درنیتروژن دهی پلاسمایی فولاد ابزار گرم کار (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی اثر پارامترهای دما، زمان و ترکیب گاز در نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد ابزار گرم کار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی اثر تزریق آلومینیوم در کریستالیزاتور بر نوع و ترکیب آخال ها و خواص کششی فولاد کم کربن USD7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
16 بررسی اثر تزریق آلومینیوم در کریستالیزاتور برنوع و ترکیب آخال ها و خواص کششی فولاد کم کربن USD7 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی اثر دما، چگالی جریان و نوع جریان پالسی بر ترک‌های ایجاد شده در فرآیند آبکاری کروم سخت (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
18 بررسی تاثیر آندایزینگ پوشش آلومینیومی نشانده شده به روش تبخیر آلومینیوم بر روی خوردگی آلیاژ حافظهدار مس- آلومینیوم- منگنز (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
19 بررسی تاثیر افزوده (Y(2)O(3 روی ترکیب فاز ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش های (Al(2)O(3 ایجاد شده به روش پاشش پلاسمای اتمسفری (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
20 بررسی تاثیر تزریق آلومینیوم در کریستالیزاتور بر روی آخالها و حفرات گازی موجود در فولاد کم کربن (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
21 بررسی تاثیر تزریق الومینیم در کریستالیزاتور برروی آخالها و حفراتگازی موجود در فولاد کم کربن (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 بررسی تاثیر عملیات حرارتی اولیه بر نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد ابزار گرم کار (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
23 بررسی تاثیر عملیات حرارتی اولیه بر نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد ابزار گرم کار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
24 بررسی مقاومت به خوردگی آلومینیوم پوشش داده شده توسط نانوذرات نیترید آهن با استفاده از روش نیتروژن دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
25 بررسی مکانیزم خوردگی توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک کامپوزیت مس/ دی اکسید تیتانیوم تولید شده به روشSHS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
26 بررسی مکانیزم خوردگی توسط امپدانس الکتروشیمیایی کامپوزیت مس/ دی اکسید تیتانیوم تولید شده به روشSHS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
27 بهبود خواص مکانیکی فولاد AISI4140 از طریق ریز کردن اندازه دانه آستنیت و توزیع مجدد سولفیدها (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
28 پایدارسازی نانوذرات مولایت در سوسپانسیون آبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
29 تأثیر عملیات پیرسازی دو مرحله ای بر سختی و مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
30 تولید نانولوله و نانوسیم های آلومینا با استفاده از فیلم آلومینای آندی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
31 سنتز پوشش نانوکامپوزیتی Al2O3 / MoS2 ایجاد شده به روش رسوب دهی جرقه الکتریکی بر روی زیرلایه Ti6Al4V (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
32 فعالسازی تک مرحله ای سطح نانوذرات زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به منظور ایجاد پوشش نیکل الکترولس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
33 مقایسه رفتار سایشی فولاد ابزار گرم کار پوشش داده شده به دو روش نیتروژن دهی پلاسمایی و آبکاری کروم سخت (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
34 مقایسه نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد آبکاری کروم سخت شده به دو روش متداول و توری فعال (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 مقایسه نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد آبکاری کروم سخت شده به دو روش متداول و توری فعال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران