فریدون اکبری شلدره

 فریدون اکبری شلدره استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فریدون اکبری شلدره

Fereidon Akbari Sheldere

استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی در رویکردها و روش های فارسی آموزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 35
2 تاملی در آموزش املا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زبان و ادبیات فارسی در فرایند جهانی سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 بررسی و تبیین جایگاه شادی و سرور در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 دلوی از «آب انبار» (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی