محمدتقی آشوری

 محمدتقی آشوری مدیر مسئول

محمدتقی آشوری

Mohammad ali Ashoori

مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انعکاس مضامین شاهنامه بر سفالینه های دوران سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 12، شماره: 24
2 بررسی تکنیک بافت دست بافتهای عشایر فارس بافته های منسوخ شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 2، شماره: 5
3 تاثیر جایگاه غرب بر قالی های دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 31
4 جایگاه طرح و اصالت در نمکدان های افشاری کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 16
5 درخت در فرش بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
6 شیوه های تولید در فرشبافی قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
7 گفتمان باغ در فرش صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
8 نقش هراتی ماهی درهم در جغرافیای فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 9، شماره: 23
9 نماد و نشانه در نقش پردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی (صف) میبد (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 میزان علاقمندی شهروندان اصفهانی در بکارگیری عناصر هنرهای سنتی در بدنه سازی های شهری با رویکرد تقویت حس مکان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری