دکتر غلامرضا بهروزی لک

دکتر غلامرضا بهروزی لک دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم

دکتر غلامرضا بهروزی لک

Dr. Gholamreza Behrozi Lak

دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 23، شماره: 91
2 استلزامات سیاسی توحید براساس دیدگاه های آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 2، شماره: 4
3 استلزامات نظریه «ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی» در تمدن سازی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 68
4 امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 88
5 بازتاب های استعمار غربی بر جهان اسلام (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی استلزامات تحقق جامعه اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 13، شماره: 28
7 بررسی رابطه ی بین کارویژه حفظ الگو ، مدرسه و فروپاشی رژیم پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 4، شماره: 13
8 بررسی عوامل موثر بر روند هویت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 8، شماره: 28
9 بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 65
10 بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 11
11 تأملی در چگونگی تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت‌های سیاسی (با تأکید بر دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 60-57 ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 20، شماره: 78
12 تحلیل روند ایده‌پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره‌ی دوم جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 23، شماره: 89
13 تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 19، شماره: 75
14 تحلیل مضمونی شاخص های سیاسی جامعه منتظر در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ره (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه مهدوی دوره: 4، شماره: 7
15 جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 3، شماره: 7
16 چالش های جهانی شدن و فضای مجازی بر مسائل سیاسی قومیت در جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر مسائل قومیت در آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
17 حرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 5
18 درآمدی بر کلام سیاسی شیعه؛ قاعده لطف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 2
19 راهکارهای مواجهه با مخالفان سیاسی در حکومت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 10، شماره: 38
20 سناریوهای دهه آینده روابط ایران و عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 32
21 سیر تحولات فرارشته آینده پژوهی مطالعه موردی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
22 شاخص های نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 4، شماره: 13
23 شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 87
24 ظرفیت شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 16
25 فرآیند دولت سازی نبوی در سوره های مکی مبتنی بر تفسیر تنزیلی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 6، شماره: 21
26 کاربرد آینده پژوهی در جامعه شناسی توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 4
27 کاربرد روش تحقیق نظریه داده بنیاد در استخراج نظریه از متون دینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 21، شماره: 73
28 کاربست نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی در مرجعیت علمی قرآن برای علوم سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 11، شماره: 2
29 کشف دلالت های اجتماعی سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 24، شماره: 90
30 ماهیت استرشادی فطری حیات اجتماعی در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 17
31 مباحث فرامتنی اسلامی سازی علوم انسانی (بررسی مقایسه ای رویکرد حداکثری فرهنگستان علوم اسلامی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 53
32 مبانی انسان شناختی مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 9، شماره: 35
33 مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 7، شماره: 12
34 معرفت شناسی پدیدارشناسانه اصطلاحات علوم سیاسی در مطالعات دینی بررسی دشواریها و امکانهای پیش روی بهره گیری از اصطلاحات جدید علوم سیاسی در عرصه دین پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 5
35 ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 68
36 مولفه های قدرت سیاسی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 66
37 مهدویت پژوهی و آینده پژوهی: تشابهات و تمایزات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 54
38 نقش ارزش های اخلاقی در آیندهپژوهی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 55
39 نقش امام موسی صدر و آیت الله سیستانی در انسجام سیاسی جامعه چند فرهنگی لبنان و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 64
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی دلالت حدیث غدیر بر مشروعیت سیاسی الهی در نظام امامت (دریافت مقاله) هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر
2 توسعه پایدار سواحل مکران و امنیت ملی ج.ا.ا در چشم انداز حکمرانی آینده (مطالعه موردی بندرچابهار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
3 ضعف های سیاسی جهان اسلام و راهبردهای تدافعی برون رفت از آن مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی
4 مدل دستگاه فهم و آینده اندیشی تمدن ساز مبتنی بر قرآن کریم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
5 منجی گرایی و چشم انداز عقلانیت در جهان؛ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیارت در ادیان و ملل، منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان