محمد فیضیان

 محمد فیضیان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان

محمد فیضیان

Mohammad Feyzian

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
2 ارزیابی اثر روش های خاک ورزی بر خصوصیات شیمیایی، بیولوژیکی خاک و صفات کمی ذرت علوفه ای در تناوب با نخود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
3 برآورد اثر کشت مخلوط بر تولید علوفه و شاخص کارآئی ماشک (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تداخل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
4 بررسی اثر پیش تیمار بذر بر پارامترهای جوانه زنی، هدایت الکتریکی، نشت پتاسیم و برخی صفات گیاهچه حاصل از بذر پیر شده لوبیا چیتی رقم خمین (Phaseolus vulgaris L. Var. Khomeyn) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 3
5 بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
6 بررسی اثرات باکتریهای ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملکرد لوبیاچیتی تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی شاخص های تنوع گونه ای علف های هرز در کشت مخلوط افزایشی لگوم – غله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
8 تاثیر اقلیم و تراکم بر جمیعت های مختلف گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
9 تاثیر روش های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه در شرایط دیم استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
10 تاثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
11 تعیین شاخص سودمندی کشت خالص و مخلوط ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) با جو (Hordeum vulgare L.) تحت تاثیر کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
12 قابلیت استفاده و سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک های آهکیاستان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دور آبیاری و فاصله کاشت بر برخی ویژگی های بوته ده رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر دور آبیاری و فاصله کاشت بوته بر برخی از ویژگی های برگ ده رقم گل داوودی ( Chrysanthemum morifolium Ramat. ) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر دور آبیاری و فاصله کاشت بوته بر برخی از ویژگی های گل ده رقم داوودی ( Chrysanthemum morifolium Ramat. ) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر سطوح مختلف فسفر و روی باقیمانده در خاک بر وضعیت عناصر غذایی در میخک دو ساله (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
5 اثر سطوح مختلف فسفر و روی بر وضعیت عناصر غذایی در میخک یک ساله (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
6 اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریز آربسکولار در کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریزآربسکولار (AMF) درمقدار عناصر غذایی لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثرات کمپوست زباله شهری واتیلن دی آمین تترااستیک اسید بر پالایش سرب از خاک توسط افتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
9 ارایه یک ژنراتور پالس جدید قابل حمل با استفاده از مدارهای چند برابر کننده برای تصفیه مایعات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
10 بررسی اثر سیلیسیک اسید و تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شمعدانی معطر (.(Pelargonium graveolens L) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
11 بررسی اثر کمپوست زباله شهری و EDTA بر گیاه پالایی کادمیم از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
12 بررسی اثرات مواد اصلاحی بر تعداد غلاف باقلا در منطقه ی دره شهر، استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
13 بررسی اثرات نامطلوب کاربرد کودهای شیمیایی و ضرورت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
14 بررسی اثرتنش شوری وخشکی برعملکرداندام هوایی اسفناج و برخی خصوصیات خاک بعدازبرداشت گیاه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
15 بررسی برخی شاخص های رشد و عناصر غذایی در ریشه و اندام هوایی کاهو با کاربرد لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در اثر کاربرد کوتاه مدت لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی تأثیر سوپر جاذب و کود دامی بر عملکرد رویشی شمعدانی معطر در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی جذب اسید هیومیک بر نانو ذره اکسید سیلیسیم در حضوراسید سالسیلیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
19 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی یونجه های یکساله با تاکید بر نکات اگروتکنیکی یونجه یکساله رقم رابینسون M. scutellata cv. Robinson (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 بررسی صفات زراعی و کارآیی مصرف آب تحت سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد پلیمر سوپرجاذب در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کاهو با کاربرد لجن فاضلاب شهری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
22 بررسی مقدار کادمیوم در اراضی مسیر جاده خرم آباد کوهدشت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی میزان سرب در اراضی مسیر جاده خرم آباد کوهدشت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی میزان نسبی آب (RWC) گندم تحت مصرف مواد اصلاحی در دشت ارمو، شهرستان دره شهر، استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
25 بررسی و ت یین سویه مناسب باکتری ریزوبیوم در شرایط تنش خشکی در لوبیا چیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
26 پیش بینی غلظت سرب در برنج با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 تاثیر برخی ازعوامل زراعی(تاریخ کاشت و میزان مصرف بذر) بر عملکرد کمی یونجه یکساله Medicago scutellata cv.Robinson (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تاثیر کودهای بیولوژیک روی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
29 تاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های جوانه زنی یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 تاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمرسوپرجاذب بر عملکرد کیفی یونجه یکساله [ Medicago scutellata cv. Robinson] تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 تأثیر سوپر جاذب، کود دامی بر تولید سانس شمعدانی معطر در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 تأثیر سوپر جاذب، کود دامی و دور آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 تأثیر سیلیسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک شمعدانی معطر تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
34 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- تاثیر مواد اصلاحی بر شاخص سطح برگ (LAI) باقلا در منطقه ی دشت ارمو، شهرستان دره شهر استان ایلام (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- تاثیر مواد بهساز بر محتوای نسبی کلروفیل (SPAD) گندم در منطقه ی دشت ارمو شهرستان دره شهر، استان ایلام (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- مقایسه کارایی برخی روش های زمین آمار برای برآورد کربن آلی در خاک، مطالعه موردی مسیر خرم آباد بروجرد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 مروری بر کاربرد ذرات نانو آهن در اصلاح آلودگی های محیط زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
38 مصرف بهینه کودهای فسفره به منظور تولید محصولات جالیزی سالم و جلوگیری از آلودگی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
39 مقایسه اکوتیپ های بومی و زراعی ماریتیغال در دو منطقه معتدل و سردسیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
40 نقش میکرو ارگانسیم های مفید خاک بر روی گیاه دارویی ماریتیغال (silybum marianum, L.) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری