دکتر عزت اله قدم پور

دکتر عزت اله قدم پور استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

دکتر عزت اله قدم پور

Dr. Ezatollah Ghadampour

استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر کیفیت خواب و استحکام روانی سالمندان شهر خرم آباد (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 3
2 بررسی رابطۀ معنای زندگی و عزت‌نفس با کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای سالمندان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 26، شماره: 5
3 اثر آموزش معنا درمانی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 4
4 اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سوگیری تعبیر و نگرش ناکارآمد در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 2
5 اثرآموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 2
6 اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
7 اثربخشی آموزش تکنیک های فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
8 اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش پیشرفت و عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
9 اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 4
10 اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
11 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
12 اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل انگیزش خواندن بر میزان آگاهی واج شناختی و نگرش به خواندن دانش آموزان دارای مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 70
13 اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل انگیزش خواندن بر میزان کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 3
14 اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
15 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش-آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 3
16 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر تحمل پریشانی و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 6، شماره: 2
17 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر کاهش تکانشگری و قلدری دانش آموزان پسر دارای اختلال رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 1
18 اثربخشی آموزش معنا درمانی بر بی حوصلگی و شکفتگی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 2
19 اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی های تکوینی بر میزان تاب آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 25، شماره: 2
20 اثربخشی بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی معلمان طی ارزشیابیهای تکوینی بر میزان هیجانات تحصیلی دانشآموزان پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 1
21 اثربخشی بازخوردهای اصلاحی(کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی های تکوینی بر میزان عشق به یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 1
22 اثربخشی بازی درمانی بی رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
23 اثربخشی برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر ادراک رفتارهای ازخودگذشتگی خود و شوهر و تاب آوری ابهام در زنان دانشجو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 2
24 اثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) بر نیازهای خودتعیین گری (SDN) و معنای تحصیل (MOE) دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
25 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 3
26 اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و رضایت مندی از زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 8، شماره: 29
27 اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی، تاب آوری و رضایت زناشویی همسران جانبازان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 21، شماره: 1
28 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح باورهای فراشناختی و رضایتمندی زناشویی در زوجین مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
29 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
30 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 2
31 اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تشنج و خودمدیریتی بیماران صرع مقاوم به درمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
32 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 1
33 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب آوری مراقبان بیماران دمانس (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 43
34 اثربخشی روان درمانی مثبت بر چشم انداز زمان، خوش بینی و بهزیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علایم اختلال افسردگی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 2
35 اثربخشی سبک زندگی تحصیلی سلامت محور بر ثبات قدم و امید تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 3
36 اثربخشی سیستم روان درمانی تحلیل شناختی - رفتاری بر سوگیری توجه در دانش آموزان نوجوان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 4
37 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجانی و انعطاف پذیری شناختی بیماران گوارشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای روان شناختی دوره: 23، شماره: 2
38 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 4
39 اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 62
40 اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خود - تعیینی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 1
41 اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 2
42 اثربخشی کیفیت زندگی درمانی در تغییر سطح تاب آوری تحصیلی و خودتمایزیافتگی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 3
43 اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 38
44 اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل بر عزت نفس، عملکرد و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 1، شماره: 3
45 اثربخشی معنویت درمانی بر باورهای فراشناختی و نگرشهای ناکارآمد سالمندان شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 4
46 اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 3
47 اختلال های رفتاری کودکان و تنیدگی مادران: نقش واسطه ای خستگی و راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 62
48 ارائه مدل علی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه ای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
49 ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
50 ارائه مدل علی پیش‎ بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس مکان کنترل درونی (با واسطه گری خوش بینی تحصیلی)؛ کاربرد تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
51 ارائه مدل علی درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی: نقش میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 4
52 الگوی روابط ساختاری هویت تحصیلی موفق بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی با میانجی گری ذهن آگاهی و خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 49
53 الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکارآمدی شخصی با میانجی گری خودکارآمدی جمعی معلمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
54 الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 47
55 الگوی ساختاری رابطه ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 23، شماره: 1
56 اولویت سبک های یادگیری و ارتباط آن با گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 8
57 Effectiveness of Sand Tray Therapy on Emotional- Behavioral Problems in Preschool Children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
58 The effect of emotion-focused processing strategies training on academic adjustment of girl students (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
59 The Effectiveness of Cognitive, Meta-cognitive, and Behavioral Model on Reducing Anxious Thoughts in Patients with Social Anxiety Disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 10، شماره: 4
60 The Effectiveness of Education Based on Cognitive, Metacognitive, and Behavioral Model on Reducing Meta-worry Belief in Patients With Social Anxiety Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 1
61 بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 3
62 بررسی اثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) در تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت و نگرانی از تصویر بدنی (BICI) دانش-آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 49
63 بررسی تاثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تاب آوری مادران دارای کودکان اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
64 بررسی تاثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر رفتارهای پرخطر و رفتارهای مدنی- تحصیلی در دانش-آموزان دختر نوجوان دارای رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 14، شماره: 54
65 بررسی تاثیر پیوند با مدرسه بر قلدری با میانجی گری شیوه های فرزندپروری در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
66 بررسی تاثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
67 بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
68 بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های شهر اصفهان (پیشبینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
69 بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
70 بررسی رابطه توانایی های شناختی و ذهن آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه ای هیجانات مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
71 بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 1
72 بررسی نقش میانجی گری خودشفقت ورزی در ارتباط جو خانواده و مدرسه با پیوند با مدرسه- مورد مطالعه: دانش آموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 4
73 بررسی و مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و واقعیت درمانی بر کاهش کمال گرایی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
74 بررسی و مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
75 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
76 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ویژگی شخصیتی بازیگوشی روان‎شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 41
77 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایه ششم ابتدائی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 38
78 پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس مولفه های سرمایه روان شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
79 پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
80 پیش بینی پیوند با مدرسه بر اساس خوش‎بینی تحصیلی و طرحواره های هیجانی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 1
81 پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
82 پیش بینی گرایش به مواد مخدر بر اساس خودکنترلی، تحمل آشفتگی و احساس تنهایی در زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 51
83 تاثیر آموزش امید بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر استثنایی(کم توان ذهنی) دوره متوسطه دوم شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 4
84 تاثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران، بر مهارت های خودکنترلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دوره دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
85 تاثیر آموزش برنامه جرات ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 3
86 تاثیر آموزش برنامه جرات ورزی بر میزان تفکر انتقادی(خلاقیت، بالندگی، تعهد) در دانش آموزان دختر پایه دوم دورهمتوسطه اول شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
87 تاثیر آموزش به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر نیازهای خود تعیین گری و معنای تحصیل در یادگیری زبان انگلیسی (مورد مطالعه: دانش آموزان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دوره متوسطه دوم) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
88 تاثیر آموزش خود شفقتی بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه بدون متاستاز تحت شیمی درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
89 تاثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
90 تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر پایه پنجم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 2
91 تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
92 تاثیر آموزش راهبرد­های یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال­‌کاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش­ آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 3
93 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تاخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
94 تاثیر آموزش روش فنوگرافیکس بر میزان کارکرد اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 3
95 تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر مولفه های بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 16، شماره: 3
96 تاثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه ی قصه گویی بر بخشودگی بین فردی دانش-آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
97 تاثیر بهزیستی معنوی بر آشفتگی های روان شناختی بیماران دارای آسیب نخاعی: نقش میانجی گری احساس تنهایی و ناامیدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 4
98 تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 6
99 تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 2
100 تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش نشانه های تکانشگری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
101 تاثیر نقاشی درمانی گروهی بر احساس تنهایی، مهار خشم، و سازش یافتگی اجتماعی دانش-آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
102 تأثیر پرخاشگری بر حافظه کوتاه مدت و سرعت حل مسأله در نوجوانان پسر دوره اول دبیرستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 21، شماره: 69
103 تبیین بهزیستی روان شناختی کارکنان بر اساس سازه های رهبری معنوی و سلامت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
104 تبیین مدل ساختاری شادکامی معلمان بر اساس خردمندی و بخشش (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
105 تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان سازی با میانجی گری عشق به یادگیری، عزت‎نفس و مهارت‎های خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
106 تدوین مدل رفتار سکوت کلاسی مبتنی بر سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی با واسطه گری ترس از ارزیابی منفی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 4
107 تدوین مدل ساختاری پیش بینی قربانی شدن قلدری از طریق عوامل محیطی و مهارت های ارتباطی با واسطه گری آشفتگی روانشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
108 تدوین مدل ساختاری عوامل موثر بر طرد همسالان در مقطع ابتدائی و بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر این مدل در پرخاشگری، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 9
109 تدوین مدل ساختاری عوامل موثر بر طرد همسالان در مقطع ابتدائی: یک پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
110 تدوین مدل علی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 3
111 تدوین مدل علی خطرپذیری اجتماعی، تحصیلی و هیجانی مبتنی بر شیوه های فرزندپروری، هیجان خواهی، سبک های مقابله با استرس با واسطه گری مهارت های تحصیلی در دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 3
112 تدوین مدل علی رابطه میان چشم انداز زمان آینده و خودتنظیمی بلندمدت با تحول شغلی؛ تلویحاتی درباره مشاوره روان شناختی با والدین دارای فرزند نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 2
113 تدوین مدل کمال‎گرایی دانش آموزان تیزهوش بر اساس دلبستگی ناایمن، سبک های فرزندپروری و باورهای غیرمنطقی با میانجی گری بی نظمی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 1
114 خوش بینی-بدبینی و سبک های پردازش اطلاعات به عنوان پیش بین های افسردگی و رضایت از زندگی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 15، شماره: 59
115 خوشه بندی دانشجویان علوم پزشکی با نیم رخ های گوناگون باورهای انگیزشی و جهت گیری هدف پیشرفت از لحاظ عملکرد تحصیلی: تحلیل مبتنی بر فرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
116 رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 21
117 رابطه بین ابعاد چشم انداز زمان و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه ای تفکر ارجاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
118 رابطه بین قدردانی و رضایت از زندگی نوجوانی با نقش میانجیگری حمایت اجتماعی و مشکلات هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
119 رابطه سبک های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 2
120 رابطه علی سبک رهبری اصیل، فرهنگ مدرسه و شخصیت پویا با اشتیاق شغلی معلمان: نقش میانجی قرارداد روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
121 رابطه ی بین ادراک از محیط آموزشی- پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 11
122 شناسایی راه کارهای موثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس از نظر دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه دوم استان همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 18
123 کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
124 کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
125 کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد تحمل آشفتگی بیماران مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 1
126 مدل یابی علی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
127 مقایسه اثربخشی آموزش به روش های ایده جویی(اسکمپر)، بارش مغزی و سنتی در تغییر سطح خودپنداره خلاق و باز بودن نسبت به تجربه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
128 مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
129 مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 2
130 مقایسه انعطاف پذیری شناختی، اجتناب شناختی و ناگویی خلقی در دانش آموزان پسر با و بدون اختلال لکنت زبان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
131 مقایسه اهمال کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان پسر مصروع و غیرمصروع (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
132 مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
133 مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و دشواری تنظیم شناختی هیجان در سالمندان سیگاری و غیر سیگاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 1
134 مقایسه میزان کفایت اجتماعی، خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی. (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
135 مقایسه نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی) دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
136 مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
137 مقایسه هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی نوجوانان بزهکار و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 4، شماره: 2
138 نقش ابعاد حمایت اجتماعی در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 33
139 نقش باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
140 نقش خوش بینی‎تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش‎بینی خودناتوان‎سازی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 30
141 نقش خوش بینی‎تحصیلی، مکان کنترل (درونی بیرونی) و درگیری تحصیلی (شناختی رفتاری انگیزشی) در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 55
142 نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه های افسردگی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 25، شماره: 1
143 نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی در رابطه بین کارآمدی جمعی معلمان و هیجانات تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
144 ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
145 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 32
146 هم سنجی تاثیر مدل های تلفیقی دل بستگی - روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زوجین آشفته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلال کمبود توجه دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 اثربخشی نمایش عروسکی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر کم توان ذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر سبک گرایش- اجتناب حل مسئله دانشآموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی تحصیلی ناشی از انتظارات از خود و انتظارات دیگران در دانشجویان پسر دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
5 اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر استرس و سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر با اختلال های درونی سازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
6 اثربخشی آموزش های ادراکی-بینایی در بهبود املای دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
7 اثربخشی درمان مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان جهت گیری انگیزشی افراد مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 اثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر افزایش سازگاری و صمیمیت زناشویی زنان افراد تحت درمان با متادون (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر راهبردهای اجتناب شناختی در دانش آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 ارتقاء، اقدام،اجرا و ارزیابی برنامه ها توسط مدیران دبیرستان های متوسطه نظری دخترانه شهر خرم آباد از دیدگاه دبیران (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
11 ارزیابی مقایسه ای انگیزه پیشرفت و سازگاری دانش آموزان هوشمند و سنتی مقطع متوسطه شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
12 The relationship between GAI and CPI factors in new Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) with Wechsler Individual Achievement Test Second Edition (WIAT-II) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
13 بررسی تاثیر آموزش الگوی خانواده سالم و بر وجود معنا ود رزندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
14 بررسی تاثیر تمرین پراکنده بر یادگیری مهارت حرکتی در مقایسه با تمرین فشرده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
15 بررسی تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بررشدسازگاری اجتماعی ورشدمعنوی پرستاران بیمارستان بوعلی همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
16 بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر جستجوی معنا در زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
17 بررسی تأثیر آموزش به شیوهی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابل زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
18 بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر اعتماد به حل مسئله دانشآموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
19 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر بدسرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
20 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری فردی نوجوانان دختر بدسرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
21 بررسی رابطه بین آگاهی ازدفاع مقدس ومدیریت جهادی دبیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
22 بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی، تاب آوری و جرات ورزی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
23 بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و فرسودگی در مدرسه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
24 بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و عزت نفس با شادکامی دانشجویان دختردانشگاه لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی آموزگاران زن ناحیه دو شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
26 بررسی رابطه هوش اخلاقی و دینداری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
27 بررسی نقش سازههای احساس تنهایی و فرسودگی شغلی در پیشبینی قصدترک شغل کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
28 بررسی و مقایسه میزان اضطراب و بهزیستی روانشناختی پرستاران در هنگامه همه گیری کرونا؛ بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
29 برنامه درسی مبتنی بروب برای دانش اموزان خاص مفهوم مسائل وطراحی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
30 برنامه ی درسی مبتنی بر وب برای دانش آموزان خاص مفهوم مسائل وطراحی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
31 پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس جو روانی اجتماعی – کلاس درس در بین دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
32 پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده در بین دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
33 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
34 تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر کفایت اجتماعی و زور گویی دانش آموزان پسر زورگو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
35 تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر کیفیت دوستی و پرخاشگری دانش آموزان پسر زورگو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
36 تاثیر آموزش مهارت های مثبت نگری به شیوه گروهی بر اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
37 تاثیر انجام خطاهای عمدی بر لذت از یادگیری دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
38 تاثیر انجام خطاهای عمدی بر نگرش مثبت به خطا دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
39 تاثیر قصه خوانی همراه با مشاهده تصاویر کتاب بر اعتمادبنفس در حل مساله دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دوم در شهر دزفول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی
40 تاثیر قصه خوانی همراه با مشاهده تصاویر کتاب بر دلایل اجتماعی برای انگیزه خواندن در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
41 تاثیر قصه گویی همراه با نقاشی بر کنترل شخصی در حل مساله دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
42 تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر هیجان مثبت یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
43 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای خودکارآمدی و خوش بینی تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
44 رابطه امید و انگیزش تحصیلی با خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
45 رابطه بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 رابطه بین تاب آوری و جرات ورزی با تنیدگی تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
47 سرمایه روانشناختی و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده های سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
48 مقایسه اثربخشی ایروبیک و آموزش رفتاری والدین بر رفتار و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
49 مقایسه تاثیر روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی بر خودپنداره تحصیلی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
50 مقایسه فریبکاری تحصیلی، تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
51 نقش هوش معنوی و استرس ادراک شده در پیش بینی عملکرد شغلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت