دکتر ابراهیم ریحانی

دکتر ابراهیم ریحانی دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر ابراهیم ریحانی

Dr. Ebrahim Reyhani

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش جمع و تفریق: مطالعه مقایسه ای درباره اهداف برنامه و محتوای کتب درسی ریاضی پایه ی اول ا بتدایی کشورهای ایران، ژاپن و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 19
2 آموزش نقش نرم افزارهای هندسه ی پویا در حل مسئله هندسه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 2
3 ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
4 اصلاح برخی بدفهمی های دانشی و باوری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بر مبنای چهارچوب های حل مسئله شونفلد و گانیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
5 بررسی توانایی فضایی دانش آموزان دختر و پسر در پایه های دهم و یازدهم با توجه به عامل های تجسم فضایی، دوران ذهنی و جهت یابی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 2
6 بررسی درک دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران از زیر ساختار جزء به کل مفهوم کسر بر اساس نظریه APOS و SOLO، با استفاده از یک تکلیف غیرمعمول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 68
7 تاثیر آموزش حل مسئله با تاکید بر راهبرد رسم شکل و روش مدل بر عملکرد حل مسئلهی کلامی دانشآموزان پایه هفتم (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 14، شماره: 2
8 درک مفهوم کسر توسط دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 34
9 مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
10 هندسه گره ها و آموزش آن در مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین مدلسازی و سطوح تفکر ریاضی در مواجهه با یک مساله احاطه گری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
2 الگوی کاربست چارچوب نشانه شناسی پیرس در نقد و ارزیابی کتب درسی ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
3 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مسائل باز-پاسخ بر توانایی تعمیم عبارات کلی از الگوهای هندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
4 بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسیله بر عملکرد حل مسیله معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی
5 بررسی توانایی طرح مساله دانشجویان رشته ریاضی در یک موقعیت ساختار یافته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
6 بررسی خلاقیت ریاضی فردی دانشجو معلمان ریاضی در فرآیند طرح مسئله ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
7 بررسی درک دانش آموزان سال دوم متوسطه از مفهوم لگاریتم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
8 بررسی درک دانش آموزان سال یازد هم رشته ی ریاضی ازمفهوم رادیان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
9 بررسی درک دانشجو معلمان دوره ابتدایی از تکلیف ریاضی، نقش و اهمیت و انواع و اصول طراحی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
10 بررسی روش رایج آموزش ریاضی به روش دستگاه اصل موضوعی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
11 بررسی سواد آماری دانش آموزان پسر کلاس هفتم و هشتم در نمودار های آماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
12 بررسی عملکرد حل مسیله و طرح مسیله ریاضی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
13 بررسی میزان توانایی طرح مساله معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی
14 بررسی یک تکلیف مشتق بر اساس رویکرد هستی شناسی-نشانه شناسی OSA (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
15 تاثیر کاربرد نقشه های مفهومی به عنوان یک ابزار آموزشی، در یادگیری مفهوم معادله خط و مباحث مربوط به آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
16 تحلیلی بر نظریه های یادگیری ریاضی APOS و SOLO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
17 تفسیر نشانه شناسی مشتق در کتاب های درسی ریاضی ایران در یک دوره 40 ساله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
18 چگونه فرایند حل مسیله ی معلمان بهبود یافت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
19 دنیای بصری و واقعی روش رسم مدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
20 دیدگاه معلمان ابتدایی در مورد مسایل باز-پاسخ (دریافت مقاله) همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی
21 فراشناخت در آموزش ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی