دکتر فرهاد خداداد کاشی

دکتر فرهاد خداداد کاشی استاد دانشگاه پیام نور

دکتر فرهاد خداداد کاشی

Dr. farhad khodadkashi

استاد دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط کارایی با متغیرهای ساختاری بر مبنای نگرش SCP در بخش صنعت ایران (رهیافت بوت استرپ در استنباط آماری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
2 ارزیابی عوامل اقتصادی موثر در موفقیت ورزشی تیم های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 61
4 الگوی تخصیص زمان کار خانگی در مناطق شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 3
5 The Effects of Green Tax on Emission of Environmental Pollutants in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 11، شماره: 11
6 بررسی ارتباط ضریب سودآوری درجه تمرکز و صرفه های مقیاس در صنایع کارخانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 59
7 بررسی تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک 1996-2012 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
8 بررسی ضریب وابستگی شاخص های ساختاری بازار در صنایع کارخانه ایران بر مبنای توابع مفصل شرطی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی مشوق های هدفمند توسعه منطقه ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
10 تاثیر تغییرات قدرت بازار در صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها با تاکید بر کانال محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
11 تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
12 سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
13 محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال های 1380-1389 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
14 نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی 1371-1379 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت بخش صنعت و رقابت صنعتی در اقتصاد مقاومتی با ارزیابی رقابت در مدل پا نزار - راس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مالیات سبز بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
3 بررسی عوامل مؤثر بر ساختار بازار: مطالعه موردی صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران