دکتر محمد امینی

دکتر محمد امینی عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز

دکتر محمد امینی

Dr. Mohammad Amini

عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effective Intrusion Detection with a Neural Network Ensemble Using Fuzzy Clustering and Stacking Combination Method (دریافت مقاله) مجله محاسبات و امنیت دوره: 1، شماره: 4
2 Ensemble Learning for Fraud Detection in E-commerce Transactions: A Comparative Study (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
3 ERP Systems Architecture For The Modern Age: A Review of The State of The Art Technologies (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Multiple-Phased Model for Early Fraud Detection in Online Auctions Using a Neural Networks Ensemble Classifier (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
2 ارائه یک مدل دسته بندی جمعی برای تخمین عملکرد آموزشی دانشجویان(مطالعه موردی:دانشگاه قم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
3 ارائه یک معماری مبتنی بر مهندسی سرویس برای راهکار جامع سازمانی در صنعت فولاد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
4 The Application of Ensemble Classification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
5 بررسی رویکردهای مبتنی بر رایانش ابری در افزایش کارایی دولت الکترونیک (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
6 بررسی مقایسه ای مدلهای تشخیص تقلب در مزایده های آنلاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات