پروفسور داوود امینی

پروفسور داوود امینی Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

پروفسور داوود امینی

Prof. Davoud Amini

Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Emotional Valence, Frequency and Gender on L۲ Word Recognition Time: An Eye Tracking Study (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
2 Effect of Metacognitive Strategy Training and Perfectionism on Listening Comprehension Sub-processes (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 2، شماره: 2
3 How Shifting from Teaching Arabic or Persian to English Prompts the professional Identity: A Thematic Study (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 9، شماره: 1
4 INTERVIEW: Interview with Professor Barbara Seidlhofer (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 2
5 Investigating Noticing in Narrative Writing Tasks and its Effect on EFL Learners’ Writing Performance (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
6 JALDA's Interview with Professor Jean-Marc Dewaele (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 10، شماره: 1
7 JALDA's Interview with Professor Massoud Rahimpour (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 9، شماره: 1
8 Motivational Determinants of Code-Switching in Iranian EFL Classrooms (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 8، شماره: 1
9 Teacher and Learner in Humanistic Language Teaching (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 2، شماره: 1
10 Textuality: The ‘form’ to Be Focused on in SLA (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 7، شماره: 1
11 The Effect of Three Types of Task Engagement Activities on Incidental Acquisition of Second Language Vocabulary (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
12 The Effects of Task Complexity on Input-Driven Uptake of Salient Linguistic Features (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 8، شماره: 1
13 The Relationship between Self-Esteem and Conversational Dominance of Iranian EFL Learners’ Speaking (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Academic Self-Efficacy of Foreign Language Teachers and Learners'Performance in Urban and Rural Schools. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 THE EFFECT OF FLOW STATE ON EFL LEARNERS' VOCABULARY LEARNING (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 The Effect of Three Types of Task Engagement Activities on Incidental Acquisition of Second Language Vocabulary (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان