شیما آل اسداله

 شیما آل اسداله کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی

شیما آل اسداله

Shima Al Asadolah

کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.